Transilvania
Slujbă de Te-Deum și omagierea făuritorilor Marii Uniri, la Alba Iulia

Slujbă de Te-Deum și omagierea făuritorilor Marii Uniri, la Alba Iulia

22 Octombrie 2018

Înaltpreasfințitul Irineu, Arhiepis­cop al Alba Iuliei, a oficiat, vineri, 19 octombrie, în Catedrala arhie­piscopală, slujba de Te-Deum, cu prilejul ceremo­nialului „Omagiu ostăşesc suveranilor întregitori de ţară şi făuritorilor Marii Uniri în Catedrala Încoronării”. În conti­nuare, ierarhul a luat parte la activitățile desfășurate în cadrul evenimentului, organizate de către Asociaţia Naţională a Ca­drelor Militare în Rezervă şi în Retragere „Alexandru Ioan Cuza”, filiala judeţeană Sarmisegetusa-Hunedoara.

Asociaţia Naţională a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere este o structură asociativă, cons­tituită prin liberul consimţă­mânt al cadrelor militare în rezervă şi în retragere, provenite din Ministerul Apărării Naţionale. Reuniunea funcţionează sub înaltul patronaj al preşedintelui României, în cali­tatea sa de comandant al Forţelor Armate, şi sub patronajul Minis­terului Apărării Naţionale. Aso­ciația reprezintă şi apără drep­turile cadrelor militare în rezervă şi în retragere, ale fami­liilor acestora, în relațiile cu Mi­nisterul Apărării Naționale, cu celelalte autorităţi şi instituţii publice, centrale şi locale, pre­cum şi cu organizaţii similare din ţară şi străinătate. În spiritul de­vizei asumate, aceasta realizează cerinţele cultivării patriotismului, precum și ale înfăptuirii aspi­raţiilor membrilor săi în domeniul militar şi de protecție socială, conform Arhiepiscopiei Alba Iuliei.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!