Religie şi ştiinţă

Orizonturi româneşti în dialogul dintre teologie şi ştiinţă
11 Septembrie 2010
În multe locuri din proiectele şi programele educaţionale cu caracter religios adresate elevilor, adevărurile de credinţă stau faţă în faţă cu afirmaţiile teoriilor ştiinţifice şi cu diverse consideraţii ce provin din spaţiul filosofiei....
Timpul şi veşnicia în viaţa omului
29 August 2010
Omul nu trăieşte doar aici şi acum - moment şi loc despărţite de istoria lumii şi de viitorul ei - , traversând doar succesiunea de momente ce ţâşnesc dintr-un viitor opac, complet necunoscut, şi dispar într-un trecut ce împletit din amintiri...
Care este cea mai mare carte de teologie?
14 August 2010
Întrucât lumea este creată din nimic, tot ceea ce a apărut prin voia lui Dumnezeu are o bază în El. Fiecare lucru sau fiinţă vie din cele ce există reflectă ceva din puterea şi înţelepciunea, măreţia şi bunătatea Lui. În acest fel, întreaga...
Dincolo de puterile raţiunii omeneşti
01 August 2010
De aproape un secol, ştiinţa a depăşit graniţa lumii sensibile, pătrunzând în microcosmos. Din datele acestui nou spaţiu explorat, au răsărit afirmaţii care forţează regândirea întregului proiect ştiinţific al omenirii şi al metafizicilor...
Universul vieţii omeneşti
18 Iulie 2010
În ultimele decenii, ştiinţa şi tehnologiile au cucerit tot mai mult spaţiu în viaţa noastră, iar preocupările legate de ele ocupă tot mai mult timp şi folosesc tot mai multe resurse din mediul înconjurător. Fizica, ingineriile, cosmologia sau...
Viaţa în orizontul simbolului
04 Iulie 2010
În istoria raporturilor dintre filosofie şi teologie, examenul critic la care, în Occident, fenomenologia şi existenţialismul au supus marile sisteme de metafizică şi teologie (scolastică) a fost o confruntare spirituală istoric necesară, cu...
Nevoile spirituale ale omului, răspunsurile ştiinţei şi provocările postmodernităţii
20 Iunie 2010
Consideraţia potrivit căreia lumea în care trăim se situează sub auspiciile postmodernităţii este un loc comun astăzi. Ideea este adesea invocată, în ultimii 40 de ani, în studiile culturale, în teoriile sociale, în lumea artelor, dar şi în...
Lumea, paradis terestru sau pronaos al Împărăţiei lui Dumnezeu?
05 Iunie 2010
Progresele ştiinţelor şi dezvoltarea extraordinară a tehnologiilor au scos la iveală o serie întreagă de date şi de potenţialităţi ascunse în natura înconjurătoare. Pe de o parte, s-a constatat, în diverse forme, că întreg universul şi natura...
O temă de mare actualitate: dialogul dintre teologie şi ştiinţă
22 Mai 2010
Astăzi, cuplul teologie-ştiinţă este în mod forţat destructurat şi focarul care ar trebui să adune în sine metodologii, idei percutante, motivaţii soteriologice, taină şi mister este deseori pierdut din vedere. Rămâne lumea lipsită de o...
Întrebările ştiinţei şi graniţele ei
08 Mai 2010
Descoperirile ştiinţifice din ultimul secol au solicitat reflecţii neobişnuite pentru ştiinţele naturii. În ultimele decenii, deodată cu temele de cercetare ale psihologiei sau cosmologiei sunt abordate şi alte chestiuni, mai cuprinzătoare, cum...
Factorii care dovedesc acordul fin în sistemul Galaxie-Soare-Pământ-Lună
24 Aprilie 2010
Pentru a vedea cât de cuprinzătoare poate fi lista de aspecte invocate în sprijinul ideii că lumea este pregătită pentru om, ne oprim la un exemplu: articolul Design Evidences in the Cosmos aparţinând cosmologului Hugh Ross. Autorul invocă...
Dovezile ştiinţelor şi credinţa în Dumnezeu
24 Aprilie 2010
Teologia ortodoxă vede în descoperirile ştiinţei despre frumoasa alcătuire a lumii înţelesuri spirituale: iubirea şi pronia lui Dumnezeu arătate oamenilor prin Creaţia Lui şi indicii menite să orienteze gândurile omului şi viaţa lui către...
Materia lumii create şi Învierea lui Hristos
10 Aprilie 2010
La întrebarea privind suportul ultim al lucrurilor, fizica afirmă că întreg edificiul materiei...
De la viaţa biologică la viaţa spirituală, prin Jertfa lui Hristos
28 Martie 2010
La săvârşirea Sfintei Taine a Botezului, omul primeşte nume, fiind chemat pentru prima dată de Dumnezeu la viaţa spirituală, ca subiect responsabil pentru alegerile şi faptele sale. Taina Botezului restaurează fiinţa umană, dându-i, între...
Frontierele neuroştiinţelor şi adâncul persoanei umane
13 Martie 2010
Ştiinţa ultimelor decenii a încercat, între altele, să dezvăluie răspunsuri la câteva dintre marile întrebări ale umanităţii, cum ar fi cele care privesc originea şi finalitatea Universului, adâncul conştiinţei sau sensul vieţii omului. În...

Arhivă ediții

Contactează-ne!