Theologica
Scara virtuţilor

Scara virtuţilor

În Postul Mare, pe drumul desăvârşirii duhovniceşti avem ca ghid lucrarea „Scara” a Sfântului Ioan Scărarul. În această lucrare, el înfăţişează învăţătura despre toate virtuţile creştineşti şi mijloacele de a urca pe treptele lor spre desăvârşire. Este un tratat ascetic despre părăsirea păcatului și învățarea virtuților, în vederea obținerii mântuirii. Scopul cărţii este de a fi un îndrumar în urmarea unei vieți închinate întru totul lui Dumnezeu.

Metafora scării, asemănătoare cu cea din viziunea Patriarhului Iacov, este folosită pentru a descrie modul în care cineva poate urca spre Împărăția cerurilor, începând cu renunțarea la lume și sfârșind în Rai, împreună cu Domnul nostru Iisus Hristos. Lucrarea este împărțită în treizeci de capitole, fiecare ocupându-se de un păcat sau de o virtute anume. Inițial, capitolele erau numite „lo­goi”, dar astăzi sunt mai cunoscute ca „trepte”. Conținutul, ca și în cazul Legilor primite de Moise, nu cuprinde în primul rând reguli, reglementări de tot felul, ci mai ales observații asupra practicilor existente. Adesea, limbajul folosit este meta­foric, pentru a ilustra mai bine natura păcatului sau a virtuții. În ansamblu, tratatul urmează o linie progresivă, por­nind de la renunțarea la lume pentru a ajunge la viața trăită în iubirea lui Dumnezeu. Chiar dacă vor­beşte despre lepădarea de lume şi de trup, teologia Sfântului Ioan Scărarul nu este îndreptată împotriva trupului, pentru că nu se poate face nimic în absența lui. Nu poți fi mântuit fără el, prin urmare, harul nu poate fi acordat decât în măsura în care este pri­mit și de către trup. Virtutea sufletului se poate întipări în lucrarea cea din afară. De fapt, fiecare luptă ascetică nu este decât o reafirmare a Întrupării Domnului.

Urcuşul duhovnicesc pe care ni-l propune Biserica în Postul Mare prin intermediul Sfântului Ioan Scărarul este Scara vir­tu­ţilor, care ne arată că viaţa noastră însăşi este o călătorie din virtute în virtute.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!