Transilvania
Sinaxa monahală în Episcopia Covasnei și Harghitei

Sinaxa monahală în Episcopia Covasnei și Harghitei

14 Noiembrie 2017

La Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” din Izvoru Mureșului, judeţul Harghita, a avut loc sâmbătă, 11 noiembrie, Sinaxa Monahală Eparhială a Episcopiei Covasnei și Harghitei. Au fost prezenți stareții și starețele mănăstirilor din cele doua județe, Covasna și Harghita.

Preasfințitul Andrei, Episcopul Covasnei şi Harghitei, în cadrul Sfintei Liturghii a hirotonit ierodiacon pe rasoforul Dionisie, viețuitor al Mănăstirii Izvoru Mureșului, iar protosinghelul Filotei, slujitor al Catedralei Episcopale din Miercurea Ciuc a fost hirotesit duhovnic, la sfârșitul Sfintei Liturghii.

PS Episcop Andrei a rostit un cuvânt de învățătură adresat clerului monahal: „Celor care îmbracă cinul monahal Dumnezeu le-a dăruit un cuvânt de îmbărbătare, iar acesta îl găsim în Sfânta Scriptură care spune: «Nu te teme de cele ce ai să pătimești. Că iată diavolul va să arunce dintru voi în temniță, ca să fiți ispitiți, și veți avea necaz zece zile. Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții» (Apocalipsa 2, 10). Îngerii sunt modele pentru călugări, iar călugării sunt modele pentru credincioși. Depunerea votului monahal este numit în Biserica noastră ca slujba Îmbrăcării Îngerescului Chip, iar prin aceasta călugării doresc să petreacă încă de pe pământ împreună cu îngerii lui Dumnezeu, de aceea îngerii sunt modelul lor. Lupta înverșunată împotriva diavolului este un lucru caracteristic îngerilor și călugărilor după cum ne spune și Sfântul Apostol Pavel în Epistola sa către Efeseni: «Căci lupta noastră nu este împotriva trupului și a sângelui, ci împotriva începătoriilor, împotriva stăpâniilor, împotriva stăpânitoriilor, întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății, care sunt în văzduhuri» (Efeseni 13, 16). Să încercăm să ne sfințim viața prin Sfintele Taine ale lui Hristos, să-l biruim pe cel rău, să luăm armele dreptății și să urmăm calea pe care ne-o arată Sfinții Părinți către Împărăția Cerurilor”, conform Episcopiei Covasnei şi Harghitei. Răspunsurile la strană, la Sfânta Liturghie au fost date de obștea de maici a Mănăstirii „Adormirea Maicii Domnului”.

Tematica ședinței a avut ca punct central „Anul omagial al iconarilor și pictorilor bisericești” și „Anul comemorativ Justinian Patriarhul și al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului”, iar cu acest prilej au fost prezentate referate pe această temă de către PS Episcop Andrei, stareții și starețele mănăstirilor. Referatele au avut următoarele teme: „Patriarhul Iustinian și monahismul în perioada comunistă”, „Preasfințitul Emilian Antal”, „Icoana în viziunea Sfântului Ioan Damaschin”, „Monahismul dintru început până în prezent”.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!