Documentar
Recunoştinţă pentru trei veacuri de credinţă şi patriotism la Arad

Recunoştinţă pentru trei veacuri de credinţă şi patriotism la Arad

Ciprian Bâra, 28 Noiembrie 2009

Astăzi va avea loc festivitatea de ridicare în rang de arhiepiscopie a Eparhiei Aradului, iar PS Timotei va deveni astfel arhiepiscop al Aradului. Sfânta Liturghie şi ceremonia solemnă vor fi săvârşite de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în Catedrala ortodoxă „Sfânta Treime“ din Arad. La acest eveniment istoric pentru suflarea ortodoxă din cetatea Aradului şi din împrejurimi sunt aşteptaţi mai mulţi membri ai Sfântului Sinod al BOR, personalităţi ale vieţii publice şi mulţi credincioşi.

Mâine, 29 noiembrie, de la ora 10:00, Patriarhul Daniel va oficia Sfânta Liturghie la Catedrala „Sfântul Nicolae“ din municipiul Deva, iar de la ora 12:00 va prezida ceremonia de întronizare a PS Gurie Georgiu, primul ierarh al Episcopiei Devei şi Hunedoarei, eparhie înfiinţată prin hotărârea Sfântului Sinod luată în şedinţa de lucru din 18-19 iunie 2009.

Începuturile Episcopiei arădene se pierd în negura trecutului, coborând până la închegarea primelor formaţiuni statale româneşti. Potrivit hotărârii Sfântului Sinod, episcopiile care au însumat peste 300 de ani de existenţă au fost înălţate la rangul de arhiepiscopii. Între acestea se numără şi Episcopia Aradului, care, aşa după cum ne-a mărturisit PS Timotei, viitorul arhiepiscop al Aradului, „a luat fiinţă prin mutarea scaunului episcopal de la Ineu (Ienopole) în cetatea arădeană în anul 1706, înscriind o existenţă continuă până astăzi. La început, sub ierarhia ce răspundea de toţi credincioşii ortodocşi, indiferent de etnie, din 1829 a înscris numai vlădici români. Independenţa ierarhică s-a desărvârşit în anul 1864, Episcopia Aradului fiind înglobată în Mitropolia Ardealului, cu sediul la Sibiu. Jurisdicţia ei s-a întins peste Banatul timişean şi Crişana, în plus peste hotarul de Vest al ţării, după stăpânirea habsburgică ştiută. După Marea Unire de la 1 Decembrie 1918, la care înfăptuire toate instituţiile arădene au avut un rol deosebit, ţinând seama că aici rezidau şi corifeii actului menţionat, între care Vasile Goldiş, secondat de episcopul de atunci, Ioan Ignatie Pap, din parohiile de sub jurisdicţia sa s-au constituit noile episcopii de la Timişoara şi Oradea, iar recent, de la Jula. Pe tot parcursul funcţionării sale, a fost prezentă pe diferitele planuri ale vieţii obşteşti, îndeosebi pe cel cultural“.

Ierarhi de seamă, vrednici, harnici şi misionari

Evenimentele istorice ce se vor petrece astăzi la Arad au o însemnătate deosebită atât pentru clerul şi credincioşii din această zonă, dar şi pentru pentru întreaga Biserică Ortodoxă Română, pentru că astfel se recunosc paginile de istorie pline de jertfă şi de activitate misionară a episcopilor, preoţilor şi credincioşilor de aici, de-a lungul veacurilor.

După o perioadă în care aici au păstorit ierarhi de neam sârb, în anul 1829 a fost rânduit spre păstorirea credincioşilor de aici episcopul Nestor Ioanovici, care era de neam român, originar din Făgăraş. Cu episcopul Nestor Ioanovici a început o nouă etapă în viaţa comunităţii ortodoxe arădene, în special pentru românii de aici. El a fost unul dintre acei episcopi providenţiali cărora le-a revenit datoria de a armoniza relaţiile interetnice dintre ortodocşii români şi cei sârbi, aderent al spiritului de unitate bisericească în Ardeal promovat de mitropolitul Andrei Şaguna.

Şirul cronologic al ierarhilor români vrednici, harnici şi misionari a continuat pe acest ogor al Ortodoxiei româneşti, în 1984, după trecerea la cele veşnice a episciopului Visarion Aştileanu al Aradului, membrii Colegiul Electoral Bisericesc, împreună cu membrii Adunării Eparhiale a Episcopiei Aradului, convocaţi pentru ziua de 30 septembrie 1984, alegând în unanimitate pe Preasfinţitul Timotei Lugojanul, episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei şi Caransebeşului, ca Episcop al Aradului. Instalarea a avut loc la 2 decembrie 1984, în biserica episcopală din Arad.

Actualitate eparhială bogată şi diversificată

Încă de la începutul contextului istoric al realităţilor bisericeşti de pe aceste meleaguri, ierarhii de aici au purces la edificarea unor vetre de cultură şi spiritualitate, cum a fost „Preparandia“, pe drept cuvânt numită Şcoala ardeleană de Vest a Ortodoxiei româneşti, sau Institutul teologic din 1822, actuala biserică parohială şi episcopală Arad-Centru (1863), Tipografia diecezană (1879), edificiul Academiei Teologice (1885), Şcoala civilă de fete (1890) şi Internatul diecezan (1912), fără a renunţa, măcar o clipă, la ideea edificării unei catedrale episcopale, iar în prezent jurisdicţia noii Arhiepiscopiei cuprinde patru protopopiate şi cinci mănăstiri.

Episcopia Aradului se preocupă constant de activitatea pastoral-misionară şi de propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu, alături de viaţa spirituală şi culturală a credincioşilor ei. Această grijă se conturează prin manifestările cultural-religioase, promovare mass-media, presă bisericească, dar şi activităţi editoriale şi de difuzare a cărţii religioase. Atât Întâistătătorul Eparhiei, cât şi părinţii consilieri, protopopii, preoţii de parohii, dar şi profesorii de Teologie şi studenţii arădeni susţin, iniţiază şi participă în colaborare la diverse activităţi de această natură.

Printre acţiunile de mai mare anvergură ale Episcopiei Aradului se numără simpozioane şi sesiuni de comunicări ştiinţifice ale Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Arad, cu o excelentă participare naţională şi internaţională, diverse festivaluri religioase, concursuri şi programe organizate în unităţi de învăţământ, lansări de carte religioasă şi diverse publicaţii. „Episcopia Aradului rămâne pentru spiritualitatea românească o strajă încercată la hotarul de apus al ţării şi o călăuză vrednică de urmat în tot ceea ce a punctat învăţătura, cultul şi trăirea ortodoxă pe meleagurile dintre Mureş şi Crişuri. Într-un fel, datele aniversare din agenda episcopiei pentru acest an se referă la principalele evenimente amintite acum doar în treacăt sau foarte pe scurt. Ele evidenţiază o dată mai mult aportul Bisericii la viaţa societăţii, iar cele făptuite aici se conjugă cu cele ale întregului pământ românesc“, a continuat Episcopul Aradului, Ienopolei şi Hălmagiului, care a precizat că momentul de astăzi, îngemănându-se cu cel al înfiinţării Episcopiei Devei şi Hunedoarei, are loc în ajunul pomenirii Sfântului Andrei, cel Întâi chemat de Mântuitorul la apostolat, creştinătorul strămoşilor noştri şi Ocrotitorul României. De asemenea - în pragul marii noastre sărbători naţionale. Şi aceasta, la împlinirea unui an de la târnosirea catedralei arădene, act împlinit de către însuşi Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române, la încheierea celui dintâi an al arhipăstoririi sale ca Patriarh al ţării. „Acum, în acelaşi sfânt lăcaş cu hramul Sfintei Treimi, tot Preafericirea Sa patronează un eveniment providenţial în cel de-al treilea an de arhipăstorire. Este şi anul în care se împlinesc, pentru cetatea Aradului, 9 decenii de administraţie românească şi învăţământ românesc. Se împlinesc, apoi, 145 de ani de la independenţa bisericească a românilor ardeleni şi 180 de la înscăunarea primului episcop român la Arad. Evenimentele bisericeşti amintite reflectă o dată mai mult recunoaşterea vechimii şi continuităţii a două dintre centrele cele mai importante din colţul de vest al ţării, punând în mai mare lumină aportul său în cadrul unităţii Ortodoxiei româneşti. Rugăciunile ce se înalţă la început de etapă nouă nădăjduim să fie bine primite înaintea tronului slavei dumnezeieşti, spre binele şi mulţumirea tuturor“, ne-a mai spus PS Timotei.

„Hunedorenii dobândesc propria episcopie“

Actualul Chiriarh al locului a menţionat, de asemenea, că potrivit hotărârii Sfântului Sinod al Bisericii noastre, cu data de 1 aprilie 1949, judeţul Hunedoara a trecut de sub jurisdicţia Arhiepiscopiei Sibiului la Eparhia Aradului pentru un răstimp de 60 de ani, cele două judeţe înscriind o propăşire uniformă. „În ultima vreme, Sfântul Sinod, pe lângă hotărârea înălţării în rang a unor eparhii, a hotărât şi înfiinţarea de noi episcopii. Astfel, a fost înfiinţată Episcopia Devei şi Hunedoarei, cuprinzând judeţul Hunedoara, până acum integrat în Eparhia Aradului. În ziua de 28 noiembrie 2009, Episcopia Aradului este înălţată la rangul de arhiepiscopie, prin solemnitatea patronată de către însuşi PF Părinte Patriarh Daniel. Din 29 noiembrie 2009, hunedorenii dobândesc propria episcopie, arădenii urându-le, în rugăciune către Bunul Dumnezeu, spor de roade duhovniceşti, spre îmbogăţirea continuă a zestrei la care au lucrat în comuniune frăţească“, ne-a spus viitorul arhipăstor al Aradului.


Galerie foto:
Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!