Oltenia
Sfântă Liturghie arhierească de hramul Mănăstirii Frăsinei

Sfântă Liturghie arhierească de hramul Mănăstirii Frăsinei

Pr. Constantin Olariu, 17 August 2018

Înaltpreasfinţitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, a slujit miercuri, 15 august, de praznicul Adormirii Maicii Domnului, la hramul Mănăstirii Frăsinei.

În cuvântul de învăţătură, Arhiepiscopul Râmnicului a menţionat că „Maica Domnului s-a mutat cu sufletul la viața cerească, iar apoi cu trupul, către Tronul Preasfintei Tre­imi, de unde necontenit înalță rugăciuni îna­intea Fiului Său pe Care L-a născut, înalță rugăciuni înaintea Duhului Sfânt, Care a umbrit-o pe ea «la începutul mântuirii noastre și arătarea tainei celei din veac» și înalță rugăciuni îna­intea Tatălui, Care a ales-o să fie mama Fiului Său. De aceea, nu se cuvenea ca trupul ei, din care s-a țesut Trupul Mântuitorului Hristos, Cel Care a biruit moartea prin Înviere și S-a înălțat cu Trupul la Cer, să fie dat stricăciunii”.

„Cuvântul Cel născut din ea a mutat-o întreagă la Sine Însuşi şi a binevoit ca ea să vieţuiască şi să fie împreună cu El pururea, arată Sfântul Simeon Metafrastul. Fiind Maica Vieții, ea este ocrotitoarea întregului neam omenesc și, în mod aparte, ocrotitoarea familiilor, a mamelor și a copiilor, a monahilor și a monahiilor cărora s-a făcut pildă de aleasă viețuire, de ascultare prin împlinire a poruncilor lui Dumnezeu, fiind deodată maică și pururea fecioară, sfințindu-și viața și îndemnându-ne pe fiecare dintre noi să împlinim chemarea lui Dumnezeu către sfințenie. La Adormirea Maicii Domnului, cerurile şi oştirile îngerilor s-au cutremurat de urcuşul sufletului, iar mai apoi al trupului Preasfin­tei şi Fericitei Fecioare, iar pământul a fost sfinţit prin purtarea ei pe pământ şi prin punerea în mormânt. Toate văzduhurile şi toate făpturile au primit har prin vederea şi prin bunătatea ei nevăzută şi neîncetată; tot pământul şi toate cetăţile şi toate sufletele credincioşilor s-au umplut şi au sporit prin lucrarea neîncetată a minunilor ei şi prin vindecările şi bunătăţile nenumărate pe care Sfânta, Maica lui Hristos, le arată peste fiecare, ne învață Sfântul Maxim Mărturisitorul. Sunt nenumărate minunile pe care Maica Domnului le săvârșește, iar canonul sărbătorii ne arată că acestea sunt «ca picurii ploii și ca nisipul mării». Minunile Maicii Domnului ne încredințează că este grabnic ajutătoare, îmbrăți­șarea celor ne­mângâiați, nădejdea celor deznă­dăjduiți, călăuzitoarea vieții tuturor celor rătăciți și izbăvirea celor din primejdii”, a încheiat Înaltpreasfinția Sa.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!