Educaţie
Profesorii nu pot impune cumpărarea de manuale

Profesorii nu pot impune cumpărarea de manuale

Oana Nistor, 21 Decembrie 2016

Profesorii nu vor avea voie să accepte cadouri din partea părinţilor sau a elevilor şi nu pot impune achiziţia de materiale didactice contra cost. Acestea sunt doar două dintre măsurile de conduită a cadrelor didactice prevăzute în propunerea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice (MENCS) privind un nou Cod etic pentru învăţământul preuniversitar.

Codul de etică pentru învăţământul preuniversitar, lansat luni în dezbatere publică, reprezintă un sistem de standarde de conduită, „o garanţie a creşterii calităţii şi prestigiului învăţământului preuniversitar”, potrivit oficialilor Ministerului Educaţiei. În acest fel, autoritățile și-au fixat câteva obiective, printre care formarea morală a profesorilor sau eliminarea practicilor inadecvate şi imorale.

În relaţiile cu elevii, personalul didactic are obligaţia de a cunoaşte, a respecta şi a aplica un set de norme de conduită pentru ocrotirea sănătăţii fizice, psihice şi morale a acestora, prin supravegherea pe parcursul activităţilor desfăşurate în unitatea de învăţământ, cât şi în cadrul celor organizate de unitatea de învăţământ în afara acesteia, se arată în Codul de etică. De asemenea, documentul prevede monitorizarea, semnalizarea şi interzicerea agresiunilor verbale şi/sau fizice şi a tratamentelor umilitoare/degradante asupra elevilor; asigurarea protecţiei fiecărui elev, prin denunţarea formelor de violenţă verbală/fizică exercitate asupra acestora, a oricărei forme de discriminare, abuz, neglijenţă sau de exploatare a acestora; combaterea oricăror forme de abuz; interzicerea hărţuirii sexuale şi a relaţiilor sexuale cu elevii.

În acelaşi timp, profesorii sunt obligaţi să elimine orice activitate care generează corupţie, precum fraudarea examenelor; solicitarea, acceptarea sau colectarea de către personalul didactic a unor sume de bani, cadouri sau prestarea anumitor servicii de interes privat pentru cadrul didactic; traficul de influenţă şi favoritismul; oferirea de meditaţii contra cost, cu propriii elevi, prin constrângere.

În exercitarea activităţilor şcolare şi extraşcolare, personalului didactic îi este interzis să folosească dotările şi baza materială din spaţiile de învăţământ în vederea obţinerii de beneficii financiare personale directe sau indirecte; să organizeze activităţi care pot pune în pericol vădit siguranţa şi securitatea elevilor sau a altor persoane aflate în incinta unităţii/instituţiei de învăţământ; să consume substanţe psihotrope, etnobotanice şi/sau alcool; să încurajeze consumul de substanţe psihotrope, etnobotanice şi alcool de către elevi; să organizeze pariuri şi ­jocuri de noroc. Reclamaţiile cu privire la încălcarea prevederilor Codului etic vor fi îna­intate ­Comisiei de etică, judeţeană sau a municipiului Bucureşti.

Documentul a fost întocmit de Consiliul Național de Etică din învățământul preuniversitar (CNE), iar în perioada 19 decembrie 2016-17 februarie 2017, „toţi cei interesaţi sunt invitaţi să transmită propuneri de îmbunătăţire a documentului redactat de CNE”, după cum a informat ministerul, prin intermediul unui comunicat de presă. Sugestiile şi propunerile pot fi trimise pe adresa de e-mail dezbateripublice@edu.gov.ro. În paralel, vor fi organizate dezbateri la care vor fi invitaţi specialişti în etica aplicată şi managementul eticii, reprezentanţi ai elevilor, ai părinţilor, ai societăţii civile, dar şi alţi factori de decizie. Calendarul acestor evenimente va fi anunţat în perioada imediat următoare, a menţionat sursa citată.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!