Religie şi ştiinţă

Internetul, ca spaţiu spiritual virtual
05 Mai 2012
Internetul este o sursă remarcabilă de informaţii, acoperind o varietate infinită de teme, dintre care religia este una dintre cele mai populare accesate. World Wide Web a deschis o adevărată oportunitate incitantă de a studia credinţele şi...
Spaţialitatea lumii şi expresiile raţiunii omeneşti
28 Aprilie 2012
Spaţiul, cu diferitele sale abordări, matematice, fizice şi filosofice, a intrat devreme în preocupările omeneşti. Tema spaţiului e reluată, în mai multe rânduri, în legătură cu universul, despre care mult timp s-a afirmat că este infinit şi...
Biserica şi Universitatea într-un dialog pentru edificare
21 Aprilie 2012
La 5 aprilie 2012, s-a semnat în Sala "Sfântul Ioan Casian" din Palatul Patriarhiei un protocol de cooperare între Patriarhia Română, Universitatea "Al. I. Cuza" din Iaşi şi Universitatea din...
Noutăţile efemere ale lumii şi înnoirea spirituală a vieţii
14 Aprilie 2012
Învierea lui Hristos este cel mai mare eveniment din întreaga istorie a umanităţii. Noutatea este absolută, în termeni istorici şi ontologici, consfinţind desăvârşita transfigurare a firii omeneşti - suflet şi trup - asumată de Fiul lui...
Lumea - creaţie a lui Dumnezeu-Treime
07 Aprilie 2012
Întreaga teologie patristică afirmă că Dumnezeu-Tatăl creează lumea prin Fiul în Duhul Sfânt. Lumea sau "cosmosul" nu-şi are principiul ontologic în sine, ci în Dumnezeu. Lumea nu este din veşnicie, coeternă cu Dumnezeu, ci este creată din...
Neutralitate şi sens în cunoaştere
07 Aprilie 2012
Atunci când se discută despre faptul de cunoaştere, cunoştinţe şi adevăr, se are cel mai adesea în vedere doar cunoaşterea ştiinţifică. Se consideră, în acest fel, că singura modalitate de cunoaştere este cea ştiinţifică. Ajung astfel ignorate...
Experienţa de adevăr şi conştiinţa limitelor
31 Martie 2012
Există argumente pentru a demonstra două opinii opuse. Unele pledează că gândirea matematică actuală se orientează într-o direcţie artificială, divergentă gândirii naturale. În acest caz, se au în vedere mai ales structurile genetice...
Gândirea matematică la frontierele cunoaşterii
31 Martie 2012
Despre matematică precum o formă de asceză a gândirii se poate vorbi amintind de ceea ce unii filosofi au numit reflexivitatea gândirii. În această calitate, matematica diferă de ştiinţele experimentale. Ca atare, a fost apropiată de poezie şi...
Un reper în educaţie şi cultură
24 Martie 2012
Marele nostru istoric Nicolae Iorga îndemna la dezvoltarea unei gândiri critice - "Deschide cartea ca să vezi ce au gândit alţii, închide cartea ca să gândeşti tu însuţi!", un punct de reper întâlnit şi în curentele actuale ale educaţiei...
Cultura duhului în educaţia contemporană
24 Martie 2012
Şcoala românească a luat naştere în mediul monahal, astfel încât ni se pare firesc să poarte, între altele, amprentele ortodoxiei, cel puţin în forma ei idealizată. În acest sens, găsim modele reprezentative precum Şcoala superioară de limbă...
Viaţă fără puls
17 Martie 2012
Multe dintre descoperirile ştiinţifice pe care le-a strâns omenirea în ultimele decenii au scos la iveală faptul că în cele mai neaşteptate locuri, în mediul înconjurător, în univers, dar şi în lucrurile mărunte ale vieţii stau ascunse taine...
Viaţa „întru“ Dumnezeu
10 Martie 2012
Despre cuplul bărbat (iş în ebraică)-femeie (işa) se vorbeşte în primul capitol al Genezei: "Şi a creat Dumnezeu pe Om (Adam) după chipul Său; după chipul său l-a creat; a creat bărbat şi femeie" (Gen. 1, 27). Ceea ce este important să...
Orientarea teologică a lumii
10 Martie 2012
Cartea Geneza începe cu o afirmaţie sintetică: "La început a creat Dumnezeu cerul şi pământul" (Gen. 1, 1). Sinonimele acestei expresii în ebraică, greacă şi latină sunt: bereşit, en arhe şi in principio. În limba română, această...
Viaţa spirituală şi provocările utilitarismului
03 Martie 2012
Şomaj, egocentrism, depresie. Cele trei concepte descriu profilul omului contemporan care se vede singur şi neputincios în confruntarea cu societatea, dar mai ales cu sinele. În lucrarea sa - Fericirea paradoxală - eseu asupra societăţii de...
Viaţa spirituală în decorul tehnic al prezentului
25 Februarie 2012
Este deja o situaţie evidentă: ştiinţa, tehnica, tehnologiile au schimbat şi continuă să schimbe coordonatele vieţii noastre. Sfera prezenţei omeneşti în lume s-a extins repede în ultimele decenii, în abisul mării, pe vârfurile munţilor, dar şi...

Arhivă ediții

Contactează-ne!