Banat
Rugăciuni și binecuvântări ale ierarhilor bănățeni

Rugăciuni și binecuvântări ale ierarhilor bănățeni

19 Iunie 2018

Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, a participat în Duminica a 3-a după Rusalii la Sfânta Litur­ghie, oficiată la Altarul de vară al Parohiei Timișoara-Viile Fabric, Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a liturghisit în biserica Parohiei Chesinț, Protopopiatul Lipova, iar Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, a slujit în biserica Parohiei Delinești din Protopopiatul Caransebeș.

Duminica a 3-a după Pogorârea Duhului Sfânt a fost o zi de sărbătoare pentru Parohia Timișoara-Viile Fabric, întrucât la slujba Dumne­zeieștii Liturghii, oficiată la Altarul de vară al parohiei de părintele paroh Marius Sfercoci, împreună cu preoții slujitori ai parohiei, alături de credincioși s-a rugat și Întâistătătorul Mitropoliei Banatului, Înaltprea­sfin­țitul Părinte Ioan. La finalul slujbei euharistice, Înaltprea­sfinția Sa a rostit un cuvânt de învățătură, în cadrul căruia a vorbit despre purtarea de grijă a lui Dumnezeu față de oameni.

Fiind prima duminică după încheierea anului școlar 2017-2018, Parohia Timi­șoa­ra-Viile Fabric, la fel ca în fiecare an, a organizat, în colaborare cu Consiliul Județean Timiș, și o festivitate de premiere a elevilor merituoși de la Școala Gimnazială nr. 7 „Sfânta Maria”, aflată pe raza parohiei. Astfel, chiriarhul Banatului a apreciat zelul celor 53 de elevi care nu numai că au obținut primele trei medii generale pe clasă pentru rezultatele deosebite la învățătură, ci au făcut și perfor­manță în cursul anului școlar, oferind, în semn de recunoștință, diplome de excelență și premii ce au constat în sume de bani și cărți. De asemenea, au fost înmânate diplome de apreciere și cadrelor didactice de la această unitate de învăță­mânt, pentru rolul lor semnificativ avut în opera educa­țională și de formare a persona­lității tinerilor din parohie, pentru efortul lor, depus anual, în organizarea etapei județene a Olimpiadei de religie, dar și pentru promovarea și coordonarea activi­tă­ților extracurriculare, organizate în cadrul parteneriatului educațional dintre școală și parohie. Tot în semn de gratitudine și mulțumire, prof. Daniela Liliana Buzatu, inspector pentru disciplina religie - ISJ Timiș, a oferit Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Ioan și preoților slujitori ai parohiei diplome de apreciere, pentru purtarea de grijă față de tânăra generație și pentru contri­buția adusă în ceea ce privește comportamentul tinerilor în familie, școală și societate.

Prin această gală de premiere, cofinanțată de Consiliul Jude­țean Timiș, Parohia Timișoa­ra-Viile Fabric a urmărit, pe de-o parte, să contribuie, în mod concret, la recompensarea celor mai silitori elevi, iar pe de altă parte, să stimuleze atât formarea și întărirea motivației copiilor, cât și activitățile de performanță înaltă ale tinerilor.

Liturghie arhierească în Parohia Chesinț

Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a slujit în Parohia Chesinț, Protopopiatul Lipova, la invitația preotului paroh Florin-Dan Ardeuan.

Ierarhul a fost întâmpinat cu flori de către cei mai tineri dintre credincioși, de către un sobor de preoți între care părintele Nelu Mercea, protopop de Lipova, de primarul comunei Zăbrani, Marian Toader, de directoarea Ramona Ardelean și de enoriașii prezenți.

În continuare au fost binecuvântate lucrările săvârșite la biserică în ultimii trei ani și jumătate, lucrări ce cuprind atât exteriorul bisericii (amenajarea curții cu pavaj și bănci, construirea unei troițe de lemn, a unui grup sanitar, întreținerea și vopsirea gardului și a acoperișului, facilitarea iluminatului exterior), cât și interiorul bisericii (înlocuirea ușilor de acces cu unele din lemn masiv sculptat, înlocuirea Sfântului Chivot, a Crucii Răstignirii, achiziționarea de prapori funerari și icoane, lucrări de restaurare a scaunelor și a iconostasului). Pe lângă toate acestea, au fost aduse renovări și restaurări și la casa parohială. A urmat săvârșirea Sfintei Liturghii.

Cuvântul de învățătură al chiriarhului a fost pus sub titlul „Grija lumească și providența divină”, exemplificând cu apelul la citirile zilei privind grija lui Dum­nezeu față de întreaga crea­ție și care vine în întâmpinarea îngrijorării pe care omul o arată pentru viața proprie, înțelegând cele necesare hranei, îmbrăcă­min­ții și adăpostului, de asemenea, cerințelor societății. Provi­dența sau pronia veghează neîncetat asupra rânduielilor pentru a fi în deplină armonie, depă­șind în acest cadru posibilitățile omenești, oricât de mari ar fi acestea, pentru care lucru crești­nii, având această încredințare, găsesc și temeiul conlucrării cu harul dumnezeiesc spre mântuire, călăuzindu-și viața cu înțelep­ciune, potrivit și îndemnului imnului heruvimic „toată grija cea lumească să o lepădăm”, fără a uita virtutea eforturilor continue spre lucrare sfântă. Ierarhul arădean a evidențiat în context mai larg și grija credincioșilor parohiei pentru întreținerea locașului de cult.

Pentru meritele sale, părintele paroh Florin-Dan Ardeuan a fost hirotesit întru iconom stavrofor. Ziua a fost încununată cu sfințirea muzeului parohiei, inaugurat cu această ocazie.

Resfințirea bisericii din Parohia Delinești

Și în Parohia Delinești din Protopopiatul Caransebeș a fost zi de bucurie duhovnicească deoarece biserica parohială „Învierea Domnului” a fost resfințită de către Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebe­șu­lui, după lucrările de renovare și amenajare săvârșite. După slujba de sfințire, ierarhul, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, a săvârșit Sfânta Liturghie, în cadrul căreia l-a hirotesit iconom-stavrofor pe părintele paroh Eugen Danilescu, iar credincio­șilor care s-au alăturat părintelui la desfășurarea lucrărilor, chiriarhul le-a oferit Diploma de excelență „Episcop Elie Miron Cristea”. De asemenea, Preasfinţia Sa l-a hirotonit preot pe diaconul Alexandru Bubă pentru Parohia Ticvaniu Mare din Protopopiatul Reșița.

„Ne bucurăm să vedem aici un preot harnic, destoinic, foarte evlavios și un bun administrator al parohiei. Nu avem la Delinești foarte mulți credincioși, aproximativ 90 de familii, dar s-a lucrat foarte mult în ultima perioadă. Observăm cum nu numai biserica este primenită, îngrijită, înfrumusețată, ci și avlia bisericii, cu un portal și un gard deosebit ce dă o notă de intimitate acestei biserici. Credem că exemplul preotului și credincioșilor de la această parohie poate fi luat și de alți preoți și credin­cioși, pentru că într-adevăr acolo unde există multă dragoste și credință, unde preotul și credin­cioșii se jertfesc pentru casa Domnului, roadele se văd și Dumnezeu binecuvântează jertfa tuturor. Credem că numai prin jertfă putem să ajungem la Înviere și la roade în ogorul Dom­nu­lui”, a arătat Preasfin­țitul Părinte Lucian.

Ierarhul a mai subliniat faptul că preotul și credincioșii din Parohia Delinești „au înțeles versetul din Evanghelia de astăzi «Căutați mai întâi Împără­ția lui Dumnezeu și dreptatea Lui și toate celelalte vi se vor adăuga vouă». Credincioșii de aici credem că au căutat mai întâi Împărăția lui Dumnezeu, au căutat să împodobească Casa lui Dumnezeu și toate celelalte s-au adăugat lor, iar noi astăzi le-am dat diplome de excelență tuturor credincioșilor activi care iubesc biserica și care sunt prezenți la sfintele slujbe în fiecare duminică și sărbătoare”.

(Diac. Răzvan Emanuel Fibișan, diac. Pavel Canea, Marius Lăscoiu-Martin, Darius Herea)


Galerie foto:

Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!