Actualitate religioasă
Fotografii: Mircea Popa

Raclă nouă cu moaștele unor sfinți mucenici

Alexandru Briciu, 17 Aprilie 2018

Clericii și credincioșii Bisericii Icoanei din Protoieria Sector 2 Capitală au trăit duminică, 15 aprilie, momente de bucurie duhovnicească. Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a sfințit o nouă raclă realizată la Atelierele Patriarhiei Române, după care a săvârșit Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de slujitori.

Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, patrimoniul spiritual al Bisericii Icoanei din Bucu­reşti a fost îmbogățit cu o nouă raclă în care sunt păstrate spre închinare fragmente din cinstitele moaște ale Sfinţilor Mucenici Sebastian (18 decembrie), Dimitrie, Izvorâtorul de Mir (26 octombrie), Nazarie, Ghervasie, Protasie și Chelsie (14 octombrie). Odoarele de mare preț au fost așezate într-o raclă lucrată măiestrit în argint la Atelierele Patriarhiei Române care a fost sfințită duminică de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul. Astfel, credincioșii care vor trece pragul bisericii bucu­reștene se pot închina moaștelor acestor mucenici, alături de icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului și cinstitele moaște ale Sfân­tului Proroc Ioan Botezătorul și ale Sfântului Cuvios Irodion de la Lainici, păstrate de mai mult timp în acest sfânt locaș.

Din soborul de slujitori care s-au rugat împreună cu Episco­pul-vicar al Arhiepiscopiei Bucu­reștilor la Sfânta Liturghie au făcut parte: pr. Aurel Mihai, vicar eparhial; pr. Liviu Nechita, consilier patriarhal; pr. Dumitru Ște­fănescu, consilier eparhial; pr. Ioan Popescu, protoiereu al Protopopiatului Sector 2 Capitală și paroh al Bisericii Icoanei. În cuvântul de învățătură rostit după citirea pericopei evanghelice a Duminicii a doua după Sfintele Paști, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a vorbit despre prezența Mântuitorului Iisus Hristos în mij­locul celor zece ucenici în seara zilei Învierii Sale și după opt zile, când de față era și Sfântul Apostol Toma. Cuvintele Sfântului Evan­ghelist Ioan, ucenicul iubit al Domnului, ne îndeamnă pe toți la mărturisirea Învierii Mân­tuitorului Hristos, a spus Prea­sfinția Sa: „Învierea trebuie să ne schimbe pe toți. Dacă Mântuitorul a înviat, înseamnă că și noi vom învia. Dacă unii au avut îndoieli și au așteptat momentul întâlnirii cu Domnul, Mântuitorul a spus că sunt fericiți cei care cred în Învierea Sa din morți și Îl iubesc și Îl consideră cea mai mare bucurie a vieții lor. Aceasta este învăță­tura Bisericii noastre, pe care noi, cei grăbiți din lumea de astăzi, o înțelegem atât de puțin”. În continuare, ierarhul a vorbit despre importanța cinstirii moaștelor sfinților. „Biserica dumneavoastră trăiește astăzi o mare bucurie: binecuvântarea unor racle în care sunt adăpostite moaștele mai multor sfinți. Cea mai mare evla­vie o arătau altădată voievozii și boierii, care, în toate ctitoriile lor, doreau să așeze un fragment din moaștele unui sfânt. De multe ori, călătoreau la Ierusalim sau în alte Locuri Sfinte precum Muntele Athos sau Constantinopol și cău­tau părticele, fragmente din moaș­tele sfinților, pentru a împodobi bisericile lor. Această dragoste era de fapt îndreptată către Dumnezeu Cel minunat întru sfinții Lui. Parcă luând acest model, multe biserici și mănăstiri și în vremea noastră au confecționat racle, așa cum este aceasta lucrată din argint în Atelierele Patriarhiei Române, și celelalte două racle mai mici pentru a adăposti tezau­rul de mare preț care sunt moaș­tele sfinților”, a explicat ierarhul. La final, Preasfinția Sa a adresat felicitări slujitorilor Bisericii Icoa­nei pentru toată strădania și ostenitorilor care au contribuit la confecționarea noii racle.
Părintele paroh Ioan Popescu a vorbit despre ziua istorică a Bi­sericii Icoanei, care a primit noi sfinți protectori și a mulțumit colaboratorilor din Consiliul și Co­mitetul parohial al sfântului locaș. De asemenea, a transmis mulțu­miri Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru toată pur­tarea de grijă pe care o arată față de Biserica Icoanei și pentru de­legarea Preasfințitului Părinte Timotei Prahoveanul la slujba de binecuvântare a noii racle și la Sfân­ta Liturghie în biserica paro­hială.

Între credincioșii prezenți la Sfânta Liturghie în Biserica Icoa­nei s-a aflat și Adrian Georgescu, consulul general al României la Milano. După slujbă, cinstitele moaș­te au fost așezate în biserică pentru închinarea credincioșilor.


Galerie foto:

Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!