Sinaxar
Vitraliu din Paraclisul „Sfântul Grigorie Luminătorul”, Reşedinţa Patriarhală

Sfântul Cuvios Daniil Sihastrul; Sfinţii Mucenici Sebastian şi Zoe; Sfântul Ierarh Modest, Arhiepiscopul Ierusalimului (Dezlegare la peşte)

Arhid. Ştefan Sfarghie, 18 Decembrie 2017

Cuviosul Daniil Sihastrul (†1496) s-a născut într-o localitate din zona Rădăuţilor din părinţi dreptcredincioşi. A intrat de tânăr în monahism, primind numele David. Apoi a mers la Mănăstirea Sfântului Leontie de la Rădăuţi, unde în scurt timp, datorită rugăciunii stăruitoare şi râvnei sale deosebite, a primit schima cea mare, dându-i-se numele de Daniil. Nu după mult timp de la primirea schimei celei mari s-a retras cu binecuvântarea stareţului său lângă pârâul Viteu, în pădurile din jurul Putnei, unde a locuit ca sihastru. Între fiii săi duhovniceşti s-a numărat şi Sfântul Voievod Ştefan cel Mare (†1054), după cum ne arată cronicile vremii. Piatra de mormânt a cuviosului a fost aşezată de însuşi Sfântul Ştefan cel Mare, iar pe ea scrie: „Acesta este mormântul părintelui nostru David, Schimnicul Daniil”. Sfântul Cuvios Daniil Sihastrul a fost înmormântat la Mănăstirea Voroneţ, acolo unde povăţuise mulţi ucenici. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române i-a înscris numele în sinaxar în anul 1992. Astăzi pomenim şi pe Sfinţii Mucenici Sebastian şi cei împreună cu dânsul care au trăit pe vremea împăraţilor romani Diocleţian (284-305) şi Maximian (286-305). Dintre mucenici, Sfântul Sebastian era chiar senator roman şi din această funcţie a reuşit să aducă la credinţa în Hristos mulţi conaţionali. După începerea prigoanei creştinilor, Sebastian a fost chinuit şi tăiat cu sabia, dându-şi sufletul în mâinile lui Dumnezeu.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!