Sărbătorirea Anului Nou civil la Catedrala Patriarhală

Sărbătorirea Anului Nou civil la Catedrala Patriarhală

Ioan Bușagă, 03 Ianuarie 2019

Biserica Ortodoxă Română a sărbătorit în prima zi a anului calendaristic, marți, 1 ianuarie, Tăierea-împrejur cea după trup a Domnului Iisus Hristos, pe Sfântul Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei, şi Anul Nou. La Catedrala Patriarhală, după săvârșirea Sfintei Liturghii și a slujbei de Te Deum la Anul Nou, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a proclamat în mod solemn 2019 drept „Anul omagial al satului românesc (al preoților, învățătorilor și primarilor gospodari)” și „Anul comemorativ al patriarhilor Nicodim Munteanu și Iustin Moisescu și al traducătorilor de cărți bisericești”.

În prima zi a anului civil, marți, 1 ianuarie, la Catedrala Patriarhală, Sfânta Liturghie a fost săvâr­șită de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, împreună cu Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal, și Prea­sfinţitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, înconjurați de soborul de preoți și diaconi.

După rostirea Sfintei Evanghelii (Sf. Ev. Luca 2, 20-21; 40-52), Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a reliefat înțele­surile duhovni­cești ale praznicului Tăierii-împrejur după trup a Pruncului Iisus Hristos, petrecut la opt zile de la Naşterea Sa. Tăierea-împrejur după trup a fiecărui copil de parte bărbătească era semnul legământului dintre Avraam, apoi al poporului evreu, și Dumnezeu.

„Această tradiție a tăierii împrejur este o prefigurare a Botezului, care este o tăiere împrejur spirituală, după cum ne spune Sfântul Apostol Pavel, care înseamnă a tăia din preocupările noastre toate gândurile rele și toate simțămintele păcătoase. Deci, este vorba despre o respingere a tot ceea ce este contrar voii lui Dumnezeu în gândurile, cuvintele și faptele noastre. Se trece de la un plan fizic, al trupului, la un plan duhovnicesc, numit și «tăierea împrejur a inimii», adică a sufletului, pentru ca el să fie totalmente dăruit lui Hristos Dumnezeu. Botezul este un nou legământ prin har, anume acela de a ne închina lui Hristos și de a Îl considera Dumnezeu și Împărat, a-I sluji numai Lui și a ne lepăda de satana și de toate lucrările și slujitorii lui”, a explicat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

Evanghelia sărbătorii, a mai spus Preafericirea Sa, relatează și despre creșterea duhovnicească a Pruncului Iisus Hristos și pre­zența Sa, a Dumnezeului Cuvântul, în templul din Ierusalim, între învățătorii de lege, cărora le tâlcuia cuvintele care vorbeau despre Sine.

În cuvântul de învățătură, Patriarhul României a evidențiat cultura și faptele credinței marelui părinte și învățător al Bisericii, Sfântul Vasile cel Mare, care a creat o tradiție în Răsărit și Apus a operei filantropice a Bisericii.

După Sfânta Liturghie, a fost săvârșit Te Deum-ul la Anul Nou de către Preasfinţitul Părinte Timotei Prahoveanul, înconjurat de un sobor de slujitori. La finalul slujbei de Te Deum a avut loc proclamarea solemnă a anului 2019 drept „Anul omagial al satului românesc (al preoților, învățătorilor și primarilor gospodari)” și „Anul comemorativ al patriarhilor Nicodim Munteanu și Iustin Moisescu și al traducătorilor de cărți bisericești”. Actul oficial de proclamare a fost citit de Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal și secretarul Sfântului Sinod. În continuare, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a rostit un cuvânt legat de proclamarea anului omagial și comemorativ 2019 și a prezentat icoana omagială a Cinei de la Emaus, pentru că în acel sat Domnul Iisus Hristos S-a făcut cunoscut ucenicilor la frângerea pâinii. Psalți din Grupul „Tronos” al Catedralei Patriarhale au intonat o cântare compusă special de pr. Cristian Alexandru pentru omagierea satului românesc.


Galerie foto:

Lasa un comentariu
Articole asemanatoare
Momentan nu exista articole asemanatoare!

Arhivă ediții

Contactează-ne!