Theologica
Sfântul Altar

Sfântul Altar

Pr. Ciprian Florin Apetrei, 05 Februarie 2018

Biserica este alcătuită din trei mari părți: pronaosul, naosul şi altarul. În afară de aceste părţi clasice ale bisericii, mai există la intrare şi pridvorul. Între naos şi altar se află iconostasul (sau tâmpla). Iconostasul sau ca­tapeteasma poate fi din zid, marmură sau din lemn sculptat. El are trei uşi. Intrarea din mijloc se închide cu uşile împărăteşti în partea de jos, iar în partea de sus e acoperită de dveră. Uşile împărătești se închid și se des­chid în anumite momente precise din timpul slujbelor. Locul cel mai sfânt din biserică este Altarul. Este așezat spre Răsărit. Aici se află Sfânta Masă pe care se săvârşeşte jertfa cea ne­sângeroasă la Sfânta Liturghie. Este o masă din marmură sau de piatră acoperită cu un acoperământ. În piciorul Sfintei Mese, atunci când se sfinţeşte biserica, se aşază fragmente de moaşte ale sfinţilor martiri. Pe Sfânta Masă se găsesc: Chivotul, Sfânta Evanghelie, Sfinte Cruci, două sfeşnice şi candelă. În partea stângă a Altarului se află Proscomidiarul, adică o nişă, o firidă în peretele de nord sau o masă din marmură sau lemn pe care se pregătesc Sfintele Daruri pentru Sfânta Jertfă. În dreapta Altarului se găseşte sacristia sau diaconiconul, locul în care se păstrează vasele sfinte, veş­mintele şi acoperămintele.

Părintele Ioanichie Bălan, în lucrarea Călăuză Ortodoxă în Bi­serică, spune: „Sfântul Altar este simbolul mistic al Împărăţiei cerurilor, unde - în chip nevă­-zut - se află tronul Preasfintei Treimi, Maica Domnului cu toţi sfinţii şi îngerii împreună cu ­slujitorii sfinţiţi ai Bisericii. Altarul este locul cel mai sfânt de pe pământ, unde locuieşte ne­văzut Dumnezeu şi unde Se jertfeşte zilnic, în timpul Sfintei Liturghii, Domnul nostru Iisus Hristos. Dacă naosul închipuieş­te tainic lumea văzută, a cre­dincioşilor, adică Biserica lup­tătoare de pe pământ, Altarul închipuieşte Cerul, adică Bi­-seri­ca biruitoare de sus, formată din îngeri şi din toți sfinţii, care se roagă pentru noi şi ne ajută să biruim ispitele diavolului şi să dobândim mântuirea sufle­tului”.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!