Educaţie
S-a stabilit numărul locurilor pentru admiterea în Academia de Poliţie

S-a stabilit numărul locurilor pentru admiterea în Academia de Poliţie

Cristina Zamfirescu, 29 Martie 2017

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” a anunţat recent că va scoate la concurs, pentru admiterea 2017, 850 de locuri repartizate la Facultatea de Poliţie, Facultatea de Poliţie de Frontieră, Facultatea de Jandarmi, Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative, Facultatea de Pompieri sau Facultatea de Arhivistică. Totodată, sunt disponibile 1.434 de locuri în şcolile postliceale ale Ministerului Afacerilor Interne.

Calendarul de admitere în instituţiile de formare profesională ale Ministerului Afacerilor Interne a fost finalizat, în acest an fiind disponibile aproape 2.500 de locuri.

Astfel, Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” scoate la concurs, pentru sesiunea 2017, 850 de locuri pentru viitori ofiţeri ai MAI, repartizate pe cele şase facultăţi: Facultatea de Poliţie, Facultatea de Poliţie de Frontieră, Facultatea de Jandarmi, Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative, Facultatea de Pompieri sau Facultatea de Arhivistică. Dintre acestea, 640 sunt fără taxă şi 210 cu taxă, cu 55 mai multe locuri cu taxă decât anul trecut.

Anul trecut, la Academia de Poliţie concurenţa a fost de 6,9 candidaţi pe un loc, pentru cele 640 de locuri finanţate de la buget şi 155 cu taxă înscriindu‑se 4.440 de candidaţi.

Totodată, şcolile postliceale ale Ministerului Afacerilor Interne scot la concurs 1.434 de locuri pentru agenţi de poliţie, agenţi de poliţie de frontieră, subofiţeri de jandarmi şi subofiţeri de pompieri şi protecţie civilă. MAI beneficiază şi de 123 de locuri la instituţiile de învăţământ ale altor structuri din sistemul de ordine publică şi siguranţă naţională.

Cererile de înscriere la concursul de admitere se depun până la data de 26 mai 2017, iar pentru şcolile postliceale ale MAI, până la data de 21 iulie 2017, precizează un comunicat al ministerului.

Candidaţii pot opta pentru una sau mai multe instituţii de învăţământ superior sau şcoli postliceale, în măsura în care calendarele concursurilor de admitere permit participarea la probele de concurs.

Pentru a se putea înscrie la examenele de admitere, ministerul cere candidaţilor îndeplinirea mai multor condiţii, printre care: să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România, să cunoască limba română, scris şi vorbit, să aibă capacitate deplină de exerciţiu, să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic, să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere, respectiv să aibă vârsta de până la 27 de ani împliniţi în anul participării la concurs, pentru candidaţii pe locurile destinate formării iniţiale a personalului militar şi pe locurile MAI la instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale şi 23 de ani împliniţi în cursul anului 2017 pentru candidaţii la Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”.

Printre calităţile necesare viitorilor candidaţi se numără capacitatea de comunicare, rezistenţa la efort, conduită şi comportament moral, dorinţa de promovare a valorilor sociale şi morale, spirit de echipă, implicare în asigurarea respectării regulilor şi legii, corectitudine în îndeplinirea sarcinilor, spirit de dreptate, rezistenţa la stres, interes privind rezolvarea unor probleme ale comunităţii, deschidere faţă de problematica şi principiile integrării europene, cunoaşterea şi respectarea drepturilor omului, simţ civic, încredere în forţele proprii.

Printre avantajele de care beneficiază studenţii Academiei de Poliţie şi care explică numărul mare de candidaţi pe un loc este faptul că li se asigură cazarea şi masa pe perioada studiilor, iar la absolvire cei mai mulţi au un loc de muncă asigurat în cadrul structurilor Ministerului Afacerilor Interne.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!