Theologica
Sfinţii Apostoli în icoană

Sfinţii Apostoli în icoană

Sfinţii Apostoli sunt reprezentanţi într-o icoană numită „Soborul Sfinţilor Apostoli”. Pe lângă aceasta mai există însă şi alte reprezentări ale Sfinţilor Apostoli, precum icoanele individuale de pe catapeteasma din Biserică sau alte icoane portabile. Cu toate acestea, în Tradiţia creştină, unele dintre aceste icoane s-au bucurat de o evlavie mai mare decât altele. Dintre toţi Sfinţii Apostoli, Petru şi Pavel sunt pictaţi cel mai des în icoane şi sunt cel mai des aleşi ca sfinţi ocrotitori ai Bisericilor şi ca nume de Botez.

Icoana în care apar cei doi Sfinţi Apostoli este adesea zu­gră­vită în felul următor: pe fundalul auriu al icoanei sunt re­prezentaţi Sfinţii Petru şi Pavel, ţinând între ei Biserica Apos­tolică, înte­meiată de Domnul Iisus Hristos. În interiorul bisericii din pictură, apare Sfânta Masa, având pe ea Sfânta Euha­ristie. În partea de sus a icoanei, Mântuitorul Iisus Hristos apare binecuvântând. Strălucirea gamei cromatice, dată de dominanta de auriu, roşu şi albastru, este tem­perată de verde, ocru şi gri, care conferă picturii multă subtilitate.

Îmbrăţişarea Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel este tema uneia dintre icoanele păstrate de Tradi­ţia creştină. Această compoziţie este de o deosebită frumuseţe, căldură şi unitate. Ea este foarte greu de găsit în frescele bisericilor. Adesea, această icoană a circulat sub formă de icoane portabile, atât în biserici, cât şi în casele creştinilor. Cei doi Apostoli pot fi uşor recunoscuţi. Erminiile iconografilor din Sfântul Munte Athos, vorbind despre chipurile Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, dau indicaţii foarte concise: „Sfântul Petru, bătrân cu barbă ro­tundă; Sfântul Pavel, pleşuv, cu barbă cenuşie”. Icoana în care cei doi Sfinţi Apostoli se îmbră­ţişează este de o deosebită fru­museţe. Fiecare sfânt îl ţine pe celălalt cu o mână peste umăr, iar cu cea­laltă peste braţ. Această icoană indică în primul rând unitatea creştinilor în slujirea Cu­vântu­lui lui Dumnezeu. Icoanele cu această compo­ziţie sunt rare, iar cea mai renumită este în Muntele Athos, la Mănăstirea Caracalu.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!