Oltenia
Sfântul Spiridon, apărător al credinței adevărate

Sfântul Spiridon, apărător al credinței adevărate

Pr. Constantin Olariu, 14 Decembrie 2017

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, a fost prezent marți, 12 decembrie, în mijlocul credincioşilor Parohiei „Înălțarea Domnului” din cartierul Ostroveni. Cu acest prilej, IPS Părinte Arhiepiscop a săvârşit Sfânta Liturghie la Altarul bisericii parohiale, unde a așezat părticele din moaștele Sfântului Ierarh Spiridon, rânduind astfel cel de-al doilea hram al sfântului locaş.

Credincioşii râmniceni s-au adunat în număr mare la Biserica „Înăl­ţarea Domnului”-Ostroveni pentru a aduce cinstire Sfân­tului Ierarh Spiridon, prăz­nuit marţi, 12 decembrie. Sfân­ta şi Dumnezeiasca Liturghie a fost săvârşită de IPS Părinte Varsanufie, înconjurat de un numeros sobor de preoţi şi diaconi. În cuvântul de învăţătură rostit la finele slujbei, Arhiepiscopul Râmnicului a precizat că „am așezat sfintele moaște ca să ocro­tească această biserică și să mângâie pe toți cei care se roagă aici. Sfinții sunt grabnic ajutători asupra noastră. Ajutorul pe care îl primim de la sfinți vine din harul lui Dumnezeu de care ei s-au învrednicit. De aceea, sfintele lor moaște sunt nu numai purtă­toare de har, ci și grab­nic ajutătoare celor care le cinstesc cu credință. De aceea avem și noi datoria ca împreună cu toți cei care îl cinstesc pe Sfân­tul Ierarh Spiridon în insula Corfu, acolo unde sunt așezate sfintele sale moaște, în bisericile și paraclisele ridicate spre cinstirea sa, împre­ună cu toți cei care s-au învrednicit de ajutorul și mijlocirea sfântului, să-i aducem cinstire în ziua prăznuirii sale”.

Sfântul Spiridon a trăit în insula Cipru și a fost un om simplu care prin faptele sale de milostenie, prin iubirea față de săraci, față de orfani și străini, printr-o viață trăită în cinste, atât de mult a plăcut lui Dumnezeu, încât s-a învrednicit cu darul facerii de minuni, tămăduind tot felul de boli şi izgonind duhurile rele din oameni, cu cuvântul. Pentru mărtu­risirea cu blândețe și multă tărie a credinței sale, a fost ales Episcop al cetăţii Trimitundei, unde s-a arătat a fi părinte iubitor față de păstoriții săi, cărora le-a tămăduit bolile trupești și sufletești, i-a apărat de foamete și urgie în vremuri de primejdii, iar când citea sfintele rugăciuni, îngeri avea împreună slujind, după cum amintește troparul de astăzi. Deși era cinstit pentru bunătatea și dragostea pe care o avea față de Dumnezeu și față de oameni, Sfân­tul Spiridon s-a arătat a fi, împreună cu Sfântul Ierarh Nicolae, cu Sfântul Atanasie și ceilalți Părinți de la Sinodul Întâi Ecumenic, apărător al credinței celei adevărate și a dogmei Preasfintei Treimi.

„Pentru a le demonstra celor care aveau inima învârtoșată întocmai precum faraon, a mărtu­risit cuvântul Sfintelor Evanghelii care arătau învățătura cea dreap­tă de Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Sfântul Duh, iar la final, pentru a arăta cum e posibil să fie Trei Persoane într-o singură Ființă, a luat o cărămidă pe care a strâns-o în mână, ră­mânând lutul în pumn, apa curgând pe pământ, iar focul ridicându-se spre cer. Cei care vedeau s-au înspăimântat şi mai vârtos, iar filosofii eretici nu mai ştiau să vorbească împotriva cuvintelor sfântului, în care lucra o putere dumnezeiască. A săvârșit sfântul nenumărate minuni, aducând bucurie și alinare în sufletele celor încercați de boli, celor aflați în necazuri și primejdii, de aceea este greu să nu-l cinstești și să nu-i ceri ajutorul. Spre ajutorul și mijlocirea sa înaintea Preasfintei Treimi pe care a mărturisit-o în învățătură și prin minunatele sale fapte, ne așezăm în ziua prăznuirii sale și în toată vremea prin prezența în această biserică a sfintelor sale moaște”, a încheiat Înaltpreasfinția Sa.

După așezarea raclei cu părti­cele din moaștele Sfântului Ierarh Spiridon, credincioșii le-au săru­tat, fiind rânduite aici acatiste și slujbe în cinstea sfântului.


Galerie foto:

Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!