Religie şi ştiinţă

Poezie şi Suflet
26 Ianuarie 2013
Estetica filosofică întemeiată creştin are în centrul ei o filosofie a participării, sub auspiciile căreia apare afirmat cu putere rolul activ al subiectului în constituirea imaginii lumii şi chiar în ceea ce priveşte...
Criza ca patimă
12 Ianuarie 2013
Există motive întemeiate, credem, pentru a considera că posibila legătură dintre criza economică şi criza spirituală are o importanţă cu totul particulară, care trece dincolo de dezbaterile academice, de confruntările politice sau de disputele...
Taina Botezului şi devenirea spirituală a umanităţii
05 Ianuarie 2013
Atingerile iernii prin frig, îndeosebi, îl reţin pe om în lucrări de interior şi îl predispun adesea spre exerciţii de reflecţie sau îi deschid noi orizonturi prin care poate trăi cu multă intensitate orice clipă, orice oportunitate oferită în...
Universul şi Viaţa în Lumina Naşterii lui Hristos
22 Decembrie 2012
Miliarde de stele, galaxii şi clusterii îşi dezvăluie formele şi strălucirile impresionante. Explorarea cosmologică ne încredinţează, prin aceasta, că depărtările universului ascund frumuseţi ce par destinate unor descoperiri treptate. În...
Materia pe cântarul spiritului
15 Decembrie 2012
Sesizarea lucrurilor lumii sensibile şi a înţelesurilor lor face parte din viaţa obişnuită. În mod firesc, şi fără să reflectăm la aceasta, vedem şi auzim, atingem, măsurăm şi cântărim fragmente concrete din realitatea ce ne înconjoară....
Eroare de imanenţă în politicile educaţionale
13 Decembrie 2012
Fie că ne gândim la colapsurile din economie, viaţa socială, educaţie, dispoziţia personală, toate statuate în ultimă instanţă pe viaţa duhovnicească, găsim că următoarea referinţă biblică – de o însemnătate tulburătoare şi revelatoare – este...
Reflexiile mentoratului în pedagogie
10 Decembrie 2012
Cunoaştere, minte, performanţă. Cel mai frecvent, acestea constituie emblemele unei educaţii alese, însă cercetările recente au adus în prim-plan importanţa statusului personal - ca expresie a inimii - în formarea...
Viaţă deplină prin credinţă
08 Decembrie 2012
E simplu şi obişnuit să exprimăm Simbolul niceo-constantinopolitan ca formulare concentrată a adevărului de credinţă. Însă punerea întregii vieţi într-un acord deplin cu ceea ce mărturisim prin cuvintele lui reprezintă vârful cel mai îndepărtat...
Provocările tehnologiilor umanizate
24 Noiembrie 2012
Tehnologie de înaltă calitate, tehnici şi strategii, pachete opţionale de materii. Aceasta ar fi infrastructura generală a învăţământului. Desigur, din întreaga formulare lipseşte componenta centrală: omul, subiectul educaţiei. În ultimele...
Timp şi temporalitate - perspective ale teologiei ortodoxe şi ale cosmologiei contemporane
17 Noiembrie 2012
Rezultatele teoriei relativităţii generalizate, asociate cu cercetările specifice fizicii cuantice din secolul XX, au permis conturarea unor modele cosmologice care evidenţiază, pe de o parte, istoria universului, iar pe de altă parte,...
Timpul economic la orizontul mântuirii
03 Noiembrie 2012
Probabil că forma colocvială cu răspândirea cea mai largă sub care este abordată şi înţeleasă problematica timpului în economie este redată de expresia: "Timpul înseamnă bani"1. Altfel spus, timpul are un preţ, iar acest preţ este dat de...
Sfinţenia la frontiera psihologiei
27 Octombrie 2012
Psihologia în genere priveşte către fenomenul uman, remarcându-i unicitatea, ce constă în existenţa psihismului conştient. Acesta defineşte fiinţa antropologică precum un fenomen originar şi unic. Se afirmă că persoana este astfel organizată...
Experiment şi observaţie
20 Octombrie 2012
Obiecţiile aduse ideii de psihologie ştiinţifică experimentală sunt, în speţă, patru: cunoaşterea globală este sacrificată în favoarea cunoaşterii analitice, pierzându-se sensul întregului prin care acesta răspunde impresiilor; obiecţia...
Ipostaze teologice, filosofice şi ştiinţifice ale temporalităţii
13 Octombrie 2012
Ultimele şapte prelegeri susţinute în cadrul Simpozionului naţional "Dialogul dintre Ştiinţe, Filosofie şi Teologie", desfăşurat în perioada 13-16 septembrie, la Mănăstirea Durău, judeţul Neamţ, au oferit participanţilor posibilitatea de a...
Viaţa şi conştiinţa în orizontul temporalităţii
29 Septembrie 2012
20 de cadre universitare şi cercetători din Iaşi şi Bucureşti, numeroşi doctoranzi şi masteranzi, precum şi 100 de profesori din învăţământul liceal au participat, în perioada 13-16 septembrie, la ediţia a V-a a Simpozionului naţional "Dialogul...

Arhivă ediții

Contactează-ne!