Sinaxar
Sfântul Sfinţit Mucenic Vasile, preotul din Ancira; Sfânta Muceniţă Drosida, fiica împăratului Traian

Sfântul Sfinţit Mucenic Vasile, preotul din Ancira; Sfânta Muceniţă Drosida, fiica împăratului Traian

Arhid. Ştefan Sfarghie, 22 Martie 2019

Sfântul Vasile (†326) era preot în Ancira (Ankara de astăzi) şi a trăit pe vremea împăratului Iulian Apostatul. Două mari primejdii îi pândeau pe creştini în acea vreme: rătăcirea urmaşilor lui Arie, care aveau alături de ei pe însuşi împăratul Constanţiu (337-361), şi păgânii, care urmăreau întoarcerea creştinilor la idolatrie. Drept aceea, Sfântul Vasile preotul propovăduia cuvân­tul Evangheliei neîncetat, însă potrivnicii săi l-au prins şi l-au dus înaintea dregătorului Sato­rnin, om rău la suflet care prigo­nea fără milă şi osândea la moarte pe cei neînduplecaţi. Acesta îl îndemna să se lepede de Hristos, îngrozindu-l cu chinu­rile ce îi stăteau înainte. Văzând că Sfântul Vasile a rămas stator­nic în credinţa sa, la îndemnul lui Satornin, necredin­cioşii l-au spânzurat de un lemn, l-au bătut de moarte, i-au strujit tot trupul, apoi l-au aruncat într-o temniţă întunecoa­să. După câteva zile a fost adus înaintea împăratului Iulian, însă nici acesta nu l-a putut clinti din credinţa în Hris­tos. Deci, Iulian Apostatul l-a dat în mâinile comitelui Frumen­tin, căpetenia gărzii sale, care l-a chinuit cumplit, arzându-l cu ţepuşe de fier înroşite în foc. Şi i-au găurit pântecele, spatele şi încheietu­rile şi aşa, în acele chinuri, Sfân­tul Vasile preotul şi-a în­cre­dinţat sufletul în mâinile Domnu­­lui, neîncetat lăudând şi slăvind pe Hristos. 


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!