Theologica
Sfântul exemplu al puterii credinţei

Sfântul exemplu al puterii credinţei

Credința este puterea sufle­teas­că de a accepta ca adevărate datele învățăturii de credință, ce nu pot fi înțelese rațional uneori, sau nu pot fi văzute cu ochii trupești. După Sfântul Apostol Pavel, credința este încredințarea celor nădăjduite, dovada celor nevăzute (Evrei 11, 1).

Prin puterea credinţei se nasc oamenii sfinţi, care sunt candelele veşnic aprinse ale credinţei în Dumnezeu.

Un exemplu de putere a credinţei îl reprezintă viaţa şi activitatea Sfântului Proroc Ilie pe care îl sărbătorim astăzi. Din negura vremurilor îndepărtate, întocmai ca o stea luminoasă, aşa străluceşte acest mare sfânt pentru întreaga omenire. De la el şi prin el învăţăm noi că sfinţii sunt marile personalităţi ale omenirii şi ale credinţei în Dumnezeu, care prin viaţa şi faptele lor, dar mai ales prin rugăciunile lor, depăşesc timpul şi spaţiul şi împlinesc voia lui Dumnezeu.

Citind viaţa Sfântului Ilie din cartea a III-a şi a IV-a a Regilor şi aflând despre acele minuni săvârşite de Dumnezeu prin el, înţelegem că asemenea fapte nu se pot săvârşi decât de cei care au experimentat bunătatea şi iubirea lui Dumnezeu, pe care au câştigat-o prin continua împlinire a voii Lui şi mai ales prin puterea credinţei lor. Iar aceştia sunt sfinţii, dintre care Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul este unul dintre cei mai cunoscuţi, fiindcă ne-a împărtăşit nouă, oamenilor, din iubirea şi bunătatea lui Dumnezeu.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel spune despre Sfântul Ilie că „este apărător al dreptei credințe în timp de rătăcire. El este vindecător de boli, dar și un om al dreptății. Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul este pentru noi un model de credință în vremuri de încercare, un model de statornicie în dreapta credință când rămânem puțini”.

Portretul sufletesc al acestui profet are câteva trăsături fundamentale: zel misionar, dedicare totală, propovăduire fără compromisuri. El nu negociază când e vorba de credinţă şi nu îşi face calcule de imagine, ci mărturiseşte adevărul şi demască înşelătoria, impostura, spunând lucrurilor pe nume. Sfântul Ilie ne arată prin exemplul său puterea credinţei în Dumnezeu.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!