Theologica
Săptămâna pregătitoare pentru Duminica Sfintei Cruci

Săptămâna pregătitoare pentru Duminica Sfintei Cruci

Duminica a treia din Sfântul şi Marele Post al Paştilor este închinată cinstirii Sfintei Cruci. Este aşezată în mijlocul postului pentru a ne întări duhovniceşte pe noi toți, clerici și credincioşi, în călătoria spre slăvitul praznic al Învierii. Săptămâna care o precede, a treia a Postului Mare, este un timp de pregătire pentru cinstirea Sfintei Cruci în duminica ce urmează. Această săptămână se deschide în cântările Triodului cu un îndemn la perseverenţă în lucrarea virtuţilor pentru a ajunge în Săptămâna Mare şi apoi la sărbătoarea Învierii Domnului. Evocarea pregătirii în vederea Paştilor se continuă toată săptămâna, dar aici ea va fi legată de numeroase tropare ce vestesc sărbătoarea Sfintei Cruci din duminica următoare. Săptămâna a treia este, după părintele Makarios Simonopetritul, o înainte-prăznuire suprapusă punctării timpului ce duce la Sfintele Pătimiri ale Domnului şi acum trebuie să ne curăţim nu numai pentru ca să vedem Sfintele Pătimiri şi Învierea Domnului, ci şi pentru a ne învrednici să ne închinăm Sfintei Cruci, care e anticiparea lor. Perioada dinaintea sărbătoririi Sfintei Cruci este o icoană a pregătirii pentru Sfintele Pătimiri ale Domnului, astfel că şi atunci când cerem de la Dumnezeu harul de a cinsti Sfânta Cruce în duminica următoare, aceasta se reduce în fapt la a-I cere să ajungem cu ajutorul Său până în Vinerea Mare şi la lumina Învierii nedespărţită de ea. Această temă a îna­inte-prăznuirii se combină în rân­duiala tipiconală în săptămâna a treia a Postului Mare cu comemorările ciclului săptămânal şi în principal cu cele ale Sfintei Cruci şi Sfintelor Pătimiri ale Domnului în zilele de mier­curi şi vineri. Astfel, se socoteşte că însăşi Sfânta Cruce îi călăuzeşte pe credin­cioşi în timpul Postului Mare, ducându-i la cinstirea ei. În timpul acestei prime perioade a Postului Mare, zilele obişnuite dez­voltă temele postu­lui, căinţei şi ale celorlalte virtuţi într-un urcuş treptat spre sărbă­toa­rea Duminicii Sfintei Cruci, care e în acelaşi timp semnul încheierii primei jumătăţi a Postului Sfintelor Paşti. 


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!