Theologica
Sfinţenia

Sfinţenia

Omului contemporan îi este greu să cuprindă înţelesul sfinţeniei. În epoca modernă, dominată de o teribilă confuzie a ideilor şi de contradicţiile care se ţin lanţ, foarte puţini sunt cei care îşi pun problema semnificaţiei cuvântului sfinţenie sau a dimensiunilor conţinutului acestuia.

Pentru cei mai mulţi, sfinţenia rămâne o valoare inaccesibilă, care are legătură doar cu Dumnezeu. Cu toate acestea, sfinţenia priveşte viaţa noastră şi se desfăşoară - vrem sau nu să credem - în spaţiul şi în timpul Bisericii.

Cu precădere, noi, creştinii, trăim într-o dimensiune temporală care e proiecţia trecutului, iar trecutul, ca tradiţie a Bisericii, exprimă istoria ce s-a scris cu jertfa şi sângele sfinţilor şi martirilor. Fiecare dintre noi a fost botezat în numele Sfintei Treimi, ceea ce presupune integrarea într-o realitate în care există posibilităţile şi mijloacele de atingere a sfinţeniei.

Sfântul nu pune înainte sinele său, ci întotdeauna voia lui Dumnezeu şi spre ea se îndreaptă şi i se dedică total, cu o supunere uimitoare care îl dezleagă de propriul sine şi de lume. Şi, trăind în lume ca un om, asumându-şi premisele şi îndatoririle omeneşti, sfântul se comportă ca un cetăţean al cerului, ca adevărat ascultător de Dumnezeu.

Sfinţenia poate fi considerată întâlnirea omului cu Dumnezeu. Întotdeauna această întâlnire este determinată de ceva statornic şi neschimbat, şi anume de voia lui Dumnezeu, de legea Lui. Omul are nevoie să se supună acestei voi şi tocmai încercarea lui reuşită va hotărî treapta sfinţeniei. Ea nu este un monopol al anumitor oameni înzestraţi sau al unui grup de oameni, ci fiecare dintre noi poate trăi momente de sfinţenie, atunci când ne luptăm din răsputeri să rupem legăturile individualiste ce ne transformă într-o personalitate lipsită de libertate, într-un sclav al necesităţilor pe care îl zămislesc trupul, simţurile şi societatea.

În sfinţenie sunt credinţa, smerenia, răbdarea, iubirea, iertarea, îngăduinţa, milostenia, curăţia şi libertatea de a fi în comuniune cu Dumnezeu.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!