Timp liber
Sfânta Liturghie

Sfânta Liturghie

22 Decembrie 2017

ORIZONTAL:

1)    Specialistul de la strană, cântăreţ de muzică bisericească – Partea centrală a Cinstitelor Daruri, pregătită la Proscomidie.
2)    Coroana de lumină şi de har a sfinţilor – Fereastră a Împărăţiei lui Dumnezeu, specifică Ortodoxiei.
3)    Conştiinţa fiului risipitor, îndemn spre Spovedanie (pl.) – Grigore Ioan.
4)    Salutul romanilor! – Inimă, în graiul rotacizant de altădată.
5)    Sfântă Taină a Bisericii prin care este binecuvântată familia formată din bărbat şi femeie – Stropi mă … cu isop şi mă voi curăţi (Ps. 50).
6)    Poet simbolist român, autorul poemelor „Clopote” şi „Rugăciune” (1895 1964) – Hristos Domnul pentru Biserică.
7)    Andrei Enescu! – Ultimele pagini din Penticostar! – Materia cu care unge Mântuitorul ochii orbului din naştere.
8)    Observatorul astronomic din Chile – Cântă la strană, la psaltichie – Florin Bunescu!
9)    Dimineaţa de duminică, rezervată de creştini pentru Sfânta Liturghie – Cuvinte de învăţătură rostit de preot după citirea Sfintei Evanghelii.
10)    Pâine binecuvântată care se împarte creştinilor după Sfânta Liturghie – Heruvicul, cântarea împreună a oamenilor cu îngerii.
11)    Rânduieli bisericeşti după care se desfăşoară sfintele slujbe – Sloi de gheaţă care pluteşte pe apă (reg.).


VERTICAL:
1) Greşeală care ne depărtează de calea mântuirii – Locul cel mai sfânt dintr-o biserică, unde se află Sfânta Masă.
2) Cu chipul luminos, asemenea omului care vine de la Sfânta Liturghie – Cei care au stat departe, odată cu prietenii, după Psalmul 37.
3)    Ereticii de la Sinodul I Ecumenic de la Niceea (325) – Reper de curăţenie după Psalmul 50 (reg.).
4)    Locul holdelor bogate – Biserica cea sfântă, sobornicească şi apostolească pe care o mărturisim în Crez – Strigăt de năduf!
5)    Generaţia de mâine, participanţi la Sfânta Liturghie şi la activităţi social-caritative din parohii – Mijloc liturgic!
6)    Calea către Dumnezeu care trece prin grădina aproapelui – … dreptăţii, numire dată Pruncului Iisus în troparul Crăciunului (pl.).
7)    Pace în inimă! – Începe mărturisirea! – Apostolul care ne-a încredinţat că fericiţi sunt cei care n-au văzut şi au crezut.
8)    Poetul pătimirii noastre, autorul versurilor: În inimă obezile se sfarmă, / Se dezrobesc aducerile aminte, / Şi uşurat – Biserica bătrână – / Mă-nchin la pragul porţii tale sfinte. – Particulă care smereşte.
9)    Naosuri – Materie liturgică esenţială pentru Sfânta Liturghie, alături de pâine – Lumina de la Vecernie (masc.).
10)    Două din ectenie! – Slujesc Liturghia Îngerească, împreună cu cetele Heruvimilor.
11)    Aromată în cădelniţă – Valoare morală cultivată de Biserică.
Dicţionar: LCO.

CONCURS

Vă propunem spre rezolvare un careu de cuvinte încrucişate şi o problemă de enigmistică. Aşteptăm răspunsurile dumneavoastră până la data de 10 ianuarie 2018 pe adresa redacţiei din Bucureşti sau la adresa de e-mail: lumina@patriarhia.ro.
Ca şi în anii precedenţi, câştigătorii vor fi anunţaţi în ziar şi vor primi premii în abonamente la „Ziarul Lumina” şi cărţi din colecţia „Media Christiana” Seria Lumina.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!