Theologica
Sfânta Evanghelie după Matei

Sfânta Evanghelie după Matei

Pr. Ciprian Florin Apetrei, 16 Noiembrie 2018

Biserica Ortodoxă îl sărbătoreşte astăzi pe Sfântul Apostol şi Evanghelist Matei. El este cel care a scris prima Evanghelie a Noului Testament, care îi poartă numele. În canonul Sfintei Scripturi a Noului Testament sunt 4 Evanghelii: Matei, Marcu, Luca şi Ioan. Conform tradiţiei, Sfânta Evanghelie după Matei a fost scrisă de Apostolul Matei, fost vameş care a devenit unul din cei doisprezece Apostoli şi a dat mărturie despre lucrarea de mântuire a Domnului Iisus Hristos. Este considerată cea mai veche Evanghelie scrisă. Cu toate că nu există nici o menţiune despre autorul primei Evanghelii în interiorul scrierii, autoritatea acestei Sfinte Evanghelii a fost atribuită în mod tradiţional Sfântului Apostol Matei. Mărturia care ni s-a transmis de la Sfinţii Părinţi este unanimă în această privinţă, iar tradiţia a fost acceptată de către creştini începând cu secolul al II-lea până în timpurile moderne. În plus, titlul După Matei” este găsit în primele codice, care datează din secolul al patrulea.

Conform Tradiţiei, după Cincizecime Sfântul Matei a propovăduit Evanghelia Învierii Domnului în toată Palestina. Apoi, la cererea evreilor convertiţi din Ierusalim, Sfântul Apostol Matei şi-a scris Evanghelia descriind viaţa pământească a Mântuitorului înainte de a pleca să propovăduiască Evanghelia în ţinuturi îndepărtate. Acesta a plecat apoi să propovăduiască Evanghelia în Siria, Media, Persia, Parţia, înainte de a fi martirizat în Etiopia. Deoarece a fost consemnată în Palestina, există păreri şi dovezi că Evanghelia după Matei a fost scrisă în aramaică, limba care se vorbea în timpul Mântuitorului în Ţara Sfântă. Din cuprinsul Evangheliei reiese că autorul este un iudeu care cunoaşte foarte bine Vechiul Testament, istoria, datinile şi mentalitatea evreilor din Palestina. Pe de altă parte, în Evanghelie sunt multe amănunte pe care nu le putea cunoaşte decât un apostol al lui Domnului Iisus Hristos.

Scopul Sfântului Apostol şi Evanghelist Matei este să dovedească cititorilor că Domnul Iisus Hristos este Mesia cel prezis de profeţii Vechiului Testament şi că în Persoana Sa s-au îndeplinit toate vechile profeţii.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!