Sinaxar
Sfinţii Apostoli Carp şi Alfeu; Sfinţii Mucenici Averchie şi Elena (Sâmbăta morţilor - Moşii de vară)

Sfinţii Apostoli Carp şi Alfeu; Sfinţii Mucenici Averchie şi Elena (Sâmbăta morţilor - Moşii de vară)

Sfântul Apostol Carp era din Troada Asiei şi l-a găzduit pe Sfântul Apostol Pavel în casa lui, devenindu-i ajutor în propovăduirea Evangheliei. Prin el Sfântul Pavel a trimis Bisericilor unele dintre epistolele sale. Sfântul Carp este socotit între cei 70 de Apostoli care au fost chemaţi de Mântuitorul Hristos să răspândească pretutindeni cuvântul Său. Sfântul Apostol Carp l-a însoţit pe Sfântul Apostol Pavel într-una din călătoriile sale, iar acesta i-a lăsat spre păstrare un felon şi nişte cărţi, despre care Apostolul neamurilor aminteşte în Epistola sa către Timotei zicând: „Când vei veni, adu-mi felonul, pe care l-am lăsat în Troada, la Carp, precum şi cărţile, mai ales pergamentele” (2 Timotei 4, 13).

Tradiţia ne spune că Sfântul Carp a păstorit ca episcop în cetatea Veria din Tracia, iar acolo pe mulţi păgâni i-a adus la credinţa creştină. El s-a ostenit cu propovăduirea Evangheliei şi în insula Creta, unde a primit în casa lui pe Sfântul Dionisie Areo­pagitul, care spunea că Sfântul Carp nu începea Sfânta Liturghie până nu vedea un semn dumnezeiesc din cer. Neîndoielnic este fapul că a propovăduit credinţa cea nouă, a creştinilor, neînfricat şi fără odihnă. A fost ucis de iudei şi aşa şi-a dat sufletul în mâinile Domnului.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!