Theologica
Primul Mitropolit al Ţării Româneşti

Primul Mitropolit al Ţării Româneşti

Pr. Ciprian Florin Apetrei, 29 Octombrie 2018

Între sfinţii Bisericii noastre l-am pomenit, ieri, 28 octombrie, pe primul Mitropolit al Ţării Româneşti, Sfântul Ierarh Iachint, rămas în istorie cu apelativul „de Vicina” pentru a arăta locul unde a păstorit prima dată.

La mijlocul secolului al XIV-lea, oricum după anul 1348, Sfântul Ierarh Iachint preia scaunul de Mitropolit al Vicinei, iar în 1359 îl găsim în Ţara Românească, la curtea voievodului Nicolae Alexandru Basarab, ca Mitropolit al Ungrovlahiei. Actul Patriarhal din mai 1359, prin care este aprobată mutarea lui, menţionează că domnitorul „l-a chemat la sine, acum câtva timp, pe cel care se afla în vecinătatea lui”, făcând aluzie la apropierea teritorială dintre ei. Dorinţa voievodului era ca Sfântul Iachint „să fie arhiereu, păstor şi dascăl al locului”. Sinodul Constantinopolitan, Patriarhul Calist şi împăratul bizantin Ioan al V-lea Paleologul aprobă cererea voievodului Nicolae Alexandru Basarab, numindu-l pe Sfântul Iachint „păstor legiuit a toată Ungrovlahia cu rangul de mitropolit preacinstit, spre binecuvântarea şi îndreptarea duhovnicească a domnitorului, copiilor lui şi a întregii sale domnii”.

Sfântul Iachint a fost un om duhovnicesc care cu pace şi tact pastoral a reuşit să ferească poporul din Ţara Românească de pericolul pierderii dreptei credinţe mai ales la nivelul Curţii Domneşti. Sfântul Ierarh s-a mutat la Domnul în prima jumătate a anului 1372. A fost îngropat lângă biserica mitropolitană de la Argeş, în care slujise pe parcursul păstoririi sale.

Datorită credinţei ortodoxe, vieţii lui curate şi sfinte, a păstoririi Bisericii din Ţara Românească cu râvnă, înţelepciune, răbdare, dragoste şi smerenie, precum şi a întemeierii, ca cel dintâi Mitropolit al Ţării Româneşti, a structurilor organizatorice bisericeşti necesare cultului şi statorniciei întru apărarea dreptei credinţe, a fost canonizat de Biserica noastră în şedinţa Sfântului Sinod din 8 iulie 2008, iar proclamarea solemnă a sfinţeniei sale a avut loc duminică, 26 octombrie, acelaşi an.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!