Religie şi ştiinţă

Iubirea - „instrumentul“ cunoaştererii desăvârşite
15 Martie 2008
Cunoaşterea lui Dumnezeu este altceva decât cercetarea ştiinţifică sau reflecţia filosofică. Dacă ar fi să deschidem o listă de argumente în sprijinul acestei afirmaţii, ar trebui să includem aici foarte multe deosebiri. Între argumentele ce...
Valoarea lumii în care trăim
01 Martie 2008
Este un fapt cunoscut că sufletul omului este inestimabil. Dar lumea, ce valoare are lumea? Cât de relevantă este ea în drumul mântuirii noastre? Există ceva semnificativ în ea care să fie important în edificarea noastră spirituală? Punem...
Teoria Big Bang-ului contrazice dogmele ortodoxe?
19 Februarie 2008
În ediţia de vineri, 15 februarie, a „Ziarului Lumina“ a fost publicat articolul cu titlul „Record Hubble în investigarea adâncurilor din Univers“ (documentat după „Hubble News Release“, din 12 februarie 2008) şi semnat de diac. Sorin...
Instrumentele sufletului omenesc
16 Februarie 2008
Pentru descrierea experienţei credinţei şi a cunoaşterii lui Dumnezeu, sfinţii desluşesc în fiinţa omenească alte funcţii şi puteri decât cele cu care operează în mod curent psihologia. Aceasta şi pentru faptul că altele au fost criteriile...
Creaţia, o expoziţie vernisată zilnic
02 Februarie 2008
Volumul datelor ştiinţifice creşte tot mai mult. Grăbiţi să (supra)vieţuiască unui cotidian din ce în ce mai extenuant, oamenii zilelor noastre nu mai au vreme să gândească cu privire la sugestiile extraordinare ale multora dintre datele...
Dincolo de ştiinţă: credinţa
19 Ianuarie 2008
Cea mai mare parte din viaţa noastră în această lume se desfăşoară prin intermediul simţurilor. Datele despre lumea înconjurătoare sunt obţinute în urma prelucrării informaţiilor ce vin prin intermediul căilor noastre de acces către ea. Ne-am...
Ce valoare are timpul?
05 Ianuarie 2008
Fiecare sfârşit de an este un prilej de reflecţie cu privire la noi înşine, la faptele noastre, la realizări şi neîmpliniri. Fiecare început de an ne dorim să-l marcăm prin făgăduinţe, planuri sau diverse intenţii, pe care am dori să le urmăm....
Crăciunul - sărbătoare sfântă şi isterie consumeristă
16 Decembrie 2007
Se apropie sărbătoarea Naşterii Domnului. Lumea prăznuieşte cel mai mare eveniment din istoria ei: Naşterea lui Hristos, Fiul lui Dumnezeu, coborârea lui plină de iubire la noi, oamenii. Îngerii mai întâi, Dreptul Iosif şi Fecioara Maria,...
Cucerirea lumii şi îmbogăţirea sufletească
02 Decembrie 2007
Orice manual de filosofie utilizat în şcoală arată faptul, de altfel la îndemâna bunului simţ, că ştiinţa s-a născut din efortul uman de a pătrunde misterele lumii în care trăim. Cum a fost posibilă această lume? Din ce sunt făcute toate cele...
Unde se pot întâlni teologia şi ştiinţa?
18 Noiembrie 2007
Se spune adesea că dialogul ştiinţelor cu teologia este posibil la întâlnirea dintre Universitate şi Biserică sau la aceea a cercetătorilor şi teologilor. Într-adevăr, acestea pot fi condiţii preliminare pentru realizarea unei astfel de...
Cine a hotărât cum să arate Universul?
03 Noiembrie 2007
Soarele pe care îl vedem strălucind în timpul zilei pare a fi singurul astru de pe cer. Seara, însă, încep să apară, rând pe rând, tot mai multe stele. Într-o noapte senină de vară, putem vedea că numărul aştrilor este considerabil. Cineva cu...
Universul - atelierul de creaţie al omului
21 Octombrie 2007
Oricine priveşte atent lumea, poate observa cu uşurinţă diversitatea ei. Există o bogăţie extraordinară de forme, texturi sau ţesuturi ce alcătuiesc obiectele, lucrurile, respectiv vietăţile ce ne înconjoară: formaţiunile galactice şi stelele...
Între islamizarea Europei şi europenizarea islamului
21 Octombrie 2007
În istoria mai îndepărtată, Marea Mediterană a reprezentat graniţa dintre islam şi Europa. Astăzi, această graniţă nu mai există, întrucât musulmanii şi-au constituit propriile enclave în interiorul Europei şi continuă să le consolideze. Aşa cum...
Putem slăvi pe Dumnezeu cercetând Universul?
06 Octombrie 2007
Multe dintre disciplinele ştiinţifice actuale au adunat dovezi categorice cu privire la caracterul extraordinar al lumii în care trăim. Neuroştiinţele, cosmologia, fizica particulelor, genetica, dar şi multe alte discipline au contribuit,...
Ortodoxia şi provocările secolului XXI
23 Septembrie 2007
Cele mai rapide şi profunde schimbări de ordin social şi economic înregistrate vreodată în istoria lumii s-au petrecut, cu siguranţă, în ultimul secol. Economia, tehnologia, industriile, arhitectura şi construcţiile, descoperirile din diferite...

Arhivă ediții

Contactează-ne!