Religie şi ştiinţă

Fenomenologie, Participare, Liturghie
04 August 2012
Ontolog, psiholog şi gnoseolog, reprezentant marcant al neorealismului austriac, Franz Brentano reprezintă, în mişcarea filosofică contemporană, momentul fundamentării fenomenului psihic prin ideea de act intenţional, caracteristic...
Limbajul-limită despre realitate în isihasm şi fizica cuantică
28 Iulie 2012
Începând cu Galilei, paradigma dominantă în explicaţia ştiinţifică fusese cea a ierarhiei conceptelor. Din perspectiva aceasta există concepte fundamentale şi nefundamentale, ultimele trebuind explicate în termenii...
Individ şi persoană în spaţiul economic
14 Iulie 2012
În ansamblul ei şi dincolo de deosebirile ce ţin de curente, şcoli sau ideologii, gândirea economică agreează ideea că întregul edificiu al economiei este pus în mişcare de dorinţa agentului economic individual de a-şi...
Telos şi Logos
07 Iulie 2012
Despre telocite, remarcabila recentă descoperire a profesorului Florentin Popescu, aflăm din însăşi etimologia cuvântului că sunt celule cu telos, cu scop regenerator. Cercetarea în domeniul medicinei regenerative are mai nou în vedere acest...
Conştiinţa timpului şi timpul conştiinţei
07 Iulie 2012
În concepţia lui Henri Bergson, în viaţa internă, succesiunea implică întrepătrunderea reciprocă a fenomenelor prin care are loc "dezvoltarea continuă a unei persoane libere", încât durata apare ca o "multiplicitate pur calitativă, o...
Optimismul: adevăr sau idealizare?
23 Iunie 2012
Numeroase studii şi articole din domeniul ştiinţelor, fie medicale sau psihosociale cu ramurile aferente, au abordat impactul optimismului asupra sănătăţii fizice şi psihice. Pe parcurs au apărut reacţii care s-au opus acestei...
Limbajul sacru al literaturii şi cinematografiei SF
16 Iunie 2012
Considerat a fi un gen artistic al posibilităţii, anticipaţiei şi modernităţii, literatura şi cinematografia science-fiction funcţionează astăzi ca o formă de pseudo-religiozitate prin crearea de mituri şi ritualuri noi şi înlocuirea celor...
La porţile maturităţii intelectuale
09 Iunie 2012
Privit din exterior, spaţiul educaţional românesc al ultimelor două decenii ar putea părea a fi unul de tip "experimental", în care au fost testate tot felul de politici educaţionale care şi-au schimbat coloratura în funcţie de decidenţii...
Spaţiul - realitate a comuniunii
02 Iunie 2012
Spaţiul este o realitate a vieţii, un cadru de desfăşurare a evenimentelor de viaţă. Spaţiul nu este neutru în raport cu viaţa, ci este un univers plin de semnificaţii date de conţinutul trăirilor împărtăşite în concretul existenţei. Spaţiul...
Suferinţele umanităţii însingurate
26 Mai 2012
Atomizarea societăţilor prospere reprezintă o stare de fapt. Statisticile ultimelor decenii indică, în mod cert, faptul că tot mai mulţi oameni preferă să trăiască în singurătate. Dincolo de confortul autonomiei, traiul solitar poate însă să...
Războiul nevăzut în societatea spectacolului
19 Mai 2012
PAGINA 6 7 LUMINA CUNOSTINTEI Chiar dacă nu e îndeobşte reţinut ca un fapt de viaţă, lumea, lucrurile ei, întreg capitalul simbolic pe care ea ni-l oferă în fiecare zi, la porţile simţurilor, constituie,...
Starea de odihnă, nevoia de somn şi trezvie
12 Mai 2012
Indiferent de anotimp şi de oră, inima îşi păstrează cadenţa care marchează pragul normalităţii. Un aspect foarte semnificativ – inima noastră bate într-un anumit ritm, iar aritmiile avertizează asupra unor anomalii, riscuri ale bolilor...
Disponibilitatea şi contemplaţia, expresiile demnităţii umane
12 Mai 2012
Lumina, razele calde, ritmul energic al întregii naturi invită cosmosul, în sensul primar de lume frumoasă, să participe cât mai plenar la viaţă. Primăvara se dovedeşte a fi, pe fondul crizei duhovniceşti, în cele mai variate perspective - fie...
Bucuria, terapie a inimii
05 Mai 2012
Natura în plină vervă - pomii înfloriţi, albinele culegând polenul, păsările ciripinde, verdele crud al ierbii şi pleiada de culori atât de vii şi de intense ale florilor - dă un nou ritm vieţii omului. Întreaga natură îl invită pe om să iasă...
Internetul, ca spaţiu spiritual virtual
05 Mai 2012
Internetul este o sursă remarcabilă de informaţii, acoperind o varietate infinită de teme, dintre care religia este una dintre cele mai populare accesate. World Wide Web a deschis o adevărată oportunitate incitantă de a studia credinţele şi...

Arhivă ediții

Contactează-ne!