Reportaj
Sărbătoare în foişorul Preasfintei Treimi de la Buciumeni

Sărbătoare în foişorul Preasfintei Treimi de la Buciumeni

Alexandru Briciu, 13 Iunie 2011

În ziua Sfintei Treimi, paşii multor pelerini s-au îndreptat către Mănăstirea Buciumeni din judeţul Galaţi, care şi-a prăznuit hramul. După Sfânta Liturghie săvârşită în sobor de Înalt Preasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, a avut loc cea de-a şaptesprezecea ediţie a dialogului cu tinerii, la care au participat 1.000 de elevi ai liceelor din eparhie.

Duminică seara, la sfârşit de Priveghere, Arhiepiscopul Dunării de Jos a rostit preoţilor, monahiilor şi pelerinilor adunaţi la rugăciune în biserica mănăstirii o meditaţie teologică. În ziua când unim cele două mari sărbători, a Pogorârii Duhului Sfânt şi a Sfintei Treimi, Înalt Preasfinţia Sa a vorbit despre trupul omenesc şi despre dogma Sfintei Treimi: "Duhul Sfânt, când S-a pogorât la Ierusalim, a asigurat individualitatea fiecărei persoane. De aceea, fiecare se pecetluieşte cu un nume de sfânt şi, lucrul cel mai important, Duhul Sfânt este călăuza neamurilor, şi spunea Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, în cuvântul de învăţătură rostit astăzi, că Duhul Sfânt este arhitectul Bisericii".

"Mare eşti, Doamne, şi minunate sunt lucrurile Tale…"

Pentru că ne aflam într-un aşezământ monastic unde se vieţuieşte după principiul "ora et labora", aproape de miezul nopţii, din trapeza mănăstirii se auzeau lin cântări psaltice. Două voci tinere, un băiat şi o fată, înlesneau activitatea maicilor şi a credincioaselor care "învârteau" de zor tradiţionalele sarmale pregătite pentru agapa pelerinilor din ziua hramului. Dorind să mângâie pe cei ce trudeau pentru buna organizare a sărbătorii, IPS Casian a oferit celor doi tineri câte un exemplar dintr-o nouă apariţie editorială de la Dunărea de Jos. Darul primit însă era, de fapt, al lor, întrucât amândoi aveau câte un eseu publicat în broşura "Taina Sfântului Botez în viaţa tinerilor". O surpriză plăcută pentru amândoi, neştiind că lucrările lor aveau să vadă lumina tiparului. Tânărul era chiar autorul articolului cu care cartea se deschide: Marian Mitu, elev în clasa a VIII-a, de la Parohia "Sfântul Vasile cel Mare" din Galaţi, premiul I la secţiunea literară pentru eseul "Botezul, haina luminoasă a sufletului". Ana-Maria Ştefan, elevă în clasa a X-a la Colegiul Naţional "Vasile Alecsandri" din Galaţi, este câştigătoarea etapei naţionale a Olimpiadei de religie şi autoarea eseului "Rugăciunea - comunicarea sufletului nostru cu inima lui Dumnezeu", din cartea pe care tocmai o primise în dar. Amândoi au împărtăşit celor de faţă eseurile publicate şi, întocmai pe când Ana-Maria rostea cuvintele de încheiere - "Mare eşti, Doamne, şi minunate sunt lucrurile Tale, şi nici un cuvânt nu este de ajuns spre lauda minunilor Tale!" - munca era isprăvită. La miezul nopţii, s-a dat slavă lui Dumnezeu prin cântări de Miezonoptică şi au fost binecuvântaţi toţi ostenitorii acestui hram. Cei doi tineri aveau să dea citire acestor lucrări în faţa miilor de pelerini, în ziua hramului, după cuvântul de învăţătură rostit de ierarh.

Hram în "Catedrala cu vitralii foşnitoare"

În ziua prăznuirii Sfintei Treimi, Sfânta Liturghie a fost săvârşită în altarul din pădurea Buciumenilor de către Înalt Preasfinţitul Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, înconjurat de un sobor de aproximativ o sută de preoţi şi diaconi. Rând pe rând, grupuri de elevi, însoţiţi de preoţi, profesori de religie sau îndrumători, şi-au făcut apariţia în "catedrala cu vitralii foşnitoare", expresie a unuia dintre participanţii ediţiilor trecute ale pelerinajului tinerilor de la Buciumeni. Aproape o mie de tineri au participat dimineaţă la Sfânta Liturghie, au cântat imnele bisericeşti, mulţi dintre ei s-au împărtăşit cu Preacuratele Taine şi au ascultat cuvântul de învăţătură al ierarhului. La orele amiezii a urmat agapa de hram, prilej pentru câteva ore de dialog în minunatul cadru natural. Şi în acest an, evenimentul a depăşit graniţele Arhiepiscopiei Dunării de Jos, printre participanţi numărându-se şi două delegaţii din eparhia vecină, a Buzăului şi Vrancei. Profesorii Andrei Manovici, de filosofie, şi Iuliana Popa, de religie, au însoţit corala Liceului "Ioan Slavici" din Panciu, judeţul Vrancea. Un grup de elevi de la Colegiul Economic "Mihail Kogălniceanu" din Focşani a fost însoţit de profesoara de religie Daniela Murariu. Tinerii au ascultat sfaturile îndrumătorilor, au căutat răspunsuri la întrebările ce îi frământă, au cântat şi s-au bucurat de comuniunea cu semenii lor. Aşa cum amintea IPS Casian în cuvântul adresat tinerilor, în partea a doua a programului de la Buciumeni învăţăm "să ne îmbrăcăm frumos, să trăim frumos, să mâncăm frumos şi să avem o viaţă frumoasă".

"Mărturia iubirii Preasfintei Treimi în viul Bisericii"

După Sfânta Liturghie, IPS Casian a citit mesajul transmis de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel cu ocazia pelerinajului de hram la Mănăstirea Buciumeni. Arhiepiscopul Dunării de Jos a amintit că "în catedrala cu frunze foşnitoare din codrii Buciumeniului, aici, în foişorul Preasfintei Treimi, deodată cu miile de credincioşi, circa 1.000 de tineri din 64 de licee din Arhiepiscopia Dunării de Jos, în cadrul celei de-a şaptesprezecea întruniri-festival-pelerinaj, s-au regăsit să guste, cum le-a spus Patriarhul ţării în mesajul pe care a avut bunăvoinţa să-l transmită, din iubirea Preasfintei Treimi. Este un eveniment liturgic, este un eveniment educaţional, este un eveniment misionar, este o icoană a Bisericii reale, unde tineri şi vârstnici descoperim vârsta creştinului în manifestarea iubirii arătate direct. Aceasta este mărturia iubirii Preasfintei Treimi în viul Bisericii".

Apariţii editoriale dedicate tinerilor în Anul omagial al Familiei creştine

IPS Casian a anunţat noile apariţii editoriale la Dunărea de Jos. În traducere din limba greacă a pr. dr. Iulian Eni, a apărut cartea "Familia, părinţi şi copii", după originalul grec al monahului Moise Aghioritul, egumenul Chiliei "Sfântul Ioan Gură de Aur" a Schitului "Sfântul Pantelimon", dependent de Mănăstirea Cutlumuş din Muntele Athos. "Prezenta traducere reprezintă trei conferinţe susţinute de părintele Moise, pentru a se arăta legătura mai profundă dintre darul sfânt al familiei şi responsabilitatea acesteia pentru naşterea, educarea şi formarea copiilor pentru viaţă curată şi virtuoasă, într-o conjunctură tot mai potrivnică tradiţiei sănătoase şi trăirii valorilor sacre şi nemuritoare", notează IPS Casian în cuvântul înainte cu titlul "Familia binecuvântată - Bogăţia nepreţuită a Bisericii".

Din seria Misionaria a apărut lucrarea "Taina Sfântului Botez în viaţa tinerilor". Publicaţia cuprinde eseuri participante la faza eparhială a concursului naţional de creaţie creştină "Copilul în familie", cu tema "Botezul meu", precum şi eseurile elevilor câştigători ai etapei naţionale a Olimpiadei de religie, desfăşurată la Galaţi, între 17 şi 22 aprilie 2011. În cuvântul înainte, Înalt Preasfinţitul Casian numeşte tinerii "aripi luminoase ale darurilor Botezului": "Botezul, haina luminoasă a sufletului, interpretat de fiecare tânăr la persoana întâi (Botezul meu), prin aceste mărturii scrise şi publicate în această broşură, cu prilejul hramului "Sfânta Treime" de la Mănăstirea Buciumeni, arată lucrarea tainică a harului în viaţa Bisericii şi se constituie în temelia vieţii şi în aripă de har, care ne ridică de la pământ la cer, de la suferinţă la sănătate şi de la păcat la iertare şi înnoire duhovnicească, la tinereţea veşnică a Domnului".

Cea de-a treia lucrare lansată de hramul Sfintei Treimi este din seria Liturgica a Arhiepiscopiei Dunării de Jos şi poartă titlul "Sfânta Taină a Cununiei". Acest "ghid util pentru toţi creştinii", cum l-a numit IPS Casian, cuprinde "învăţătura Bisericii despre Sfânta Taină a Cununiei, cuvinte de folos ale Sfinţilor Părinţi şi sfaturi practice pentru modul corect de a pregăti şi desfăşura importantul eveniment al unei nunţi".

La final, Înalt Preasfinţitul Casian a mulţumit tuturor ostenitorilor pentru buna organizare a acestui hram, membri ai Cancelariei Eparhiale, reprezentanţi ai instituţiilor de învăţământ, obştii mănăstirii, preoţilor şi protoiereilor din eparhie, precum şi autorităţilor locale, reprezentanţilor Jandarmeriei şi Poliţiei şi tuturor voluntarilor care au făcut ca ziua Sfintei Treimi să fie într-adevăr o sărbătoare la Mănăstirea Buciumeni pentru miile de pelerini, cu toţii tineri, deopotrivă.

Mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel

Tinerii se bucură în Biserică de iubirea Preasfintei Treimi

Cu multă bucurie, am primit vestea organizării de către Arhiepiscopia Dunării de Jos a ediţiei a XVII-a a festivalului de tineret la Mănăstirea Buciumeni, în ziua de 13 iunie 2011. Festivalul se desfăşoară sub semnul "Anului omagial al Sfântului Botez şi al Sfintei Cununii în Patriarhia Română".

Ne bucurăm când tinerii ortodocşi români preamăresc iubirea Preasfintei Treimi lucrătoare în familia în care s-au născut şi în marea familie spirituală a Bisericii în care s-au botezat. Cea mai preţioasă investiţie a părinţilor în copii şi tineri este transmiterea credinţei mântuitoare, ca legătură vie şi sfântă, plină de har şi de lumină, între om şi Dumnezeu, descoperită în şi prin Iisus Hristos, Dumnezeu Omul.

Familia împreună cu Şcoala şi Biserica aduce cea mai mare contribuţie în viaţa poporului român nu numai prin faptul că pregăteşte cetăţeni conştiincioşi pentru patria pământească, ci şi cetăţeni credincioşi pentru patria cerească sau viitori cetăţeni ai raiului.

Copiii şi tinerii ca persoane umane în creştere sunt darurile cele mai preţioase ale lui Dumnezeu pentru Familie, Biserică, Şcoală şi Patrie, dar şi pentru umanitatea întreagă, care fără naşterea de copii nu-şi mai poate continua existenţa. Însă aceşti copii şi tineri, în creştere fizică şi spirituală, trebuie educaţi cu multă atenţie, iubire şi răbdare. Educaţia creştină a copiilor şi tinerilor este o lucrare sfântă care necesită multă dăruire de sine şi multă înţelepciune. Tocmai din acest motiv, cea mai de seamă moştenire pe care o pot lăsa părinţii, duhovnicii şi profesorii copiilor şi tinerilor este credinţa în Dumnezeu, trăită ca iubire de Dumnezeu şi de aproapele, ca rodire a Botezului şi binecuvântare a Familiei.

Adresăm cuvânt de felicitare şi binecuvântare Înalt Preasfinţitului Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, tuturor organizatorilor şi participanţilor la acest eveniment liturgic, educaţional şi misionar, dorindu-le ajutor de la Dumnezeu şi bucurie în lucrarea cea bună şi sfântă a creşterii duhovniceşti în lumina binecuvântării Preasfintei Treimi şi în evlavia Bisericii noastre.

Cu multă preţuire şi părintească binecuvântare,

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române


Galerie foto:
Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!