Banat
Profesorul Ion Iliescu, o viață dedicată cărților

Profesorul Ion Iliescu, o viață dedicată cărților

Preot Ionel Popescu, 19 Februarie 2018

Pentru regretatul profesor Ion Iliescu, cărțile au fost viața sa. A scris cărți, cronici și recenzii, a făcut expoziții, a editat ziarul „Bibliofilia”, a cutreierat țara pentru a-și îmbogăți colecția, a investit sume apreciabile pentru a achiziționa rarități și a le expune. Pentru dânsul, bibliofilia nu a fost doar un hobby, o plăcere care a solicitat energie și bani, ci o știință umanistă a cărții, o axiologie aplicată, pe care a inovat-o prin contribuțiile sale științifice.

Prof. univ. dr. Ion Iliescu s-a născut la 4 ianuarie 1929, în orașul Roman, ju­dețul Neamț. A studiat la Liceul „Roman Vodă” din Roman și la Facultatea de Filosofie de la Iași, Cluj și București, având ca profesori pe L. Blaga, Șt. Bârsănescu, V. Pavelcu, Al. Dima, I. Didilescu, D.D. Roșca. În 1952 a fost repartizat ca profesor de filosofie la Orăștie, unde a activat timp de zece ani.
În anul 1962 a fost numit lector la Universitatea din Timi­șoara, din 1971 a devenit confe­rențiar și apoi profesor. A fost membru în Comisia învățămân­tului superior pentru filosofie (1972), director al Centrului de științe socio-umane din cadrul Academiei, filiala Timișoara (1977). Doctoratul l-a promovat în anul 1970, cu lucrarea „Arta frumosului”, elaborată sub coordonarea academicianului D.D. Roșca.

Pe lângă prolifica activitate didactică, profesorul Ion Iliescu a constituit Societatea Română de Bibliofilie, la Târgoviște, în anul 1972, fiind vicepreședinte. A fost membru al mai multor societăți culturale, cu statut de fondator: „Neagoe Basarab”, Târ­goviște - 1972, „Ovid Densu­șianu”, Deva -1973, „Nicolae Ursu”, Timișoara - 1974, „Societatea de Științe Istorice și Filologice”, București - 1965, „Prietenii Muzeului Pedagogic”, București - 1969, „Societatea prietenii istoriei, Muzeul Banatului”, Timi­șoara - 1975, „Cercul de folclor”, Universitatea din Timișoara - 1967, „Societatea Română Ex libris”, Oradea - 1994.

Din 1974 a fost membru în Comitetul de filosofia și istoria științei de pe lângă Academia Română. De asemenea, a participat cu diverse comunicări la sesiunile naționale organizate de Academie la filialele din Iași, Cluj, Timișoara, București și a luat parte la Congresul internațional de estetică, din anul 1972.

A participat, de asemenea, la numeroase sesiuni naționale organizate de universitățile din țară, precum și la manifestări științifice organizate în Germania, Grecia, Ungaria, Republica Moldova, fosta Iugoslavie.

Colecționar renumit, bibliofil, iubitor de artă, profesorul Ion Iliescu a organizat peste 300 de expoziții în țară și în Grecia, Republica Moldova, Bulgaria, Austria, Germania, Italia, fosta Iugoslavie, cu materiale din colecția personală.

Autor a peste 80 de cărți de estetică, istorie literară, folclor, cultură, filosofie, teoria și istoria presei românești și a 800 de studii și articole științifice, profesorul Ion Iliescu a fost fondatorul Facultății de Jurnalistică la Universitatea „Tibiscus” din Timi­șoara și al Facultății de Științe ale Culturii de la Universitatea Banatului, la ambele aducând și acreditarea oficială.

Nu a fost eveniment cultural omagial dedicat poetului Mihai Eminescu la care profesorul Iliescu să nu fie prezent cu 2-3 vitrine de exponate. El nu s-a rezumat doar la manifestările organizate în Timișoara, ci a colindat cu exponatele sale și marile orașe ale României.

Între raritățile din colecția profesorului Iliescu se remarcă, de bună seamă, cărțile biblice. Cea mai veche, Incunabul, datează de la 1470-1480, iar câteva cărți românești, scrise în alfabetul chirilic, datează din perioada anilor 1820-1830-1840.

Încă din copilărie, de pe vremea când era elev la Roman, a început să citească foarte mult și să adune cărți, datorită profesorului său de limba română, Alexandru Epure, care i-a insuflat dragostea pentru literatură și în special pentru Mihai Eminescu.

Colecția sa mai cuprinde 40 de tablouri și schițe cu Mihai Eminescu, precum și aproape 20 de cărți scrise despre poetul nostru național. Prima carte a fost „Eminescu în Banat”, scrisă în 1957, și câteva sute de cărți cu și despre Eminescu.

A publicat 14 cărți în colaborare cu încă un autor și 14 cărți împreună cu mai mulți autori. Paleta preocupărilor sale este și ea foarte extinsă, pentru că domeniile abordate au fost: estetica, istoria literară, bibliofilia, jurnalistica, teoria artei, istoria presei, cultura, bibliografia, muzica.

La cele deja arătate se adaugă preocupările consacrate folclorului. Profesorul Iliescu a cercetat în acest domeniu aspecte mai puțin cunoscute, cum ar fi: folclorul minerilor, folclorul manuscriselor și folclorul din Banat.

Lucrările de istorie literară le-a realizat din perspectiva ineditului, pentru a putea aduce contribuții noi în cunoașterea scriitorilor Eminescu, Alecsandri, Creangă etc. A valorificat, astfel, materialul inedit din corespon­dență, acte oficiale și documente legate de viața scriitorilor, a cules materiale de presă și a întocmit monografii ale unor personalități din Hunedoara, Timișoara, Orăștie, Reșița etc.

Multiplele sale lucrări au făcut referire la numeroase perso­nalități ale vieții noastre culturale, precum: Mihai Eminescu, Ion Creangă, Ion Luca Caragiale, Ioan Slavici, Vasile Alecsandri, Alexandru Macedonski, George Coșbuc, Aron Cotruș, Simion Bărnuțiu, Constantin Dumitrescu Ion, Ovid Densușianu, Matilda Ghyka, Nicolae Titulescu, Alexandru Dima, Alexandru Epure, Constantin Diaconovici Loga și alții.

Ostenelile sale în domeniul vieții noastre culturale au generat articole, cronici sau recenzii ale unor renumiți condeieri, din rândul cărora fac parte academicieni, istorici literari, esteticieni, filosofi, critici literari, folcloriști, muzicologi, istorici.

Opera imensă a profesorului Ion Iliescu și raritățile colec­ționate de către el s-au bucurat de prețuirea Mitropolitului Nicolae Corneanu, care a participat la multe dintre expozițiile sale, și de aprecieri notabile peste granițele țării noastre. Recenzii, articole, știri, prezentări ale colecției sale au apărut în Germania, Franța, Italia, fosta Iugoslavie, SUA, Ungaria, Republica Moldova, Austria, Grecia etc.

Opera remarcabilă a profesorului universitar Ion Iliescu și inestimabila sa colecție atestă din plin valoarea contribuțiilor și a cercetărilor derulate zeci de ani și dragostea sa pilduitoare pentru cultură, artă și spiritualitate, spiritul său enciclopedic și sacrificiile făcute de-a lungul vieții pentru a salva și a lăsa posterității o comoară de mare preț care, fără strădaniile sale, s-ar fi risipit și poate ar fi dispărut.

În prima zi a noului an 2018, profesorul universitar dr. Ion Iliescu și-a încredințat sufletul în mâinile lui Dumnezeu. Miercuri, 3 ianuarie 2018, a fost prohodit după rânduială, iar trupul său a fost așezat în cimitirul din Timișoara, Calea Șagului, întru nădejdea Învierii și a vieții veșnice.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!