„Puritatea copiilor trebuie să devină un reper al întregii societăţi româneşti“

02 Iunie 2007

Cu prilejul Zilei Internaţionale a Copilului, ieri, 1 iunie, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a adresat un mesaj tuturor copiilor şi părinţilor, din care vă prezentăm câteva fragmente

În lumina sărbătorii Pogorârii Sfântului Duh, o nouă bucurie vine să ne încălzească inimile, Ziua Internaţională a Copilului, simbol al renaşterii permanente a omenirii prin copii. Un asemenea moment de referinţă, consacrat în aceste zile copiilor de pretutindeni, s-a încetăţenit în toată lumea, nu atât printr-o hotărâre a Organizaţiei Naţiunilor Unite, cât mai ales prin sentimentele pe care orice om le nutreşte pentru copii, pentru cei care reprezintă darul cel mai de preţ al unei familii, al unui popor, al omenirii întregi.

În această atmosferă de bucurie şi pace, să nu-i uităm pe cei care sunt lipsiţi de dragoste părintească, dăruindu-le prietenia şi sprijinul nostru în numele iubirii Mântuitorului nostru Iisus Hristos faţă de toţi copiii lumii: „Lăsaţi copiii şi nu-i opriţi să vină la Mine, că a unora ca aceştia este Împărăţia Cerurilor“ (Matei 19, 14). Iată de ce inocenţa specifică vârstei copilăriei este condiţia credinţei curate şi a primirii în inimile noastre a Împărăţiei lui Dumnezeu încă din lumea aceasta. Astfel, puritatea copiilor trebuie să devină un reper al întregii societăţi româneşti, pentru că doar ea ne îndepărtează de războiul cel dintre noi şi de stihiile care tulbură această lume pentru păcatele noastre.

Iar voi, dragi copii, cinstiţi-vă părinţii şi educatorii prin ascultare şi sârguinţă în însuşirea învăţăturilor şi sfaturilor bune primite la grădiniţă, şcoală şi biserică, precum şi de la toţi cei ce vă doresc binele, după îndemnul poruncii a V-a din Decalog: „Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, ca să-ţi fie bine şi să trăieşti ani mulţi pe pământ“!

Mulţumiţi lui Dumnezeu pentru darurile sădite în suflet şi căutaţi să sporiţi talantul primit! Dumnezeu să vă binecuvânteze şi să vă dăruiască sănătate, spre bucuria voastră şi a noastră. La mulţi ani, dragi copii şi părinţi!

„Cei mai frumoşi copii sunt cei care sunt botezaţi în Duhul Sfânt“

Mesajul IPS Părinte Mitropolit Daniel, adresat cu prilejul Zilei Internaţionale a Copilului

Astăzi, serbăm Ziua Copilului, dar cei mai frumoşi copii sunt cei care sunt botezaţi în Duhul Sfânt, care devin chipul Mântuitorului Prunc, care se îndreaptă spre iubirea lui Dumnezeu-Tatăl şi spre iubirea lui Dumnezeu-Fiul prin iubirea Duhului Sfânt. Felicităm pe toţi cei care nasc şi cresc copiii în credinţă, pe toţi cei care îi formează, şi rugăm pe Duhul Sfânt să binecuvânteze pe toţi educatorii şi educatoarele, învăţătorii şi învăţătoarele, profesorii şi profesoarele, pe toţi cei care contribuie prin împreună-lucrare cu Duhul Sfânt ca noi să fim un popor creştin, un popor iubitor de Hristos şi cinstitor de Biserică.

La mulţi ani, dragi copii!


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!