Primul volum apărut la Editura „Basilica“: „Foame şi sete după Dumnezeu“ - o carte pentru Postul Mare

05 Aprilie 2008

„Cartea de faţă, Foame şi sete după Dumnezeu. Înţelesul şi folosul postului, pe care o publicăm la Editura «Basilica» a Patriarhiei Române, urmăreşte trei direcţii principale: 1) o mai bună cunoaştere a vechimii postului în istoria umanităţii şi în viaţa Bisericii; 2) o subliniere a importanţei postului în pregătirea credincioşilor pentru marile sărbători ale Bisericii, mai ales pentru Sfintele Paşti; 3) o redescoperire mai sigură a postului ca izvor de bucurie şi de sfinţire a vieţii creştine.

În acelaşi timp, această carte este o călăuză spirituală în urcuşul duhovnicesc interior al credincioşilor ortodocşi spre lumina Sfintelor Paşti, spre bucuria Învierii lui Hristos, întrucât acest urcuş este el însuşi înviere sau ridicare a omului din moartea şi din mormântul păcatului ca existenţă posesivă şi egoistă, pentru a redobândi libertatea de a iubi pe Dumnezeu în rugăciune şi pe oameni în fapte bune“. (Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române)

Volumul cuprinde o serie de predici, grupate în următoarele capitole:

I. O PRACTICĂ VECHE ŞI O ŞCOALĂ MEREU NOUĂ -

Originea şi evoluţia postului

II. UŞILE POCĂINŢEI - PORŢILE CERULUI DESCHISE ÎN INIMI -

III. ÎNCEPUTUL PRIMĂVERII DUHOVNICEŞTI -

Binefacerile postului

IV. TREPTELE URCUŞULUI SPRE ÎNVIERE -

Săptămânile Postului Mare

V. DE LA ÎNVIEREA LUI LAZĂR LA ÎNVIEREA LUI HRISTOS - Săptămâna Sfintelor Patimi - pridvorul Sfintelor Paşti

Volumul „Foame şi sete după Dumnezeu. Înţelesul şi folosul postului“ poate fi procurat:

- în reţeaua librăriilor Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române;

- prin comandă pe internet, la adresa: www.editurapatriarhiei.ro/magazin.php;

- comandă telefonică la 021/406.71.93; 021/406.71.94, int. 208.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!