Religie şi ştiinţă

Spaţiul - realitate a comuniunii
02 Iunie 2012
Spaţiul este o realitate a vieţii, un cadru de desfăşurare a evenimentelor de viaţă. Spaţiul nu este neutru în raport cu viaţa, ci este un univers plin de semnificaţii date de conţinutul trăirilor împărtăşite în concretul existenţei. Spaţiul...
Suferinţele umanităţii însingurate
26 Mai 2012
Atomizarea societăţilor prospere reprezintă o stare de fapt. Statisticile ultimelor decenii indică, în mod cert, faptul că tot mai mulţi oameni preferă să trăiască în singurătate. Dincolo de confortul autonomiei, traiul solitar poate însă să...
Războiul nevăzut în societatea spectacolului
19 Mai 2012
PAGINA 6 7 LUMINA CUNOSTINTEI Chiar dacă nu e îndeobşte reţinut ca un fapt de viaţă, lumea, lucrurile ei, întreg capitalul simbolic pe care ea ni-l oferă în fiecare zi, la porţile simţurilor, constituie,...
Starea de odihnă, nevoia de somn şi trezvie
12 Mai 2012
Indiferent de anotimp şi de oră, inima îşi păstrează cadenţa care marchează pragul normalităţii. Un aspect foarte semnificativ – inima noastră bate într-un anumit ritm, iar aritmiile avertizează asupra unor anomalii, riscuri ale bolilor...
Disponibilitatea şi contemplaţia, expresiile demnităţii umane
12 Mai 2012
Lumina, razele calde, ritmul energic al întregii naturi invită cosmosul, în sensul primar de lume frumoasă, să participe cât mai plenar la viaţă. Primăvara se dovedeşte a fi, pe fondul crizei duhovniceşti, în cele mai variate perspective - fie...
Bucuria, terapie a inimii
05 Mai 2012
Natura în plină vervă - pomii înfloriţi, albinele culegând polenul, păsările ciripinde, verdele crud al ierbii şi pleiada de culori atât de vii şi de intense ale florilor - dă un nou ritm vieţii omului. Întreaga natură îl invită pe om să iasă...
Internetul, ca spaţiu spiritual virtual
05 Mai 2012
Internetul este o sursă remarcabilă de informaţii, acoperind o varietate infinită de teme, dintre care religia este una dintre cele mai populare accesate. World Wide Web a deschis o adevărată oportunitate incitantă de a studia credinţele şi...
Spaţialitatea lumii şi expresiile raţiunii omeneşti
28 Aprilie 2012
Spaţiul, cu diferitele sale abordări, matematice, fizice şi filosofice, a intrat devreme în preocupările omeneşti. Tema spaţiului e reluată, în mai multe rânduri, în legătură cu universul, despre care mult timp s-a afirmat că este infinit şi...
Biserica şi Universitatea într-un dialog pentru edificare
21 Aprilie 2012
La 5 aprilie 2012, s-a semnat în Sala "Sfântul Ioan Casian" din Palatul Patriarhiei un protocol de cooperare între Patriarhia Română, Universitatea "Al. I. Cuza" din Iaşi şi Universitatea din...
Noutăţile efemere ale lumii şi înnoirea spirituală a vieţii
14 Aprilie 2012
Învierea lui Hristos este cel mai mare eveniment din întreaga istorie a umanităţii. Noutatea este absolută, în termeni istorici şi ontologici, consfinţind desăvârşita transfigurare a firii omeneşti - suflet şi trup - asumată de Fiul lui...
Lumea - creaţie a lui Dumnezeu-Treime
07 Aprilie 2012
Întreaga teologie patristică afirmă că Dumnezeu-Tatăl creează lumea prin Fiul în Duhul Sfânt. Lumea sau "cosmosul" nu-şi are principiul ontologic în sine, ci în Dumnezeu. Lumea nu este din veşnicie, coeternă cu Dumnezeu, ci este creată din...
Neutralitate şi sens în cunoaştere
07 Aprilie 2012
Atunci când se discută despre faptul de cunoaştere, cunoştinţe şi adevăr, se are cel mai adesea în vedere doar cunoaşterea ştiinţifică. Se consideră, în acest fel, că singura modalitate de cunoaştere este cea ştiinţifică. Ajung astfel ignorate...
Experienţa de adevăr şi conştiinţa limitelor
31 Martie 2012
Există argumente pentru a demonstra două opinii opuse. Unele pledează că gândirea matematică actuală se orientează într-o direcţie artificială, divergentă gândirii naturale. În acest caz, se au în vedere mai ales structurile genetice...
Gândirea matematică la frontierele cunoaşterii
31 Martie 2012
Despre matematică precum o formă de asceză a gândirii se poate vorbi amintind de ceea ce unii filosofi au numit reflexivitatea gândirii. În această calitate, matematica diferă de ştiinţele experimentale. Ca atare, a fost apropiată de poezie şi...
Un reper în educaţie şi cultură
24 Martie 2012
Marele nostru istoric Nicolae Iorga îndemna la dezvoltarea unei gândiri critice - "Deschide cartea ca să vezi ce au gândit alţii, închide cartea ca să gândeşti tu însuţi!", un punct de reper întâlnit şi în curentele actuale ale educaţiei...

Arhivă ediții

Contactează-ne!