Reportaj
Sfântul Antonie cel Mare, de 163 de ani ocrotitorul Bisericii Domneşti de la Curtea Veche

Sfântul Antonie cel Mare, de 163 de ani ocrotitorul Bisericii Domneşti de la Curtea Veche

Preot Ciprian Apetrei, 16 Ianuarie 2010

Din anul 1847, ziua de 17 ianuarie este una de mare bucurie duhovnicească pentru bucureştenii care iubesc Biserica Domnească de la Curtea Veche, deoarece este ziua de prăznuire a „părintelui monahilor“ - Sfântul Antonie cel Mare, cel de-al doilea ocrotitor al celei mai vechi biserici din Bucureşti.

Dacă parcurgem istoria zbuciumată de 550 de ani a Bucureştilor, vom afla că în anul 1847, la 23 martie, a avut loc unul dintre cele mai mari incendii din istoria sa. În acest incendiu a fost distrusă şi biserica „Sfântul Anton“ – Puşcărie, care aparţinea închisorii din imediata apropiere a Hanului lui Manuc. Odată cu dispariţia acestei biserici, hramul ei închinat Sfântului Antonie cel Mare a fost preluat de Biserica Domnească de la Curtea Veche, ca al doilea hram, după cel al Bunei Vestiri, dat de ctitor, voievodul Mircea Ciobanul, în anul ctitoririi sfântului locaş, 1559. Una dintre icoanele închinate Sfântului Antonie cel Mare salvate din incendiul care a distrus biserica „Sfântul Anton“ – Puşcărie a fost aşezată la loc de cinste lângă cea a hramului istoric al Bunei Vestiri a Bisericii Domneşti de la Curtea Veche.

Cea mai importantă zi din an pentru acest sfânt lăcaş

În timp, evlavia credincioşilor pentru această icoană a crescut datorită rugăciunilor împlinite de Bunul Dumnezeu prin mijlocirea Sfântului Antonie cel Mare şi minunilor săvârşite în urma credinţei smerite a dreptmăritorilor creştini, care au venit şi s-au închinat înaintea ei cerând ajutor marelui avvă egiptean. Astfel, astăzi, după 163 de ani de ocrotire a Sfântului Antonie cel Mare, la Biserica Domnească de la Curtea Veche ziua de prăznuire de la 17 ianuarie a devenit cea mai importantă zi din an pentru acest sfânt lăcaş, iar icoana sfântului este cea mai cinstită dintre toate icoanele închinate „Părintelui monahilor“- Sfântul Antonie cel Mare - în ortodoxia românească.

Biserica Domnească de la Curtea Veche, care se află în al 450-lea an de existenţă, se găseşte, începând de astăzi, în zile de sărbătoare, acum când îşi serbează ocrotitorul, pe Sfântul Antonie cel Mare. Anul trecut, când a participat la sărbătoarea Sfântului Antonie cel Mare, la această biserică, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, a spus în cuvântul său de învăţătură: „Biserica Domnească de la Curtea Veche în cei 450 de ani de existenţă are 450 de ani de rugăciune, de sfinţire a vieţii credincioşilor prin sfintele rugăciuni, prin sfintele taine, şi 450 de ani de mărturisire a hărniciei şi dărniciei credincioşilor noştri, pentru că această biserică, de-a lungul timpului, a trecut prin multe încercări, prin restaurări şi înnoiri“.

Ample lucrări de restaurare exterioară a Bisericii Domneşti

Pentru a nu uita niciodată cei „450 de ani de mărturisire a hărniciei şi dărniciei voievozilor şi credincioşilor“ faţă de Biserica „Sfântul Anton“ – Curtea Veche, cu binecuvântare şi purtarea de grijă a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, preoţii şi credincioşii de la Curtea Veche au organizat un muzeu parohial care va fi sfinţit şi inaugurat mâine după Sfânta Liturghie, de hram. Acest muzeu adăposteşte o valoroasă anaforniţă donată Bisericii Domneşti de Sfântul Voievod Constantin Brâncoveanu, o icoană cu arătarea Sfintei Treimi la Stejarul lui Mamvri din catapeteasma de la 1715 a domnitorului Ştefan Cantacuzino (aceasta fiind singura piesă care se mai păstrează din catapeteasmă), două ripide de argint dăruite în 1800 de domnitorul Alexandru Constantin Moruzi, o tavă rotundă de argint pentru anafură donată de domnitorul Constantin Ipsilanti şi alte obiecte şi cărţi care ne arată istoria de 450 de ani a acestei Biserici. Acest muzeu este şi un omagiu pentru domnitorii şi credincioşii care s-au străduit să păstreze acest sfânt lăcaş timp de 450 de ani, fiind astăzi cea mai veche clădire din Bucureşti şi singura clădire intactă din ceea ce a fost Curtea Domnească a Ţării Româneşti din secolul al XVI–lea până în secolul al XVIII–lea. Pentru a păstra şi a transmite mai departe urmaşilor ceea ce am primit de la înaintaşi, referindu-ne aici la Biserica „Sfântul Anton“ - Curtea Veche, care de 450 ani străjuieşte centrul capitalei României, anul acesta, în luna ianuarie, au început ample lucrări de restaurare exterioară a Bisericii Domneşti a voievodului Mircea Ciobanul. Aceste lucrări se realizează cu binecuvântarea şi purtarea de grijă a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, care, pentru a marca importanţa istorică şi duhovnicească a Bisericii Sfântul Antonie cel Mare - Curtea Veche, i-a acordat la începutul anului 2008 statutul de paraclis patriarhal. Pe aceste locuri pe care au călcat domnitori precum Mihai Viteazul, Matei Basarab, Şerban Cantacuzino, Sfântul Constantin Brâncoveanu, se păstrează, pe lângă Biserica Domnească şi în muzeul parohiei, o parte din arcada porţii care făcea legătura între Curtea Domnească şi biserica descoperită la momentul amenajării muzeului păstrat în zidul clădirii care-l adăposteşte. În mod sigur, cei de astăzi, care calcă pe aceste locuri pline de istorie de la Biserica Domnească de la Curtea Veche, trăiesc şi simt fiorul că sunt pe locurile de închinare ale marilor voievozi munteni şi pot vedea ce s-a mai păstrat din darurile pe care le-au făcut aceştia celei mai vechi biserici din Bucureşti.

Acum, când îl sărbătorim ca ocrotitor pentru a 163-a oară la Curtea Veche pe Sfântul Antonie cel Mare trebuie să o facem aşa cum se cuvine, prin rugăciune şi mulţumire pentru binefacerile revărsate de bunul Dumnezeu prin mijlocirea Sfântului Antonie asupra tuturor celor ce i-au cerut ajutorul şi să spunem: „Bucură-te, Părinte Antonie, de Dumnezeu cugetătorule!“.

Sfinţirea muzeului parohiei

Biserica Domnească de la Curtea Veche îşi serbează mâine, 17 ianuarie, hramul – Sfântul Cuvios Antonie cel Mare. Sărbătoarea începe de astăzi, la ora 11:00, cu slujba Acatistului Sfântului Cuvios Antonie cel Mare, urmat de o procesiune cu icoana făcătoare de minuni a sfântului. Tot astăzi, începând cu ora 17:00, se va oficia Vecernia unită cu Litia. Mâine, după Slujba Sfintei Liturghii, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel va sfinţi muzeul parohiei, care conţine obiecte de cult inedite din tezaurul celei mai vechi biserici din Capitală.


Galerie foto:
Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!