Theologica
Proscomidia

Proscomidia

Proscomidia (a aduce, a pune înainte, a oferi, a face dar) este rânduiala pregătirii darurilor de pâine şi de vin care alcătuiesc materia jertfei euharistice de la Sfânta Liturghie. Ea este prima parte a Sfintei Liturghii. În cartea de cult Liturghier, ea are forma și întinderea unei adevărate slujbe aparte, cu un titlu propriu, cu o formulă de binecuvântare la început și cu una de încheiere.
Proscomidia se săvârşeşte întreagă în taină, în timpul slujbelor premergătoare Liturghiei (Utrenia sau Ceasurile). Spre deosebire de celelalte părți ale Liturghiei, Proscomidia se săvârșește numai de preot (împreună cu diaconul, dacă există), fără participarea credincioșilor (a cântăreților) și fără ca aceștia să audă sau să vadă ceva din ea.

Locul unde se oficiază este în Altar, în latura dinspre miazănoapte a acestuia, pe o masă mică sau în scobitura făcută în perete şi numită Proscomidiar, care la unele biserici are forma unei încăperi aparte, legată de Altar. Miezul Proscomidiei îl alcătuiesc alegerea şi pregătirea materiei de jertfă din darurile de pâine şi de vin aduse de credincioşi la Biserică. Pâinea adusă pentru Proscomidie poartă numele de prescură. Aceasta are întipărită pe ea semnul lui Iisus, adică crucea închisă într-un pătrat cu literele de la început ale numelui Mântuitorului: Is. (Iisus), Hr. (Hristos), Ni Ka (adică Iisus Hristos biruieşte). Prescurile aduse de credincioşi sunt însoţite de obicei de câte o lumânare, care se aprinde în sfeşnicul de la Proscomidie, şi de pomelnic, adică o foaie de hârtie pe care sunt scrise numele credincioşilor, vii şi adormiţi, ce se vor pomeni la Liturghie.

Prescurile şi vinul aduse de credincioşi pentru Liturghie închipuie mai întâi fiinţa trupească şi sufletească a credincioşilor, pe care ei o aduc ca jertfă lui Dumnezeu sub această formă, iar în al doilea rând, pâinea, făcută din atâtea boabe de grâu strânse laolaltă, şi vinul, ieşit din zdrobirea în acelaşi teasc a atâtor ciorchini de boabe de struguri, simbolizează unitatea sau legătura nevăzută care leagă între ei pe toţi fiii Bisericii, făcând din ei un singur trup: Trupul tainic al Domnului Iisus Hristos.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!