Religie şi ştiinţă

Viaţa prin credinţă
10 Septembrie 2011
Atunci când ne cunoaştem în profunzime, cu potenţialul şi limitele noastre, ne orientăm către scopul propus în măsura în care acesta se fundamentează pe crezul nostru. Specialiştii în programare neurolingvistică consideră că reuşita în viaţă se...
Bătrâneţile întineresc zilnic
03 Septembrie 2011
Multă vreme, ştiinţele medicale au afirmat că sistemul nervos nu prezintă mecanisme regenerative. Se credea că celulele nervoase, în număr de aproximativ 100 de miliarde, ar fi expuse unui permanent proces de îmbătrânire şi moarte, încă de la...
Vocaţia personală şi criza identitară
27 August 2011
Mai presus de criza financiară, omenirea traversează o perpetuă criză de identitate în căutarea sinelui pierdut. Recunoaşterea nevoii de stimă a fost anticipată încă din Antichitate. În Republica lui Platon, Socrate explica constituţia...
Cuvântul de la capătul lucrurilor
20 August 2011
S-a afirmat că există un stadiu iniţial al evoluţiei ştiinţei, impregnat de filosofie, în speţă o filosofie a naturii. O asemenea fundare filosofică are ca motor al funcţionării ei, de regulă, principiul analogiei. Filosoful Descartes, de...
Inteligenţa emoţională în tratarea depresiei
13 August 2011
Depresia este una dintre cele mai dure experienţe, devastatoare şi distrugătoare pentru fiinţa umană, cu atât mai mult cu cât ea afectează astăzi şi populaţia tânără. Noile cercetări în domeniu relevă faptul că simptomele şi manifestările...
Încălzirea globală ameninţă ambientul terestru
13 August 2011
Date recente arată că încălzirea globală reprezintă un proces ce influenţează mecanisme existente în întreg ecosistemul terestru, iar acestea din urmă vor afecta din ce în ce mai mult viaţa tuturor speciilor, şi mai ales calitatea vieţii...
Dialogul disciplinelor în spaţiul academic
06 August 2011
Despre interdisciplinaritate s-a scris, în ultimul timp, destul de mult, dar cu toate acestea nu s-a ajuns încă la o definiţie clară şi precisă a acestui concept. După unii cercetători, acest concept "nu face decât să reia ideea de universitas...
Cunoaşterea de sine şi motivaţia personală
30 Iulie 2011
Cunoaşterea de sine, stima de sine (nobleţea) şi crezul personal sunt primii paşi către dezvoltarea unei motivaţii puternice care repercutează deopotrivă pe plan personal şi profesional, în relaţiile cu semenii şi cu lumea. Albert Einstein...
Viaţă luminoasă în lumea luminilor
23 Iulie 2011
Omul explorează depărtările Universului prin intermediul luminii. Reflecţia fenomenologică afirmă, într-un alt plan, că lumea iese la iveală într-un orizont al luminii şi face posibilă sesizarea ei de către om. Într-un alt registru, reflecţia...
Spaţio-temporalitate reală, virtuală şi sacră
16 Iulie 2011
Timpul şi spaţiul au fost dintotdeauna categorii centrale în gândirea umană, ele fiind legate direct de faptul de a trăi şi de activităţile cotidiene. Experienţa vieţii este inerent plasată într-un spaţiu perceptibil şi are o desfăşurare...
Credinţa este o calitate de care omul de ştiinţă nu se poate dispensa
09 Iulie 2011
Teologia porneşte de la Dumnezeu pentru a înţelege lumea, Fizica se luptă să înţeleagă lumea şi ajunge la El. Aristotel îşi deschide Metafizica sa cu cuvintele: "Orice om are sădită în el dorinţa de a cunoaşte". Acest om, care vrea să ştie, să...
Teologia între fundamentalismul religios şi cel al modernităţii
02 Iulie 2011
După cum este cunoscut, ca atitudine, mentalitate şi raportare la istorie şi progres, alteori ca tentaţie a refugiului în trecut şi negare într-un fel a prezentului şi viitorului, fundamentalismul, acolo unde este prezent, afectează serios...
Vederea fizică şi lumina spirituală
02 Iulie 2011
Vederea oferă mai mult de 90% din informaţiile legate de mediul înconjurător, şi pierderea ei ar presupune o utilizare intensivă a celorlalte simţuri pentru a reuşi o anumită adaptare în societate. Vederea organizează şi reglează mişcarea,...
Ştiinţa surprinde frumuseţea Universului
02 Iulie 2011
Cercetarea interdisciplinară îşi are astăzi destule premise sau surse, atât de ordin ştiinţific şi cultural, cât şi de ordin spiritual. Vom aminti în continuare câteva dintre ele. În cartea sa "Christos pentru întreg Universul", Jean-Michel...
Cum poate omul să se nască, fiind bătrân?
29 Iunie 2011
Constatăm adesea, chiar în împrejurările obişnuite ale vieţii, că faptele sau cuvintele noastre, atitudinile sau comportamentele nu ne mulţumesc. De multe ori, această nemulţumire e însoţită şi de hotărârea de a repara ceea ce am greşit, şi de...

Arhivă ediții

Contactează-ne!