Theologica
Sfântul Agneţ

Sfântul Agneţ

Agnețul este partea pătrată sau pecetea pe care preotul o scoate cu copia din cea dintâi prescură folosită la Proscomidie și o așază apoi pe Sfântul Disc. Aceasta, prin sfințire la Sfânta Liturghie, se va preface în Sfântul Trup al Domnului nostru Iisus Hristos, Cel jertfit pe Cruce pentru noi şi a noastră mântuire. Un element care distinge prescura de pâinea obişnuită este pecetea cu care este însemnată. Prima menţiune a ei o întâlnim într-o rânduială a Proscomidiei alcătuită în secolele X-XI pentru Episcopul Paul din Galipoli, dar probabil că se folosea încă dinainte. Pecetea este alcătuită dintr-o cruce cu însemnarea Iisus (IS) Hristos (HR) învinge (NIKA - în limba greacă).

Se numește Agneț de la cuvântul latinesc „agnus”, adică „miel”, pentru că închipuie pe Mântuitorul, Care a fost numit de către Sfântul Ioan Botezătorul „Mielul lui Dumnezeu, Care ridică păcatele lumii” (Ioan 1, 29). Așadar, Îl reprezintă pe Hristos, Mielul Care Se jertfeşte pentru păcatele oamenilor şi pentru iertarea lor. Agnețul este în cazul de față Mielul cel Blând, curat, nevinovat, dar gata să Se jertfească pentru iertarea păcatelor și pentru sfin­țirea tuturor cre­dincioșilor. Versetele din prorocia lui Isaia (cap. 3, vv. 7-8) rostite de preot în timpul tăierii Agneţului la Proscomidie arată că jertfa Mântuitorului împlineşte prorociile Vechiului Testament de­spre venirea lui Hristos. Aceste versete ne pun în faţă imaginea Mielului lui Dumnezeu, „Cel ce ridică păcatul lumii” jertfindu-Se de bunăvoie „pentru viaţa şi mântuirea lumii”.

Sfântul Agneţ se aşază în mijlocul Sfântului Disc. În dreapta lui se aşază prima miridă (mai mare) scoasă în cinstea Maicii Domnului; în stânga, nouă miride pentru îngeri şi sfinţi; în partea de jos, trei miride pentru ierarh, conducerea ţării şi ctitori; iar mai jos, miridele pentru credincioşii vii şi adormiţi. Sfântul Agneţ şi miridele aşezate astfel pe Sfântul Disc arată Biserica în integralitatea ei, atât cea luptătoare de pe pământ, cât şi cea biruitoare din cer.

Biserica Ortodoxă a crezut și a învățat totdeauna că din pâinile așezate pe Sfântul Disc, numai Agnețul se preface, în timpul epiclezei, în Trupul Mântuitorului, iar miridele doar se împărtășesc de sfințenia pe care o primesc de la Sfântul Agneț, lângă care sunt așezate.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!