Theologica
Sărindarele din Postul Mare

Sărindarele din Postul Mare

O variantă de pomelnic pentru cei adormiţi care se aduce la biserică în Postul Mare este sărindarul. Acesta începe să fie pomenit din sâmbătă colivelor sau a Sfântului Teodor. În limba greacă, „sărindar” înseamnă un grup de patruzeci, iar în limba slavonă se numeşte soroc.

În perioada Postului Mare, se fac pomeniri generale ale morţilor în sâmbetele a doua, a treia şi a patra. În practică, în Postul Mare există rânduiala sărindarelor, adică a pomelnicelor pe care credincioşii le aduc la biserică pentru a fi pomenite timp de 40 de zile. Finalul acestor pomeniri se face în Sâmbăta lui Lazăr, dinaintea Duminicii Floriilor.

Pomenirea celor adormiţi în sâmbetele din Postul Mare se înscrie în atmosfera specifică acestei perioade de pregătire pentru întâmpinarea după cuviință a sărbătorii Învierii Domnului, când credincioșii se ocupă mai mult de sufletele lor. De aceea, este firesc să se gândească și la sufletele celor răposați, ajutându-i cu rugăciunea și milostenia.

Sărindarele sunt de mare trebuinţă pentru sufletele celor adormiţi. De aceea este foarte important ca fiecare familie să aducă la biserică pomelnicul sărindar cu cei adormiţi din neamul lor pentru a fi pomeniţi mai ales în sâmbetele din Postul Mare.

În sâmbetele din Postul Mare în bisericile ortodoxe se oficiază Sfânta Liturghie şi apoi slujba Parastasului, când sunt pomenite numele celor adormiţi.

Pomenirea celor adormiţi face parte din structura Sfintei Liturghii şi reprezintă comuniunea dintre cei vii şi cei adormiţi într-un singur trup al Bisericii. Nikolaos Matsoukas arată în Dogmatica lui: „Dragostea lui Dumnezeu nu se supune nici unei legi, dacă sufletul Îl cere şi Îl vrea pe Dumnezeu. Mila Lui este nemăsurată. Acesta este sensul pe care îl au rugăciunile şi parastasele”.

Noi ne rugăm pentru cei adormiţi cu nădejdea că Bunul Dumnezeu până la Obşteasca Judecată îi va sălăşlui cu drepţii în Împărăţia Sa.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!