Religie şi ştiinţă

Viaţa spirituală şi provocările utilitarismului
03 Martie 2012
Şomaj, egocentrism, depresie. Cele trei concepte descriu profilul omului contemporan care se vede singur şi neputincios în confruntarea cu societatea, dar mai ales cu sinele. În lucrarea sa - Fericirea paradoxală - eseu asupra societăţii de...
Viaţa spirituală în decorul tehnic al prezentului
25 Februarie 2012
Este deja o situaţie evidentă: ştiinţa, tehnica, tehnologiile au schimbat şi continuă să schimbe coordonatele vieţii noastre. Sfera prezenţei omeneşti în lume s-a extins repede în ultimele decenii, în abisul mării, pe vârfurile munţilor, dar şi...
Sportul - formă populară de religie?
25 Februarie 2012
În societatea postmodernă, sportul poate funcţiona uneori ca o formă alternativă de religie, ca un mecanism de reafirmare a identităţii sociale şi culturale 1, reprezentând, ca şi religia, un recurs la ritual. Pentru mulţi fani, sportul este...
Neuroştiinţele dovedesc valoarea iubirii materne
18 Februarie 2012
O bună bucată de vreme, în înţelegerea suferinţelor şi tulburărilor comportamentale ale copiilor, dar şi în maniera de concepere a terapiilor, era prea puţin luată în seamă starea sufletească a mamei, cu atât mai puţin viaţa spirituală a...
În căutarea unităţii
11 Februarie 2012
Cunoscut susţinător al unei relaţii de comuniune între teologie, filosofie şi ştiinţă, prof. Alexei Nesteruk ne-a oferit într-una din cărţile sale, elocvent intitulată "Lumină de la Răsărit", câteva dintre reperele acestei sinteze pe care...
Mass-media şi spiritualitatea tinerilor de azi
04 Februarie 2012
În majoritatea ţărilor dezvoltate, tinerii intră în contact cu povestirile biblice şi învăţăturile religioase, în general, prin intermediul filmelor şi programelor de televiziune, astfel încât mijlocul principal de interpretare şi explicare a...
Libertate şi credinţă
04 Februarie 2012
Fericitul Augustin spunea că "a avea credinţă înseamnă a crede în ceea ce nu vezi, iar răsplata pentru această credinţă va fi să vezi ceea ce crezi". Ne întrebăm adeseori cum se face că unii oameni au o putere de convingere extraordinară, fie...
De la competiţie la comuniune
31 Ianuarie 2012
Ne-am obişnuit astăzi cu un ambient cultural economizat. Suntem adesea solicitaţi să elaborăm judecăţi sau să exprimăm opinii ce iau în calcul beneficiile economice sau, de altfel, şi costurile unei întreprinderi omeneşti, chiar şi în situaţii...
Lumină de la Răsărit
28 Ianuarie 2012
Volumul "Light from the East" (Fortress Press Minneapolis, 2003), semnat de prof. Alexei Nesteruk, constituie o pledoarie convingătoare pentru necesitatea unui dialog autentic între ştiinţă şi teologie, dialog la care e invitat să...
Inima - adâncul tainic al omului
21 Ianuarie 2012
Ne-am obişnuit să criticăm mai mult decât să apreciem frumosul existent. În fapt, adesea se întâmplă să trecem cu vederea acest frumos, chiar să nu-l conştientizăm, tocmai pentru că ne grăbim să exprimăm mai degrabă o nemulţumire faţă de ceea...
Persoana în comunităţi şi în comuniune
14 Ianuarie 2012
Este evident că internetul şi webul ne-au adus multe facilităţi prin care putem intra mai uşor în legătură între noi, prin care putem comunica mai rapid, putem participa activ în comunităţi, fiind chiar, datorită progreselor telecomunicaţiilor,...
Crăciun pentru întregul univers
24 Decembrie 2011
Există, în lumea sensibilă, în universul vizibil, o fereastră deschisă mereu deasupra noastră, către celălalt mal al lumii, către inteligibil: bolta cerească. De-a lungul veacurilor, consideraţii- cheie din cuprinsul metafizicii, dar şi unele...
Edificarea conştiinţei comunitare
17 Decembrie 2011
Suntem în preajma unui profund şi îngrijorător individualism modern şi postmodern, care a risipit ethosul comunitar creştin, specific culturii şi spiritualităţii europene până la Renaştere. Această stare de fapt ce caracterizează orice cultură în...
Criza actuală şi suferinţele lăuntrice ale omului
10 Decembrie 2011
Societatea contemporană se vede criticată din toate punctele de vedere. Mai mult, crizele, pornind de la cele personale, identitare, până la cele financiare, se acutizează, iar pe fundal apar noi preocupări care încearcă să restabilească un...
Dimensiunea cosmică a persoanei
03 Decembrie 2011
Natura şi întinderea spaţiului, dar şi felul în care trece timpul ar putea fi considerate, pe bună dreptate, inevitabile teme de reflecţie, în strădania neobosită a omului de înţelegere a lumii. Spaţiul şi timpul sunt teme uşor de găsit în...

Arhivă ediții

Contactează-ne!