Religie şi ştiinţă

Liniştea interioară, semnul sănătății duhovniceşti
28 Octombrie 2018
Trăind în spațiul urban, în miezul culturii de consum și în fluxul neîntrerupt de date al societății informaționale, suntem expuși neîntrerupt unor forme multiple de zgomot. Rezultatele cercetărilor științifice aduse aici în discuție arată că, în...
Învierea Domnului, incredibilul adevăr
08 Aprilie 2018
Lumea cercetării, a descoperirilor științifice, este una fascinantă fiindcă progresele înregistrate în cunoaștere sunt uimitoare. Dar în fața morții orice orgoliu care ar pretinde că deține răspunsul la marile întrebări legate de existență pălește...
De la gând la cuvânt și de la cuvânt la viață
18 Februarie 2018
Cel puțin în câteva privințe, viața duhovnicească pare să fie mai dificilă astăzi decât era acum 40-50 de ani. Un aspect care ar putea împovăra nevoința...
Primim viața ca șansă spre continua înnoire a noastră
24 Decembrie 2017
Minunat este darul primit de oameni la Întruparea Fiului lui Dumnezeu! Prin Nașterea, prin lucrarea și Jertfa Lui, câștigăm o putere...
Cu Hristos începe explicarea omului și explicarea lumii
14 Mai 2017
Limitele cunoașterii umane sunt cu fiecare zi depășite. Pentru că truda cercetătorilor spre o înțelegere mai clară și unitară...
Cunoașterea lui Dumnezeu și viața deplină a omului
16 Aprilie 2017
Căutările ştiinţifice şi graba omului de a aplica tot ceea ce descoperă în viaţa de fiecare zi sunt expresia unei nevoi de înnoire. Omul îşi sesizează propria nedeplinătate...
Trecerea timpului şi înnoirea vieţii omeneşti
25 Decembrie 2016
Rar întâlnim în aceeaşi săptămână două ocazii pentru a reflecta la propria viaţă, la felul cum am ales să trăim. Însă sfârşitul...
Plasticitatea cerebrală și înnoirea cugetului
20 Noiembrie 2016
În ultimii ani, cercetarea ştiinţifică, ajutată de dispozitive tot mai rafinate, a pătruns cu o fermitate fără precedent în teritoriul lăuntric, investigând procesele...
Comunitatea zidește persoana umană
30 Octombrie 2016
În ultimii ani s-a desprins tot mai evident constatarea că ambientul social, informaţional, cultural în care ne mişcăm în fiecare zi are repercusiuni serioase asupra vieţii. Nu putem trăi complet decuplaţi de semenii noștri, de influenţa socială....
Viața lăuntrică în era informației
19 Iunie 2016
În lumea hipercomunicării globalizate, în era informaţiei, omul preocupat de viaţa spirituală e pândit de riscul unei înţelegeri...
Trăim Viața fără să-i putem pătrunde până la capăt taina
01 Mai 2016
Cititorule, te îndemn să îţi găseşti o clipă de liniște. Îndepărtează-te, când poţi, de zgomotul și graba obișnuită a zilei şi aruncă o privire atentă asupra lumii înconjurătoare. Chiar dacă nu ai dobândit încă prețioasa obişnuinţă a...
Undele gravitaționale şi raţionalitatea universului întunecat
17 Aprilie 2016
În 14 septembrie 2015, patru premiere științifice au deschis o eră nouă în cercetarea spațiului cosmic! Datele privitoare la aceste evenimente s‑au dat...
Nașterea Domnului și nașterea omului prin Cuvânt
20 Decembrie 2015
O parte considerabilă din civilizația și culturile lumii sunt edificii construite prin cuvânt. Faptele de viață, parcursul umanității prin istorie sau descoperirile...
Bunăstarea materială pe cântarul spiritului
25 Octombrie 2015
Sfinții ne arată că fără lucrarea duhovnicească, fără travaliul ascetic și reflexiv al persoanei, datele cunoașterii nu pot realiza un pod semantic care să ne...
Era tehnologiilor și înțelesurile spirituale ale lumii
30 August 2015
O perspectivă teologică privind bioingineriile şi biotehnologiile este astăzi inevitabilă. Amploarea şi diversitatea cercetărilor actuale, potenţialităţile imense pe care astăzi ştiinţa le pune la dispoziţia omului...

Arhivă ediții

Contactează-ne!