Proceduri simplificate de evaluare a unităţilor de cercetare

08 Iunie 2007

Unităţile sistemului de cercetare-dezvoltare de interes naţional vor fi atestate şi acreditate în funcţie de rezultatele activităţii desfăşurate şi de prestigiul profesional. Noul sistem de evaluare, aprobat de Guvern, simplifică procesul de evaluare prin adoptarea unei proceduri unitare de evaluare pentru toate unităţile din sistemul naţional de cercetare-dezvoltare.

Potrivit actului normativ propus de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului (MECT) şi aprobat de Guvern, sunt stabilite atât criteriile de evaluare, cât şi standardele şi metodologia prin care unităţile şi instituţiile în cauză vor primi atestarea şi acreditarea.

Actul stabileşte două criterii de performanţă - primar şi secundar. Pentru primul criteriu se iau în calcul lucrările ştiinţifice publicate în reviste de specialitate cotate ISI, brevete de invenţie, produse şi tehnologii rezultate din activităţi de cercetare-dezvoltare. Pentru al doilea criteriu, sunt vizate lucrări ştiinţifice publicate în reviste de specialitate fără cotaţie ISI sau prezentate la conferinţe internaţionale, modele fizice sau experimentale, modele funcţionale, prototipuri normative.

Hotărârea stabileşte şi analizarea prestigiului profesional, care se face pe baza mai multor criterii: membri aflaţi în colectivele de redacţie ale unor reviste cotate ISI sau incluse în baze de date internaţionale, premiile internaţionale obţinute prin proces de selecţie, premiile Academiei Române, numărul de conducători de doctorat sau doctori în ştiinţă, membri ai unităţii de cercetare. Standardul de performanţă minim pentru atestarea unităţilor de cercetare-dezvoltare este obţinerea în ultimii trei ani de activitate a cel puţin 10 puncte ca şi raport între numărul total de puncte acumulat de instituţie şi totalul personalului de cercetare-dezvoltare atestat al respectivei unităţi.

Standardul de performanţă pentru acreditarea ca unităţi şi instituţii componente ale sistemului de cercetare şi dezvoltare de interes naţional este obţinerea în ultimii cinci ani de activitate a cel puţin 80 de puncte de persoană. Reatestarea şi reacreditarea unităţilor de cercetare-dezvoltare se efectuează periodic, în funcţie de strategia domeniului de cercetare-dezvoltare la maximum 3 ani, respectiv 5 ani sau la modificarea obiectului de activitate. Evaluarea se realizează la cererea instituţiei interesate în termen de cel mult 60 de zile de la data depunerii cererilor. În maxim 15 zile de la finalizarea procesului de evaluare se înaintează pentru validare autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare rapoartele finale de evaluare şi lista cu propuneri privind atestarea/reatestarea şi acreditarea/ reacreditarea unităţilor evaluate.

Instituţiile abilitate să realizeze evaluarea unităţilor de cercetare-dezvoltare sunt: Academia Română şi academiile de ramură, Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior, Colegiul Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare. (O.R.)


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!