Sărbătoarea Ocrotitorului ceresc al cetății Bucureștilor

Sărbătoarea Ocrotitorului ceresc al cetății Bucureștilor

„Evlavia dumneavoastră este o mărturie a înfloririi Ortodoxiei româneşti de astăzi”, a spus ieri, 27 octombrie, Preafericitul Părinte Kiril, Patriarhul Moscovei şi al Întregii Rusii, la sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul ceresc al cetății Bucureștilor. În ziua hramului Catedralei Patriarhale, Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie a fost săvârșită de patru Întâistătători ai Bisericilor Ortodoxe din Rusia, România, Albania, respectiv din Ţinuturile Cehiei şi Slovacia. În cadrul evenimentului bisericesc a fost citit Actul solemn comemorativ, au fost pomeniți martirii și mărturisitorii din toate țările comuniste trecuți la Domnul și au fost oferite distincții și daruri.

Sărbătoarea Ocrotitorului ceresc al cetății Bucureștilor a culminat ieri, 27 octombrie, cu săvârșirea Dumnezeieștii Liturghii în Altarul de vară al Catedralei Patriarhale de către Preafericitul Părinte Kiril, Patriarhul Moscovei şi al Întregii Rusii, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Anastasios, Arhiepiscopul Tiranei, Durrësului și al Întregii Albanii, Preafericitul Părinte Rastislav, Arhiepiscop de Prešov şi Mitropolit al Bisericii Ortodoxe din Ţinuturile Cehiei şi Slovacia, înconjurați de un sobor de 46 de ierarhi străini, delegați ai Bisericilor Ortodoxe surori și ierarhi români prezenți la hram, preoți și diaconi. Printre ierarhii străini în sobor au fost IPS Părinte Mitropolit Ilarion de Volokolamsk; IPS Părinte Arhiepiscop Serghie de Solnecinogorsk; IPS Părinte Mitropolit Naum de Ruse, reprezentantul Patriarhiei Bulgariei; PS Părinte Vahtang, Episcop de Nikortsmind, reprezentantul Patriarhiei Georgiei; IPS Părinte Arhiepiscop Jacob de Bialystock și Gdansk, reprezentantul Bisericii Ortodoxe a Poloniei; IPS Părinte Mitropolit Nathanael de Amantia și Vicar de Tirana; IPS Părinte Arhiepiscop George de Michalovce și Košice, PS Părinte Qais, Episcop de Erzurum.

După citirea Sfintei Evanghelii, Preafericitul Părinte Kiril, Patriarhul Moscovei şi al Întregii Rusii, a rostit omilia la Dumnezeiasca Liturghie, reliefând semnificația duhovnicească a roadelor Sfântului Duh în viața celui credincios, care urmează calea lepădării de sine şi a răstignirii împreună cu Hristos.

„Sfântul Cuvios Serafim de Sarov, unul dintre cei mai iubiţi sfinţi nu doar în Biserica Ortodoxă Rusă, ci şi în întreaga lume ortodoxă, în cunoscuta convorbire «Despre scopul vieţii creştine» spune că «oricât de bune ar fi rugăciunea, postul, privegherea şi toate celelalte fapte creştine, totuşi, scopul vieţii creştine nu constă doar în aceste fapte». Scopul adevărat al vieţii creştine, după cuvântul Sfântului Serafim, constă în dobândirea Duhului Sfânt. Cu alte cuvinte, orice nevoinţă a vieţii creştine are sens doar în Duhul Sfânt şi doar în Duhul aduce roadele ei. Roadele Duhului, respectiv consecinţele acţiunii Sale asupra omului, sunt virtuţile, după cum ne învaţă lectura Apostolului de astăzi: dragostea, bucuria, pacea, îndelungă-răbdarea, bunătatea, facerea de bine, credinţa, blândeţea, înfrânarea (Galateni 5, 22). Apostolul spune că Duhul Sfânt anulează în om acţiunea legii trupeşti (Galateni 5, 23). Cât timp omul trăieşte în Duh, el trebuie să şi umble în ­Duhul (Galateni 5, 25).

Nu întâmplător acţiunea vădită a Duhului Sfânt asupra omului este descrisă ca fiind o lumină: faţa profetului Moise strălucea după convorbirea cu Dumnezeu (Ieşire 34, 35); lumina l-a învăluit pe prigonitorul Saul [din Tars], atunci când i S-a arătat Hristos pentru a-l întoarce de pe calea greşită şi a-l chema la apostolat (Fapte 9, 3); şi chipul Sfântului Serafim strălucea, conform mărturiei unui contemporan de-al lui, în timpul convorbirii despre Duhul Sfânt. Această lumină nu poate fi ascunsă, pentru că ea luminează înaintea oamenilor (Matei 5, 16). Omul luminat le transmite şi altora lumina prin cuvântul bun de învăţătură, prin predica sa şi îi îndreaptă pe ceilalţi cu duhul blândeţii, după cum ne spune lectura de astăzi (Galateni 6, 1). De aceea şi nevoinţa monahală este strâns legată de nevoinţa predicii creştine, a misiunii şi a luminării duhovniceşti. Însuşi cuvântul «luminare» are un sens duhovnicesc, acela de luminare a vieţii omului cu lumina harului dumnezeiesc”, a explicat Preafericitul Părinte Kiril, Patriarhul Moscovei şi al Întregii Rusii.

În vremurile de azi, a îndemnat Patriarhul Moscovei şi al Întregii Rusii, este nevoie de îndrumarea duhovnicească a monahilor cu experienţă mai bogată. „La fel ca în vremurile străvechi, şi astăzi apar mulţi învăţători falşi, politici şi religioşi, care promit raiul chiar aici, pe pământ, însă fără Hristos. În veacul 20, urmarea unor astfel de rătăciri a dus la experimente istorice îngrozitoare la nivel de stat, din cauza cărora Biserica Ortodoxă a avut de suferit foarte mult. Astfel, numai în Biserica Rusă au murit pentru credinţa în Hristos zeci de mii de slujitori ai Sfântului Altar şi monahi şi sute de mii de mireni. Martirii noştri credeau şi ştiau că singura posibilitate de a vedea Împărăţia lui Dumnezeu aici şi acum este doar prin vieţuirea în Duhul Sfânt. Ei au mărturisit prin propriul lor sânge că adevărata fericire, fericirea în sensul cel mai înalt al acestui cuvânt, este doar în Duhul Sfânt. Atunci când suntem în Duh suntem în pragul fericirii aici, pe pământ, şi în deplinătatea fericirii în lumea cerească, de sus. Acest adevăr este mai presus de minciună şi de ura prigonitorilor. Mântuitorul spune că Împărăţia lui Dumnezeu este înăuntrul nostru (Luca 17, 21). Aceasta însă nu înseamnă că ea nu are nici o legătură cu viaţa noastră pământească, în comunitatea umană. Omul care tinde prin propria viaţă să dobândească Duhul Sfânt primeşte de sus înţelepciune şi puterea de a făuri în Dumnezeu propria familie, comunitatea bisericească, aşezământul monahal, societatea sau ţara. Să luăm aminte întotdeauna la cuvintele Mântuitorului: «Fără Mine nu puteţi face nimic» (Ioan 15, 2)”, a spus PF Părinte Patriarh Kiril.

La finalul omiliei, Patriarhul Moscovei şi al Întregii Rusii a transmis salutul și rugăciunea tuturor confraților din Biserica Ortodoxă Rusă și s-a rugat lui Dumnezeu ca, pentru rugăciunile Sfinţilor Cuvioşi Serafim de Sarov şi Dimitrie cel Nou, să întărească credința noastră și să ne ajute în aceste condiții dificile ale vieții contemporane să trăim potrivit credinței. „Mă bucur să văd astăzi mulţimea credincioşilor. Evlavia dumneavoastră este o mărturie a înfloririi Ortodoxiei româneşti de astăzi. Ne-am adunat aici la invitaţia Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru a săvârşi soborniceşte Dumnezeiasca Liturghie, pentru a înălţa rugăciuni împreună cu alţi arhipăstori, păstori şi fii sau fiice duhovniceşti ale sfintei Biserici Române în această zi atât de semnificativă pentru Bucureşti, ziua de pomenire a Sfântului Cuvios Dimitrie Basarabov. În numele Bisericii Ruse am adus aici în dar pentru Biserica Română o părticică din sfintele moaşte ale Cuviosului Serafim de Sarov, făcătorul de minuni, ca să fie întru amintirea unităţii noastre spirituale nedespărţite şi a patrimoniului duhovnicesc comun”, a mai rostit PF Părinte Patriarh Kiril.

Distincții pentru mărturisitorii Ortodoxiei

După cuvântul de învățătură al Patriarhului Moscovei și al Întregii Rusii, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal și secretar al Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, a dat citire Actului solemn comemorativ dedicat Patriarhului Justinian și apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului.

La ectenia întreită pentru adormiți, soborul de slujitori s-a rugat pentru odihna mărturisitorilor și apărătorilor credinței ortodoxe trecuți la Domnul în timpul persecuției comuniste împotriva Bisericii. În dangătul clopotelor s-a cântat apoi „Veșnică pomenire” în limbile slavonă, albaneză și română.

Patriarhul României a acordat Crucea Patriarhală, cea mai înaltă distincție a Bisericii Ortodoxe Române, următorilor supraviețuitori care au suferit prigoana regimului comunist în România: Octav Bjoza (pre­ședintele Asociației Foștilor Deținuți Politici din România), Radu Ciuceanu (directorul Institutului Național pentru Studiul Totalitarismului - Academia Română), Micaela Ghițescu (redactor-șef revista „Memoria”), pr. Nicolae Bordașiu, pr. Mircea Gorețki, acad. Alexandru Zub, Demostene Andronescu.

Daruri oferite Întâistătătorilor şi conducătorilor delegaţiilor Bisericilor Ortodoxe surori

Preafericitul Părinte Kiril, Patriarhul Moscovei şi al Întregii Rusii, i-a oferit la finalul Sfintei Liturghii Preafericitului Părinte Patriarh Daniel un engolpion cu chipul Mântuitorului Iisus Hristos şi o cârjă arhierească ca simbol al slujirii arhiereşti. Patriarhul Moscovei şi al Întregii Rusii a subliniat că martirii şi mărturisitorii creştini care au suferit în secolul 20 în temniţele din ţările comuniste sunt adevăraţi rugători pentru creştini. „Noi simţim rugăciunile lor şi aceasta pentru că ei nu au trăit foarte de mult. Bunicii şi părinţii noştri au prins acele timpuri şi din acest motiv legăturile cu ei sunt vii. Martirii şi mărturisitorii Bisericii noastre din secolul 20 sunt practic contemporanii noştri şi ceea ce s-a întâmplat cu ei trebuie să ne dea de gândit şi să învăţăm multe din aceasta”, a spus Preafericitul Părinte Patriarh Kiril. În continuare, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe a Rusiei a subliniat că, astăzi, nimeni nu ne sileşte să ne dezicem de Biserică sau de Hristos, dar cu toate acestea se fac mari eforturi, prin diverse mijloace, pentru ca oamenii să se lepede de Hristos şi de Biserica Sa. „Câte eforturi se fac pentru ca oamenii să se lepede de Hristos şi pentru ca Biserica să fie privită ca o oarecare parte a unei tradiţii naţionale, ca un fel de folclor popular! Numai că Biserica nu este trecut. Biserica este prezentul! Biserica este chemată să-L mărturisească pe Mântuitorul Iisus Hristos şi ieri, şi azi, şi mâine, iar ea face acest lucru nu numai prin rugăciune sau prin săvârşirea Sfintei Liturghii, pentru că viaţa membrilor Bisericii trebuie să mărturisească clar despre viaţa Evangheliei. Astăzi, mărturisirea lui Hristos, într-o oarecare măsură, nu este mai puţin complicată decât aceea din timpul prigoanelor. Omul poate fi îndepărtat de Dumnezeu nu doar cu forţa, ci şi prin ispite diferite, prin îndepărtarea atenţiei lui de la cer spre pământ”, a evidenţiat Preafericirea Sa. Preafericitul Părinte Patriarh Kiril a mai precizat că de la martirii şi mărturisitorii din închisorile comuniste învăţăm să fim fideli lui Hristos, să fim împreună cu El şi la bucurie şi la necaz şi să chemăm numele Lui cel sfânt. Patriarhul Moscovei şi al Întregii Rusii s-a rugat lui Dumnezeu pentru întărirea în ispite a generaţiei tinere. „Să dea Dumnezeu putere şi generaţiei noastre şi mai ales tineretului nostru, pentru ca ei să fie fideli lui Hristos în pofida tuturor ispitelor, încercărilor cu care se confruntă astăzi.”

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, i-a mulţumit Preafericitului Părinte Kiril, Patriarhul Moscovei şi al Întregii Rusii, pentru bucuria adusă prin moaştele Sfântului Cuvios Serafim de Sarov, dar şi pentru împreuna-slujire cu prilejul hramului Catedralei Patriarhale, oferindu-i o icoană cu chipul Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor, icoană ce conţine un fragment din moaştele sfântului reprezentat pe ea. „Avem un schimb de moaşte ale Sfinţilor Cuvioşi Serafim de Sarov şi Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor. Avem această convingere că numai cu ajutorul sfinţilor biruim orice ispită, trecem prin dificultăţi, dar şi simţim bucuria de a fi creştini şi de a ne pregăti în lumea aceasta, pentru a dobândi pacea, bucuria şi fericirea din Împărăţia Preasfintei Treimi”, a subliniat Patriarhul României. Totodată, Întâistătătorul Bisericii noastre l-a invitat pe Patriarhul Bisericii Ortodoxe a Rusiei la sfinţirea ­picturii Catedralei Mântuirii ­Neamului din Bucureşti.

De asemenea, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel i-a oferit o icoană cu chipul Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor, Preafericitului Părinte Anastasios, Arhiepiscopul Tiranei, Durrësului şi al Întregii Albanii. „Albania a avut cea mai cruntă situaţie prin faptul că religia a fost desfiinţată şi orice manifestare religioasă interzisă. Dar Dumnezeu a rânduit ca atunci când s-a dat mai multă libertate, Biserica Ortodoxă din Albania să învieze din morţi şi providenţial a fost faptul că acela care a ajutat la reînvierea Bisericii Ortodoxe din Albania a fost Preafericitul Părinte Anastasios, care în limba greacă înseamnă cel înviat din morţi”, a evidenţiat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. Aceeaşi icoană cu Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou a fost oferită de Patriarhul României şi Preafericitului Părinte Rastislav, Arhiepiscop de Prešov, Mitropolit al Bisericii Ortodoxe din Ţinuturile Cehiei şi Slovacia, Înaltpreasfinţitului Părinte Naum de Ruse, reprezentantul Patriarhiei Bulgariei, Preasfinţitului Părinte Vahtang, Episcop de Nikortsmind - reprezentantul Patriarhiei Georgiei, şi Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Jocob de Bialystock şi Gdansk - reprezentantul Bisericii Ortodoxe a Poloniei. La final, ­Patriarhul României a mulţumit tuturor Înaltpreasfinţiţilor şi Prea­sfinţiţilor Părinţi ierarhi prezenţi, Guvernului României, Secretariatului de Stat pentru Culte, Primăriei Generale a Municipiului Bucureşti, Ministerului Afacerilor Interne, precum şi tuturor instituţiilor care au contribuit la buna desfăşurare a hramului Catedralei Patriarhale.

Dintre pelerinii prezenți ieri, peste 1.000 de persoane au venit din județul Prahova cu ajutorul autocarelor Agenției de Pelerinaje „Basilica Travel”.


Galerie foto:

Lasa un comentariu
Articole asemanatoare
Momentan nu exista articole asemanatoare!

Arhivă ediții

Contactează-ne!