Religie şi ştiinţă

Societatea prosperă şi fiul risipitor
28 Februarie 2010
S-a spus de nenumărate ori că ştiinţa a scos şi scoate încă la lumină mistere privind viaţa şi lumea în care trăim şi că ea ne oferă răspunsuri sau o parte din răspunsurile la unele întrebări cu privire la lume şi viaţă. S-a menţionat în...
Sfârşitul dominaţiei ştiinţelor
13 Februarie 2010
După lunga dominaţie a ştiinţelor în aproape toate fronturile de cunoaştere a mediului înconjurător, ale Universului sau ale celor care vizau minunata făptură umană, după două secole de încredere aproape fără margini în proiectul măreţ al...
Frumuseţea creaţiei deschide ştiinţa spre orizontul teologiei
17 Ianuarie 2010
Coborârea în abisurile materiei, scrutarea universului tot mai departe, către marginile lui, dar şi ordinea şi armoniile ce însoţesc viaţa fiecărui organism viu din mediul înconjurător, toate dezvăluie legături profunde între cele două...
Naşterea Domnului în lumea noutăţilor efemere
20 Decembrie 2009
Aproape toate aspectele vieţii noastre se schimbă sub presiunea noutăţilor. Mass-media, industria de divertisment sau comerţul transformă spaţiul de viaţă într-un spectacol, un teritoriu plin de lucruri noi, de evenimente şi de naraţiuni, unde...
Epopeea vieţii şi a omului, scrisă într-un univers miraculos, pregătit să „sprijine“ viaţa
21 Noiembrie 2009
Din perspectiva ştiinţelor, viaţa oricărui organism este descrisă în forma unei lungi liste de procese chimice de mare complexitate. În acelaşi timp, însă, această manieră de abordare este departe de a elucida tainele vieţii. Da fapt, felul...
Exilul spiritului uman în epoca civilizaţiei tehnice
25 Octombrie 2009
În ultimele decenii, civilizaţia a scos la iveală puterile extraordinare pe care ştiinţa şi tehnica le-au pus în mâinile omului. Omul exploatează astăzi materia, mediul înconjurător şi organismele vii, pentru un trai tot mai prosper. Ingineria...
Ce nu vedem când ne uităm la filme?
27 Septembrie 2009
Filmul se dovedeşte astăzi spaţiul unor consistente experienţe ale imaginarului. Există un continuum şi/sau o coabitare între real şi fantastic, între natural şi supranatural, între terestru şi extraterestru, între personajele filmului...
Creaţia, rezultatul bunăvoinţei lui Dumnezeu
01 August 2009
Epopeea explorării lumii este la fel de lungă ca şi istoria omenirii. A fost formulat un număr tot mai mare de întrebări care vizează chestiuni din ce în ce mai restrânse cu privire la natura înconjurătoare, la materie sau la univers....
Dumnezeu, singurul în stare să împace teoriile ştiinţifice actuale
18 Iulie 2009
Din vasta lume a experienţei, ştiinţa a scos la lumină o diversitate copleşitoare de fenomene, structuri, texturi, corpuri sau organisme vii. Odată cu cartografierea corpurilor şi a fenomenelor fizice din lumea înconjurătoare, a ieşit la...
Cercetarea şi doxologia, nedespărţite în viziunea Sfinţilor Părinţi
04 Iulie 2009
Imboldul de cunoaştere a lumii înconjurătoare, dar şi cel al înţelegerii de sine sunt fireşti. Venind parcă în întâmpinarea omului şi a dispoziţiilor sale contemplative, ştiinţele recente au făcut o serie de descoperiri ce arată că lumea în...
Creaţie, Big Bang, Univers, multivers? Despre raţionalitatea lumii în modelele cosmologice recente
21 Iunie 2009
O serie de descoperiri făcute în secolul trecut arată că Universul în care trăim are caracteristici speciale. În strădania de a avea răspunsuri ştiinţifice precise, s-au propus diverse scenarii. Unul dintre ele (inflaţia haotică eternă)...
Pogorârea Duhului Sfânt - înnoirea omului şi a întregului Univers
07 Iunie 2009
În orice vreme, în orice loc şi în toate culturile, omul a simţit un imbold de a cunoaşte şi de a transforma lumea şi viaţa. Prin operele de artă, prin reflecţia filosofică, prin tehnologie, omul şi-a exprimat în diverse forme raporturile sale...
Materia, sufletul omului şi energiile necreate
24 Mai 2009
Descoperirile ştiinţelor ultimului secol pun la grea încercare convingerile pe care le are fiecare dintre noi cu privire la proprietăţile materiei. Fizica a dovedit că materia aflată la îndemâna simţurilor este energie. Odată cu aceasta, s-a...
Taina omului şi descoperirea lui Dumnezeu
09 Mai 2009
Mintea şi corpul sunt două dintre cele mai adânci mistere ale lumii în care trăim. Acest fapt este dovedit, într-un fel, de preocupările pentru medicină şi filosofie. Medicina este, fără îndoială, una dintre cele mai vechi activităţi umane. În...
Dincolo de simţuri şi de raţiune
26 Aprilie 2009
Este un fapt acceptat că omul cunoaşte lumea prin intermediul simţurilor şi raţiunii. Experienţa de fiecare zi ne arată cum acestea fac din lume un fel de spaţiu al edificării noastre. Simţurile cuprind formele lucrurilor sensibile, şi raţiunea...

Arhivă ediții

Contactează-ne!