Moldova
Fotografii: Adrian Sârbu

Slujbă de pomenire pentru părintele Justin Pârvu

Tudorel Rusu, 11 Februarie 2019

Vrednicul de pomenire părinte arhimandrit Justin Pârvu a fost ieri pomenit la împlinirea a 100 de ani de la naşterea sa (10 februarie 1919). La Mănăstirea Petru Vodă din judeţul Neamţ a fost oficiată slujba Parastasului pentru marele duhovnic, la care au participat câteva mii de credincioşi din întreaga ţară. Slujba de pomenire, precum şi Sfânta Liturghie care a precedat-o au fost oficiate de Înaltpreasfinţitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei. Tot ieri, în localitatea Petru Vodă, a fost sfinţită o troiţă înălţată pentru comemorarea a 100 de ani de la sacrificiul celor ce s-au jertfit în aceste locuri pentru înfăptuirea României Mari.

Mulţime de credincioşi au fost prezenţi ieri, 10 februarie 2019 la Mănăstirea Petru Vodă din judeţul Neamţ. În această zi, s-a împlinit 100 de ani de la naşterea marelui duhovnic român, arhimandritul Justin Pârvu. Părintele a fost unul dintre cei mai remarcabili pătimitori ai închisorilor din perioada comunistă, suferind 17 ani de temniţă. Sfânta Liturghie a fost oficiată de către Înaltpreasfinţitul Părinte Teofan, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi. Au slujit alături de Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei numeroşi preoţi de mir, precum şi stareţi de la mănăstirile din zona Moldovei.

După citirea Evangheliei, Înaltpreasfinţia Sa a adresat un bogat cuvânt de învăţătură, în care a conturat chipul părintelui Justin Pârvu, un chip al creştinului desăvârşit: „Oare a fost ceva mai de preţ pentru părintele Justin decât apartenenţa sa la Biserica lui Hristos? A fost ceva mai scump, având un cer pentru care să lupte cu mai multă ardoare decât propovăduirea învăţăturii Bisericii, anume conştiinţa că el aparţine acesteia, că este mădular al ei, că este ramură binecuvântată altoită pe trupul Bisericii lui Hristos? Dacă apartenenţa părintelui Justin la Biserica lui Hristos este prima sa convingere în legătură cu ţelul vieţii acesteia pe pământ întru dobândirea Împărăţiei cerurilor, apartenenţa sa la poporul lui Dumnezeu şi la România este, de asemenea, o constantă permanentă, de o valoare foarte adâncă şi cuprinzătoare. Părintele Justin a afirmat de nenumărate ori că acest popor român, în ciuda multor slăbiciuni şi păcate, este poporul lui Dumnezeu, este grădina Maicii Domnului şi în interiorul acestui popor el îşi găseşte apartenenţa, identitatea şi, cum o numeşte el, «profesiunea de român»”.

A urmat slujba de pomenire, desfăşurată în biserică, dar şi la mormântul părintelui Justin. În cadrul slujbei de pomenire, Înaltpreasfinţitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, a dat citire mesajului transmis de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la naşterea arhimandritului Justin Pârvu, mesaj din care vă prezentăm un fragment: „Comemorarea Părintelui Justin, la împlinirea unui centenar de la naşterea sa pământească, este o datorie şi o binecuvântare în acelaşi timp. Datoria este să ne amintim de înaintaşii noştri, cum spune Sfântul Apostol Pavel: «Aduceţi-vă aminte de mai-marii voştri, care v-au grăit vouă cuvântul lui Dumnezeu; priviţi cu luare aminte cum şi-au încheiat viaţa şi urmaţi-le credinţa» (Evrei 13, 7). Iar binecuvântarea vine din întâlnirea cu cel pomenit în şi prin rugăciune, dar şi prin evocările care se fac cu acest prilej, spre a întări şi încuraja pe cei care au nevoie de sfat şi povăţuire duhovnicească. Aşadar, ne amintim în acest moment de părintele arhimandrit Justin Pârvu ca de un adevărat luptător pentru credinţă, pentru dreptate, dar şi un adevărat monah, a cărui preocupare principală a fost rugăciunea, la care s-au adăugat lucrul mâinilor, postul şi ascultarea duhovnicească. Felicităm pe organizatorii acestui eveniment duhovnicesc, în primul rând pe părintele Stareţ Hariton Negrea, care astăzi împlineşte 20 de ani de la primirea hirotoniei întru ieromonah, pe toţi vieţuitorii din obştea Mănăstirii Petru Vodă, precum şi pe toţi credincioşii pelerini care vin cu evlavie la această mănăstire, ctitorie a părintelui Justin Pârvu! Cu sentimente de preţuire şi recunoştinţă pentru lucrarea rodnică şi îndelungată a părintelui Justin Pârvu în ogorul Bisericii, ne rugăm Preamilostivului Dumnezeu să aşeze sufletul său împreună cu sfinţii, iar obştii monahale şi tuturor ucenicilor lui să le dăruiască sănătate şi mântuire, pace şi bucurie, întru mulţi şi binecuvântaţi ani!”.

Tot ieri, în localitatea Petru Vodă din judeţul Neamţ a fost sfinţită o troiţă înălţată pentru comemorarea a 100 de ani de la sacrificiul celor ce s-au jertfit în aceste locuri pentru înfăptuirea României Mari. Slujba a fost oficiată de IPS Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, care la final le-a vorbit celor prezenţi despre semnificaţia şi importanţa Sfintei Cruci.


Galerie foto:

Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!