Theologica
Realitatea Învierii

Realitatea Învierii

Învierea Domnului nostru Iisus Hristos este adevărul de credinţă fundamental pentru noi creştinii ortodocşi. Mărturisind credinţa în Învierea lui Hristos, mărturisim credinţa în învierea noastră. Realitatea Învierii este afirmată de îngerul care vesteşte femeilor mironosiţe venite la mormânt că Mântuitorul nostru Iisus Hristos a înviat. Îngerul, după cum ne relatează Sfântul Evanghelist Matei în capitolul 28, 2-4, a coborât din cer, arătând mormântul gol şi a mărturisit femeilor mironosiţe Învierea Domnului (Matei 28, 5).

Femeile mironosiţe venite în prima zi a săptămânii pentru a împlini ritualul iudaic legat de înmormântare, pe care nu l-au putut face la moartea Mântuitorului din cauza Sabatului şi Paştelui iudaic, descoperă mormântul gol, primind vestea Învierii Domnului de la înger, după cum aflăm din relatările celor patru Evanghelii din Canonul Noului Testament (Matei 28, 1-10; Marcu 16, 1-11; Luca 24, 1-12; Ioan 20, 1-10). Ele se conving de realitatea Învierii Domnului şi devin martore şi mărturisitoare ale acestui mare eveniment. În grabă, au plecat de la mormânt cu frică şi cu bucurie mare: „Însă, pe când mergeau ele să vestească ucenicilor, Iisus le-a întâmpinat, zicând Bucuraţi-vă” (Matei 82, 8-9). S-au învrednicit să fie primele care aud acest îndemn al Mântuitorului: Bucuraţi-vă!, şi să fie cele dintâi martore şi vestitoare ale Învierii Domnului, fiindcă L-au urmat. Când au ajuns la locul unde erau adunaţi Sfinţii Apostoli, le-au spus: „Am văzut pe Domnul Hristos Cel înviat” (Ioan 20, 18). Doi dintre Apostoli, Petru şi Ioan (Luca 24, 12; Ioan 20, 3-8), vin la mormânt pentru a se încredinţa de cele mărturisite de femeile mironosiţe şi văd mormântul gol. Acest mormânt gol până astăzi este la Ierusalim o mărturie a realităţii Învierii Domnului şi este în fiecare Sâmbătă Mare izvorul luminii cereşti care ne aduce în chip minunat, an de an,vestea unică că: Hristos a înviat!


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!