Theologica
Semnificaţii ale ungerii cu Sfântul Mir la Botez

Semnificaţii ale ungerii cu Sfântul Mir la Botez

Pr. Ciprian Florin Apetrei, 11 Ianuarie 2018

Biserica Ortodoxă, în canoanele sale referitoare la botez, men­ționează faptul că imediat după botez, celui nou-botezat i se administrează Taina Mirungerii, adică a ungerii cu Sfântul Mir. Această taină are loc la câteva momente după botezarea pruncului. Prin rostirea de către preot a cuvintelor „pecetea darului Sfântului Duh” și prin ungerea cu Sfântul și Marele Mir, cel nou-botezat primește bogăția darurilor Sfântului Duh. Sfântul Mir are în compoziție ulei curat de măsline amestecat cu multe aromate, care arată mul­țimea darurilor duhovnicești pe care cel botezat le primește. Ungerea se face în semnul Sfintei Cruci, pecetluind toate simțurile: la frunte, ochi, nări, gură şi urechi - pentru întărirea simţurilor, la piept şi la spate - pentru sfinţirea inimii şi a voinţei, la mâini şi la picioare - pentru sfinţirea faptelor şi a căilor creştinului. Ungerea aceasta este semnul darului Sfântului Duh, Care S-a pogorât în chip văzut asupra Mântuitorului, la Bobotează, şi asupra Sfinţilor Apostoli, la Rusalii, şi Care acum ni se dă şi nouă, după botez, în chip nevăzut. Ungerea cu Sfântul Mir arată și învestirea celui botezat cu harul preoției universale, pe care îl au toți creștinii. Prin darurile Duhului Sfânt noi primim puterea de a duce o viață crești­nească, de a ne opune răului și păcatului și de a săvârși binele. Prin Taina Sfântului Botez se naște omul la viață nouă, o renaștere spirituală, intrând îndreptat și sfințit în Împărăția întemeiată de Hristos. Însă, după cum în viața trupească, biologică, omul abia născut, spre a se întări și a crește, are nevoie de aer, de lumină și de alte mijloace ajutătoare externe, așa și în viața spirituală, imediat după nașterea spirituală, prin botez, omul are nevoie de puterea darului Sfântului Duh, pentru ca, prin ajutorul Acestuia, nu numai să intre în viața duhovnicească, ci să se întărească și să crească în ea. Această putere spirituală dumnezeiască i se comunică omului, renăscut prin botez, prin Taina Mirungerii, prin ungerea trupului său cu Sfântul Mir. Botezul este naşterea omului în Hristos, Mirungerea este îmbrăcarea cu veşmântul de lumină necreată al harului Sfântului Duh. 


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!