Theologica
Sfânta Cruce, simbolul identităţii creştine

Sfânta Cruce, simbolul identităţii creştine

Lumea noastră este într-o continuă schimbare a paradigmelor axiologice. Societatea este bulversată de convulsii în care reperele şi simbolurile se pierd în masa desuetă a lumii autosuficiente.

Trăim timpuri în care Europa de astăzi, edificată pe tradiţia şi cultura creştină, încet-încet se secularizează şi se confruntă cu riscurile unei schimbări de structură şi identitate. În acest sens, pentru creştinul contemporan este foarte important să-şi cunoască credinţa în detaliile ei şi mai ales să se identifice cu simbolurile ei, care îi oferă identitate şi continuitate în acest timp al nivelării valorilor. În faţa acestui tăvălug globalizant lipsit de adevărate repere, pentru noi creştinii, simbolul identităţii noastre este Sfânta Cruce.

Sfântul Apostol Pavel scria corintenilor: „Cuvântul crucii este nebunie pentru cei ce pier; dar pentru noi, cei ce ne mântuim, este pu­terea lui Dumnezeu” (1 Cor. 1, 18). Mai mult ca oricând, astăzi, Sfânta Cruce este pentru noi, creştinii ortodocşi, mijloc de a marca în societatea în care trăim identitatea noastră de mărturi­sitori ai Jertfei şi Învierii lui Hristos, Dumnezeul nostru, pentru noi şi pentru a noastră mântuire.  

Purtăm crucea la gât, o punem pe biserici şi mai mult ca oricând trebuie să o avem în inimi pentru ca acolo să se sălăşluiască prin Sfânta Împărtăşanie Hristos care S-a jertfit pentru mântuirea noas­tră şi a făcut din Cruce un altar de izbă­vire şi mântuire a sufletelor noastre. Crucea este cel mai sfânt simbol al Bisericii noastre. Toate Sfintele Taine se pecetluiesc cu semnul Sfintei Cruci. Preotul binecu­vântează în forma crucii. În bi­serică, toate sunt purtătoare de cruce, în formă de cruce, imprimate cu cruce, sfintele vase, veş­mintele preoţeşti, cărţile liturgice, toate. Ea este tiparul care ne îngăduie să înţelegem taina lumii şi a vieţii, este cheia prin care dobândim viaţa veşnică.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!