Theologica
Săptămâna Mare

Săptămâna Mare

Suntem în Săptămâna Sfintelor Pătimiri ale Domnului nostru Iisus Hristos, cunoscută și sub numele de Săptămâna Mare. Este cea mai importantă săptămână de urcuș duhovnicesc din timpul anului bisericesc, un timp în care trebuie să postim, să ne rugăm, să citim Sfintele Evanghelii și să fim alături de Hristos pe drumul către Golgota, pentru mântuirea noastră. Cel mai bine definește această săptămână Sinaxarul din Sfânta și Marea Sâmbătă, în care ni se spune că „cele patruzeci de zile ale Postului Mare întrec pe celelalte zile; iar Săptămâna Mare este cea mai importantă; și iarăși Săptămâna Mare culminează cu Sfânta și Marea zi de Sâmbătă. Se numește Săptămâna Mare nu pentru că zilele ar fi mai mari sau ar avea mai multe ceasuri, ci pentru că de-a lungul ei s-au săvârșit, și mai cu seamă azi (Sâmbăta Mare), minunile mari și mai presus de fire și faptele neobișnuite ale Mântuitorului nostru. Căci, după cum la întâia facerea a lumii, Dumnezeu, săvârșind toate lucrurile, și în urmă, în ziua a șasea, a creat pe om, făptura cea mai de seamă, iar în ziua a șaptea S-a odihnit de toate lucrurile Lui și a sfințit ziua numind-o Sâmbătă, care se tâlcuiește odihnă, tot așa și la facerea lumii celei spirituale, săvârșind toate în chipul cel mai bun, în ziua a șasea, a creat din nou pe omul stricat și, înnoindu-l iarăși prin Crucea cea de viață purtătoare, S-a odihnit încă o dată cu o odihnă desăvârșită de toate lucrurile Lui, dătătoare de viață și mântuitoare”.

Săptămâna Mare este un bun prilej pentru fiecare dintre noi să ne cercetăm sufletele și să vedem cum Îl răstignim pe Hristos în inimile noastre cu păcatele pe care le săvârșim și să înțelegem că trebuie să ne depărtăm de lumea păcatului și să urmăm cu fidelitate, la fel ca Sfântul Ioan Apostolul și Evanghelistul, pe Domnul nostru Iisus Hristos, pe drumul Său către Sfintele și Mântuitoarele Sale Pătimiri pentru a ne învrednici și de bucuria Slăvitei Sale Învieri.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!