Moldova
Proiect catehetic în Protopopiatul Darabani

Proiect catehetic în Protopopiatul Darabani

Pr. Cosmin Pristavu, 16 Iulie 2018

În data de 13 iulie 2018 a avut loc lansarea unui proiect cu specific catehetic, menit să vină în sprijinul preoţilor şi al credincioşilor din zona de nord a Moldovei. Gazda evenimentului a fost Centrul social de la Parohia „Pogorârea Sfântului Duh”-Smârdan din cadrul Protopopiatului Darabani.

Întâlnirea, aşezată în rândul activităţilor Biroului de catehizare al Arhiepiscopiei Iaşilor, a fost coordonată de părintele inspector pentru învăţământ şi cateheză dr. Bogdan Racu şi s-a desfăşurat cu participarea şi implicarea a patru preoţi - pr. Andrei Smeu, pr. Adrian Grecu, pr. Andrei Mancaş şi pr. Ştefănel Ciurciun - din cuprinsul Protopopiatului Darabani, membri în echipa de proiect, şi a responsabilului cu cateheza, preotul Cosmin Pristavu. Scopul final al activităţilor individuale şi de grup este alcătuirea de cateheze şi materiale catehetice, inspirate de realităţile pastorale cu cea mai mare frecvenţă întâlnite în parohiile din cadrul protopopiatului, devenite apoi instrumente catehetice în mâinile preoţilor şi şanse oferite credincioşilor de cunoaştere şi de trăire a credinţei creştin-ortodoxe.

„Avem nevoie de cateheze care să ne invite la o viaţă duhovnicească după modelul marilor Părinţi trăitori ai Ortodoxiei”

Pe durata a patru ore au fost parcurse, pe rând, etapele fireşti ale unui asemenea demers, etape care au conturat programul-cadru, calendarul şi responsabilităţile fiecăruia în îndeplinirea sarcinilor asumate. Momentul de diagnoză i-a determinat pe preoţii participanţi să evidenţieze necesitatea proiectului plecând de la realităţi concrete din viaţa de zi cu zi, de la practicile greşite observate, precum şi de la învăţătura de credinţă propusă a fi adusă înaintea credincioşilor. Etapa de planificare a generat paşii concreţi şi asumaţi de fiecare participant în vederea realizării materialelor catehetice, astfel încât etapele de validare şi de evaluare a rezultatelor obţinute să conducă la alcătuirea şi promovarea unui model de bună practică, publicat ulterior într-un material tematic spre folosul celor interesaţi.

„Proiectul propus pentru dezvoltarea, cercetarea şi aprofundarea noţiunilor şi practicilor de natură catehetică nu poate fi decât binevenit. Noi, ca preoţi, avem nevoie de cateheze care să ne invite la o viaţă duhovnicească după modelul marilor Părinţi trăitori ai Ortodoxiei şi, totodată, familiarizarea cu unele concepţii şi noţiuni mai noi de natură psihopedagogică, utilizate în aplicarea catehezei”, ne-a mărturisit la finalul întâlnirii preotul Adrian Grecu, de la Parohia „Sfântul Pantelimon” - Başeu.

Având în vedere tematica proiectului catehetic, generată de dialogul şi dezbaterile din cadrul întâlnirii de la Smârdan, preotul Ştefănel Ciurciun a exprimat gândul că „familia creştină este un perpetuum mobile care duce societatea spre o stare de progres spiritual şi o discuţie despre aceasta nu poate fi decât un câştig pentru noi. Consider că prin acest proiect catehetic gândit pentru viitor putem toţi ajunge la o înţelegere mai aprofundată asupra conceptului de familie şi a ceea ce reprezintă el ca simbol în universul nostru spiritual”.

Activitatea de formare, aplicată şi coordonată de părintele inspector dr. Bogdan Racu, se înscrie în rândul acţiunilor Biroului de catehizare al Arhiepiscopiei Iaşilor, desfăşurate în teritoriu prin intermediul structurilor locale de la nivelul fiecărui protopopiat, activităţi catehetice susţinute şi destinate cunoaşterii credinţei creştin-ortodoxe, aplicării elementelor acesteia în situaţii concrete de viaţă şi mărturisirii ei în societate.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!