Religie şi ştiinţă

Cultura duhului în educaţia contemporană
24 Martie 2012
Şcoala românească a luat naştere în mediul monahal, astfel încât ni se pare firesc să poarte, între altele, amprentele ortodoxiei, cel puţin în forma ei idealizată. În acest sens, găsim modele reprezentative precum Şcoala superioară de limbă...
Viaţă fără puls
17 Martie 2012
Multe dintre descoperirile ştiinţifice pe care le-a strâns omenirea în ultimele decenii au scos la iveală faptul că în cele mai neaşteptate locuri, în mediul înconjurător, în univers, dar şi în lucrurile mărunte ale vieţii stau ascunse taine...
Viaţa „întru“ Dumnezeu
10 Martie 2012
Despre cuplul bărbat (iş în ebraică)-femeie (işa) se vorbeşte în primul capitol al Genezei: "Şi a creat Dumnezeu pe Om (Adam) după chipul Său; după chipul său l-a creat; a creat bărbat şi femeie" (Gen. 1, 27). Ceea ce este important să...
Orientarea teologică a lumii
10 Martie 2012
Cartea Geneza începe cu o afirmaţie sintetică: "La început a creat Dumnezeu cerul şi pământul" (Gen. 1, 1). Sinonimele acestei expresii în ebraică, greacă şi latină sunt: bereşit, en arhe şi in principio. În limba română, această...
Viaţa spirituală şi provocările utilitarismului
03 Martie 2012
Şomaj, egocentrism, depresie. Cele trei concepte descriu profilul omului contemporan care se vede singur şi neputincios în confruntarea cu societatea, dar mai ales cu sinele. În lucrarea sa - Fericirea paradoxală - eseu asupra societăţii de...
Viaţa spirituală în decorul tehnic al prezentului
25 Februarie 2012
Este deja o situaţie evidentă: ştiinţa, tehnica, tehnologiile au schimbat şi continuă să schimbe coordonatele vieţii noastre. Sfera prezenţei omeneşti în lume s-a extins repede în ultimele decenii, în abisul mării, pe vârfurile munţilor, dar şi...
Sportul - formă populară de religie?
25 Februarie 2012
În societatea postmodernă, sportul poate funcţiona uneori ca o formă alternativă de religie, ca un mecanism de reafirmare a identităţii sociale şi culturale 1, reprezentând, ca şi religia, un recurs la ritual. Pentru mulţi fani, sportul este...
Neuroştiinţele dovedesc valoarea iubirii materne
18 Februarie 2012
O bună bucată de vreme, în înţelegerea suferinţelor şi tulburărilor comportamentale ale copiilor, dar şi în maniera de concepere a terapiilor, era prea puţin luată în seamă starea sufletească a mamei, cu atât mai puţin viaţa spirituală a...
În căutarea unităţii
11 Februarie 2012
Cunoscut susţinător al unei relaţii de comuniune între teologie, filosofie şi ştiinţă, prof. Alexei Nesteruk ne-a oferit într-una din cărţile sale, elocvent intitulată "Lumină de la Răsărit", câteva dintre reperele acestei sinteze pe care...
Mass-media şi spiritualitatea tinerilor de azi
04 Februarie 2012
În majoritatea ţărilor dezvoltate, tinerii intră în contact cu povestirile biblice şi învăţăturile religioase, în general, prin intermediul filmelor şi programelor de televiziune, astfel încât mijlocul principal de interpretare şi explicare a...
Libertate şi credinţă
04 Februarie 2012
Fericitul Augustin spunea că "a avea credinţă înseamnă a crede în ceea ce nu vezi, iar răsplata pentru această credinţă va fi să vezi ceea ce crezi". Ne întrebăm adeseori cum se face că unii oameni au o putere de convingere extraordinară, fie...
De la competiţie la comuniune
31 Ianuarie 2012
Ne-am obişnuit astăzi cu un ambient cultural economizat. Suntem adesea solicitaţi să elaborăm judecăţi sau să exprimăm opinii ce iau în calcul beneficiile economice sau, de altfel, şi costurile unei întreprinderi omeneşti, chiar şi în situaţii...
Lumină de la Răsărit
28 Ianuarie 2012
Volumul "Light from the East" (Fortress Press Minneapolis, 2003), semnat de prof. Alexei Nesteruk, constituie o pledoarie convingătoare pentru necesitatea unui dialog autentic între ştiinţă şi teologie, dialog la care e invitat să...
Inima - adâncul tainic al omului
21 Ianuarie 2012
Ne-am obişnuit să criticăm mai mult decât să apreciem frumosul existent. În fapt, adesea se întâmplă să trecem cu vederea acest frumos, chiar să nu-l conştientizăm, tocmai pentru că ne grăbim să exprimăm mai degrabă o nemulţumire faţă de ceea...
Persoana în comunităţi şi în comuniune
14 Ianuarie 2012
Este evident că internetul şi webul ne-au adus multe facilităţi prin care putem intra mai uşor în legătură între noi, prin care putem comunica mai rapid, putem participa activ în comunităţi, fiind chiar, datorită progreselor telecomunicaţiilor,...

Arhivă ediții

Contactează-ne!