Theologica
Sinodul VI Ecumenic

Sinodul VI Ecumenic

Astăzi, Biserica Ortodoxă îi sărbătoreşte pe Sfinții Părinți participanţi la al șaselea Sinod Ecumenic. Acest sinod s-a ținut la Constantinopol în anii 680-681 d.Hr., fiind cunoscut și ca al treilea Sinod de la Constantinopol. A fost convocat de împăratul Constantin al IV-lea în anul 680 în luna noiembrie. Împăratul însuşi a prezidat 12 şedinţe (primele 11 şi ultima), iar celelalte 6 au fost conduse de doi patricieni şi doi consuli imperiali: Constantin, Anastasie, Polieuct şi Petru. Sinodul a fost rezultatul a 50 de ani de divergenţe teologice şi ecleziastice asupra temei dacă Dumnezeu-Omul Hristos, desăvârşit Dumnezeu şi desăvârşit Om, într-un singur Ipostas (o singură Persoană), are două lucrări şi două voinţe sau doar o lucrare şi o voinţă. În cadrul sinodului, Sfinţii Părinţi au condamnat hristologia monoteliţilor, adică a celor care susţineau că Hristos are doar o singură voinţă şi o singură lucrare, pentru că această hristologie nu era decât „o reînfăţişare” mascată a ereziei monofizismului deja respins şi condamnat în cadrul Sinodului al IV-lea Ecumenic din anul 451 de la Calcedon.

Sinodul VI Ecumenic s-a ţinut între 7 noiembrie 680 şi 16 septembrie 681 la Constantinopol, într-o sală boltită a palatului imperial, din care cauză i s-a mai zis şi „sinodul trulan”, cunoscut sub numele de primul sinod trulan. Au participat 174 de episcopi. Acest sinod a fost necesar deoarece disputele monofizite şi monotelite au slăbit mult disciplina Bisericii. Deşi sinodul a durat mai mult decât celelalte Sinoade Ecumenice, acesta nu a emis nici un canon. De aceea, peste 10 ani de la Sinodul VI Ecumenic, împăratul Iustinian al II-lea a convocat un nou sinod, în aceeași sală a palatului imperial, la care au participat 227 de episcopi, numit şi al doilea sinod trulan. Sinodul a fost numit şi Quini-Sext şi s-au dat 102 canoane disciplinare, completând Sinoadele V şi VI Ecumenice, durând exact un an (1 septembrie 691 - 31 august 692). În scrierile bisericești ulterioare, canoanele acestui sinod disciplinar sunt numite „ale Sinodului VI Ecumenic”.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!