Reformă curriculară la UMF Târgu Mureş

Cristina Zamfirescu, 13 Iulie 2016

Senatul Universităţii de Medicină şi Farmacie (UMF) din Târgu Mu­reş a adoptat, la ultima şedinţă, începerea procesului de reformă curriculară, care se va imple­menta progresiv până la finalul anului universitar 2018-2019, în sensul adaptării la cerinţele ac­tuale ale învăţământului medical. Potrivit site-ului UMF Târgu Mu­reş, reforma curriculară la Uni­ver­sitatea de Medicină şi Farmacie este un obiectiv stra­tegic asumat de uni­ver­sitate în Planul strategic de dezvoltare instituţională 2016-2020. Se va trece, astfel, la redimensionarea curriculei actuale cu încadrarea în numărul minim de ore şi în prevederile ARACIS, în strânsă corelare cu programul de studiu, reevaluarea fişelor disciplinelor şi corelarea conţinutului curricular cu cele mai frecvente situaţii clinice, pe care un tânăr absolvent trebuie să fie capabil să le managerieze, precum şi dezvoltarea abilităţilor de comunicare, ca elemente curri­culare obligatorii integrate în disciplinele clinice. În strategia UMF Târgu Mureş se prevede că toate disciplinele vor avea res­ponsabilitatea de a programa examinări formative în timpul semestrului, cu scopul de a fur­niza o bază continuă de învăţare şi pentru a oferi suport pentru examenul teoretic sumativ din timpul sesiunii. Ponderea acestor evaluări, realizate pe parcursul semestrului, va fi de cel puţin 30%-50% din nota finală.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!