Rolul asociațiilor studențești în formarea studentului

Mihai Paraschiv, 21 Octombrie 2017

Dacă îți dorești un an de prosperitate, crești grâu.
Dacă îți dorești 10 ani de prosperitate, crești copaci.
Dacă îți dorești 100 de ani de prosperitate,
crești oameni! (proverb chinez)

Anii studenției sunt cu certitudine cei mai frumoși din viața oricărei persoane și, de aceea, ei trebuie trăiți și valorificați cu entuziasm și cu discernământ. Cu siguranţă, sentimentele fiecărui student în prima zi de facultate sunt trăiri de care îşi va aduce aminte toată viaţa, iar următorii ani vor constitui o perioadă de acomodare pentru viața de adult.

Integrarea într-o nouă instituție de învățământ presupune întotdeauna o serie de curiozități, dorință de implicare și de acumulare de experiențe inedite. Toate acestea se pot împleti frumos în activitatea de voluntariat în cadrul asociațiilor studențești.
Asociațiile studențești sunt, în primul rând, un loc în care studenții, masteranzii și doctoranzii se pot întâlni într-un cadru în care comunicarea și colaborarea primează. Printre obiectivele centrale ale unui ONG studențesc se numără acordarea de burse de studii sau premii pentru studenții care se remarcă prin lucrări de cercetare; promovarea acțiunilor culturale, sociale și sportive ale studenților; organizarea de proiecte, conferințe, colocvii sau dezbateri cu caracter intern și internațional.

Pentru aceste asociații, un rol aparte îl ocupă reprezentarea studențească. Scopul asociațiilor este de a promova și a apăra drepturile studenților, în relație cu instituții ­relevante precum: Ministerul Educației Naționale, Ministerul Tineretului și Sportului, Parlamentul, Guvernul, Președinția României, dar și municipalități și universități.

De asemenea, acestea desfășoară activități cu caracter profesional care contribuie de-a lungul timpului la dezvoltarea organizației, dar care vin în întâmpinarea dezvoltării abilităților tinerilor. Sesiunile de formare și atelierele de leadership, public speaking, time management și dezvoltare organiza­ți­onală au la bază fundamentele educației nonformale, recunoscută, în special, ca formă de învățare pe termen lung.

Educația nonformală este o ramură a fenomenului educațional, dezvoltată cu precădere în secolul XX, și vine în completarea sistemului clasic de învățământ, caracterizat de rigoare, ierarhie și competitivitate. Prin urmare, acest concept promovează o educație interactivă. Asemenea educației formale, învățarea prin joc și experiment nu se face oricum, ci după o programă stabilită. Este practicată mai ales de grupuri și organizații tinere și este un proces organizat, cu obiective educaționale, realizată voluntar, accesibilă oricui; presupune implicare, pornește de la nevoile participanților și se bazează pe experiență și acțiune. Mai mult, această formă de educație oferă șansa tinerilor de a-și dezvolta competențe în diferite domenii de activitate.

Pe terment scurt, se urmărește însuşirea noţiunilor specifice, iar pe termen lung, sesiunile de formare urmăresc diseminarea informaţiilor, punerea în aplicare a noţiunilor prezentate, asigurarea unei continuităţi a culturii organizaţionale, îmbunătăţirea calităţii proiectelor desfăşurate şi dezvoltarea unor proiecte noi, în condordanţă cu nevoile actuale ale studenţilor.

Toate aceste aspecte se concretizează pe parcursul studenției în cadrul asociațiilor studențești. Studenții voluntari împărtășesc din experiențele vieții studențești privite în perspectiva provocărilor societății actuale și interacționează constructiv asupra dezvoltării mediului academic universitar.

Prin implicarea în cadrul unei asociații studențești ne putem dezvolta multilateral, iar la sfârșitul celor trei sau patru ani putem folosi experiența dobândită în etapele următoare ale vieții.

Vă îndemn să aveţi curajul să vă implicați, pentru a avea parte de o studenţie frumoasă, rodnică şi de neuitat!


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!